Niewidzialny Klasztor

Grupy modlitewnej

Klasztor

Duchowa biblioteka

Wszystkie książki zawarte w zbiorze zostały opublikowane za zgodą władz kościelnych.

Są to teksty moralności chrześcijańskiej, ascetycznej i teologicznej, odpowiednie dla tych, którzy poprzez dobre i proste czytanie medytacyjne chcą rozpocząć duchową podróż, która prowadzi bezpośrednio do Serca Jezusa.

Dołącz do nas

Modlitwa książeczka Niewidzialnego Klasztoru

Modlić się to otworzyć serce, aby nie być samotnym, iść drogą cnoty, będąc przyciąganym przez żarliwe serce Boże.

Zjednoczmy nasze serca w tej wspaniałej inicjatywie a będziemy mogli nie tylko pomagać naszym braciom w potrzebie, ale będziemy mogli wznosić naszą duszę do Boga.
* Wersja książeczki

* Jeśli chcecie uczestniczyć w modlitwie

Śladami Mistrza

I Tom
Oh! Człowieku, zatrzymaj się na chwilę, aby się zastanowić, nie będzie to czas stracony, inteligencja zostanie oświecona, a serce człowieka uspokojone. Być może zrozumiecie małe wezwanie, wtedy nie odwracajcie się i słuchajcie, rozweselicie się. W zgiełku świata odnajdziecie nieco ciszy i będziecie milczeć w pokoju tak upragnionym a tak mało znanym.

* komentarz

Otworzyć drogę na pustynię

II Tom
Maryja modli się i przedstawia się jako Matka wszystkich i każdego wierzącego. Bóg Ojciec otwiera nową drogę na pustynię duchową czasu tak dziwnie napadniętego przez hordy zła, które popełniają najgorsze zbrodnie w historii ludzkości.

* komentarz

Spójrzcie na duszę

III Tom
Zobacz, jak dzieci, które się bawią, są podobne do ptaków śpiewających z radości a wy, dlaczego jesteście zniechęceni, być może słońce was nie ogrzewa, wiatr nie targa waszych włosów, a kwiaty nie pieszczą waszego widoku? Nic was nie zadowala, dlatego że jesteście smutni wewnątrz, ustawicznie dążycie do czegoś, co mogłoby was uszczęśliwić. Po danym momencie, znów zaczynacie. Potem dostrzegacie, że w waszym sercu brakuje radości kochania i bycia kochanym.

* komentarz

Ulecieć do nieba do Boga

IV Tom
Można mówić o serii sukcesów poprzednich książek poświęconych formacji duchowej chrześcijanina, jako wynik życia przeżytego pod znakiem wierności. Nasza katolicka tradycja zawsze promowała dzieła ascetyczne, które głęboko dotykały duchowości wielkich świętych i wielkich mistyków...

* komentarz

W zasięgu Boga

V Tom
Podstawowym problemem, który jest rozwiązywany, jest palący i zawsze aktualny jeden z sensu życia. Proponowane rozwiązania pokazują, jak należy poszukiwać rozwiązania problemu egzystencjalnego w najgłębszych przyczynach ludzkiego ducha stworzonego na obraz i podobieństwo Boga.

* komentarz

Jak poznać miłość Boga

VI Tom
Perspektywa wygrania nieskończoności musi nas skłonić do gry w życie, aby wygrać wspaniałą nagrodę nieskończonego szczęścia.

Niektórzy są łagodni, dopóki rzeczy nie pójdą do ich geniuszu, ale gdy tylko zostaną dotknięte przez pewne trudności, zapalają się.

* komentarz

Tajemnica zbawienia

VII Tom
Jest to fascynująca i ekscytująca podróż w drodze głębokiej duchowości i nie tylko: Wskazuje, poprzez prosty i łatwy do opanowania schemat, drogę zbawienia dla tych, którzy konkretnie chcą podążać śladami Jezusa (z przedmowy P. Carlomagno).

* komentarz