DIZIONARIO ITALIANO - PALERMITANO

B

a - b - c - d - e - f - g - i - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - z

ITALIANO                                    PALERMITANO                        ANALOGIA
baffo mustazzu fr.: mustache
bagnare vagnari
bagno bagnu
balcone balcone
baldoria vuccirìa
ballare abballari
bambino picciriddu piccinino; nap: piccirillu
bambola pupiddu pupetto
barba varba
barbiere varbìeri
basilico basilicò
basso (statura) curtu corto
basso vasciu
bastare abbastari
bastone vastuni
battesimo vattìu
bello bìeddu
benché nonostanti ca; puru ca
bene bùonu
bere vìviri lat: bebere
bestiame armali (pl)
betoniera bitunìera
bianco biancu
bicchiere bicchìeri
bicicletta bicirìetta
bidone biruni
binario binariu
biondo biunnu
birra birra
biscotto viscùottu
bistecca fìedda 'i carni
bitume pici
bocca vucca
bollire vùgghiri
bosco bosco
bòtte (pl.) lignati legnate
botte vutti
bottega putìa fr: boutique
bottiglia buttigghia
bottone buttuni
braccio vrazzu
broccoletti sparacìeddi
brodo brùoru
bruciare abbruciari
bucato (agg.) spunnatu
bucato (s.) bucatu
buco pirtusu pertugio
budella di agnello arrostite stigghiùola
budella vurìedda
bugia farfantarìa furfante
buono (di cibo) bùonu, bellu
buono (persona) bravu
burro burru


Dialetto - Holmpage - Su - Scrivimi