T B D    S Y S T E M

Vita (TP) - Italy

Città di Vita Tagliavia S.Giuseppe e S.Padre Scuole Archivio Cronaca e Sport Benvenuto

 

Superiore
124 anni fa
Garibaldi (discorso)
Risorgimento Vitese
Proverbi
Indovinelli
"Parti di lu Bamminu"
"Simana Santa"
Rosari
"Parti di S.Giuseppi"
Credenze
Ninna nanna
Preghiere ai Santi
Orazioni
Santa Brigida
(non solo) Preghiere
La cacciata
Terremoto 1968

Novità

Mappa

Si consiglia una risoluzione video 800 x 600

sezione Archivio

"Parti

di la Simana Santa"

 

 

Maria di st'acqua 'mpentami ('mprestami?) na junta

amantu duluri a vui Vergini santa

Canta lu 'ntellettu meu nun si cunfunta

oppuri è lu dimoniu chi mi ntanta.

 

Vurria, si la me menti ci la spunta,

cantari supra la simana santa

Maria di quantu razii si ni cunta

di la summa bontà Vergini santa.

 

                        [Lunniri e santu]

Ch'è dulurusu lu lunniri e santu

lu primu jornu di la passioni;

Maria persi lu figghiu e sferra 'nchiantu

e nuddu ci ni duna lisioni.

 

Maria è cuperta cu un nivuru mantu

e nuddu si smovi di cumpassioni,

la vogghiu dari a vui Spiritu Santu

chi Diu ni scansa di 'ntentazioni.

                       

                        [ Martiri e santu ]

Martiri ch'è di sant'Anna gluriusa,

nanna du Gesù Cristu Nazzarenu,

E' Gesù Cristu lu veru messia

crucifizzatu 'mmezzu li Judei.

 

E fu nna lancia spiaturata ria,

amasanti (?) foru li peccati mei,

chiangi la scunsulata di Maria

chi avi lu figghiu 'mmezzu li Judei.

 

                        [ Mercuri e santu ]

Mercuri e santu di razii è chinu,

è riccu di tisori e santitati;

o specchiu di larona e di larinu

santificati li vostri bontati.

 

E morsi 'ncruci lu nostru Diu divinu

chi appi milli e tanti scurriati,

muristi 'ncruci, signuri, pi mia,

eu peccu e vui scuntati lu piccatu.

 

                        [Joviri e santu ]

Joviri e santu cu li surdati ia,

cu cordi e cu catini 'ncatinatu,

ma cu lu vitti chi a la morti ia,

chistu è corpu bimignu sfracillatu.

 

E va chiangennu Maria pi la via

e ci batti lu cori 'nta lu pettu,

muristi n'cruci, Signuri, pi mia,

eu peccu e vui scuntati lu piccatu

 

                        [ Vennari e santu ]

Vennari e santu circannu lu ia,

qualcunu nava (?) ci n'avivissi datu

ci arrispusiru e ci dissiru a Maria

ch'è 'nta sti strati sfracellatu.

 

Va chiangennu la Vergini Maria

na spata si senti trasiri nta lu pettu,

muristi n'cruci, Signuri, pi mia,

eu peccu e vui scuntati lu peccatu.

 

                        [ Sabbatu e santu ]

Sabbatu, chi jurnata d'allirizza:

e Maria santa allegra si sta,

aspetta lu figghiu so' ch'avi a viniri,

di mmezzu li Judei scappirà.

 

Sabbatu a mezziornu arrivisciu

a li celi celesti sinn'acchianau,

e Maria santa a lu munumentu iu

e a lu munumentu nun ci l'asciau (?)

 

"Giuvanni, l'hai vistu tu lu figghiu meu,

o puramenti cu si lu pigghiau?"

Ci arrispunniu l'angilu di Diu:

"Rallirizza, Maria: risuscitau!"

 

 

 

  Pagina Guida  -  Mappa del sito  - Links                 
Pagine Web a cura di Vito Tibaudo