DIZIONARIO ITALIANO - PALERMITANO

L

a - b - c - d - e - f - g - i - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - z

ITALIANO                                    PALERMITANO                        ANALOGIA
dùocu
labbro labbru
laccio, stringa lazzu
lagnarsi lamintàrisi
l'altroieri avantìeri
lampeggiare lampiari
lampo lampu
lana lana
languorino allammicu
l'anno scorso avannu passatu
largo largu
lasciare lassari
lato latu
latta lanna
latte latti
lattuga lattuca
lavare lavari
lavorare travagghiare travaglio; fr: travaller
lavoro travagghiu
leggere lìeggiri
leggero lìeggiu, liggìeru
legna ligna
legno lignu
lentamente araciu adagio
lenticchia linticchia
lento lìentu
lercio fitusu
letto lìettu
levare livari
libro libbru
limone limiuni
lingua lingua
lisca rìesca
litigio sciarria
longo lùongu
lontano luntanu
loro iddi
luce (elettrica) luci
luce (naturale) lustru lustro
lucertola acìerta
luglio lugliu
lumaca babbaluci
lunedì lùnneri
lungo il muro muru muru
lungo lùongo
lupo lupu


Dialetto - Holmpage - Su - Scrivimi