pietates

Bambinuzzu

di juocu a fora,

vienitindi alla casa mia,

ca Ti cuonzu nu lietticiejju,

cu la povera anima mia.


http://digilander.libero.it/pietatesPOESIE
CROTONESI
Anima mia,

non stari cumpusa,

ca Gisù ti vo' pi sposa

ca ti ama e ti guverna

e ti duna la vita eterna.

ARTE, POESIA E RIFLESSIONI RELIGIOSEPER INVIARE POESIE

SCRIVERE A

pietates@libero.it

Quannu Ti viju mpinnutu a chista cruci...


Quannu Ti viju mpinnutu a chista Cruci,
ripensu a com'è stata a vita Tuia.
Si nnatu poveru e poveru si mmortu,
a predicatu paci, amuri e fratellanza.
Propriu ppi chistu T'annu misu in cruci.

Dicivi ca u regnu Tuiu unnè i stu munnu,
e ch'eri u FigghJiu i Diu Onnipotenti.
A Mamma Tuia sapiva tutti i cosi:
a sufferenza c'avivi  patiri
e a morta ca duvivi suppurtari.

I poveri e l'affritti
Tu i  chiamavi beati.
Ma cu Ti capisciva?
Cun'è ca Ti seguiva?
Erunu troppu pocu:
i semprici e i pizzenti.
Volivunu i miraculi ppi cridìri.

Allura a trasfurmatu
l'acqua in vinu,
ccià datu a vista a nu ciecu natu,
a fattu caminari nu sciancatu,
nu mortu seppellitu
a puru abbivisciutu.

Ma unn'è servutu a nnenti:
T'hannu accusatu,
t'hannu calunniatu.
"A morte! Crucifissu!"
Hannu gridatu.
E a morte T'hannu misu
subba na cruci.

U T'hannu mai cridutu,
e mancu mo Ti crìdunu,
e a genti si cumporta
comu si Tu u ci fussi.

Nun  simu abituati a tantu amuri,
e nun cridimu a Unu,
ca pi sarvari amici, frati e figghji,
si fa ammazzari
comu n'agneddruzzu
e duna a vita suia  senza fiatari.


Pochi paroli a dittu subba a cruci:
"Pirduna a chisti, o Papà Miu divinu,
pirchì daveru u ssannu chiru ca fannu".

Tu a perdunatu a  tutti
ppi chiru c'hannu fattu,
e nuji  ppi na parola ca n'offenda
arrivotamu u munnu
e ni volimu sulu vindicari.

O caru miu Gesù,
si Tu turnassi nata vota ccà,
truvassi n'ata cruci, senza pietà.

L'omini ingrati
i chistu munnu infamu
su diventati peji i l'animali.

Nun c'è rispettu,
u c'è cchiù dignità
nemmeno ppi i guagliuni
e i vecchiareddri.

S'ammazza puru u patru
e u patru u figghjiu.
Quanta marvagità,
quanta viulenza!
Nessunu cchiù ci crida
a nu ritornu Tuiu.

Eppuru Tu l'a dittu
e ancora u dici,
ma a genti ormai u crida
a sti prufeti Tui,
a Vassula, a Conchiglia e a Dozulè.

Na vota Tu l'à dittu puru a Mia,
e iu ci cridu e aspettu ca Tu veni.
"Veni, Gesù,
cà in tanti t'aspettamu,
ccu tanta ansia ma ccu tanti amuri.
Veni a portari nta stu munnu stranu
giustizia e dignità e tanta paci,
cà genti parra i paci e d'armunia
e dinta u coru inveci
tena a guerra".

(Antonio Buscema)

 PENSIERO

Gesù nella vita non ti chiede

di portare con lui la pesante croce,

ma un pezzo della sua croce;

pezzo che si compendia nei dolori umani.

(San Padre Pio)SCEGLI

PADRE NOSTRO ASCOLTA, MIO DIO BENEDICTUS MAGNIFICAT
CANTICO DELLE CREATURE ESORTAZIONE
di S. Bernardo
VIENI,
SANTO SPIRITO
HOME PAGE

POESIE
IN ITALIANO

POESIE
IN DIALETTO


per tornare all' inizio della pagina