Książki

Klasztor

Grupa modlitewna

Wszystkie książki z serii zostały opublikowane za zgodą autorytetu kościelnego.

Są tu teksty z moralistyki chrześcijańskiej, ascezy i teologii, odpowiednie dla tych, którzy, dzięki dobrej i prostej lekturze medytacyjnej, chcą rozpocząć duchową podróż, która bezpośrednio prowadzi do Serca Jezusa.

Książeczka modlitewna

Libretto di preghiera

Klasztor niewidzialny

Modlić się to otworzyć serce, aby nie być samotnym, iść drogą cnoty, będąc przyciąganym przez żarliwe serce Boże.

Zjednoczmy nasze serca w tej wspaniałej inicjatywie a będziemy mogli nie tylko pomagać naszym braciom w potrzebie, ale będziemy mogli wznosić naszą duszę do Boga.

* Wersja książeczki

* Jeśli chcecie uczestniczyć w modlitwie

I tom

Libretto di preghiera -

Śladami Mistrza

Oh! Człowieku, zatrzymaj się na chwilę, aby się zastanowić, nie będzie to czas stracony, inteligencja zostanie oświecona, a serce człowieka uspokojone. Być może zrozumiecie małe wezwanie, wtedy nie odwracajcie się i słuchajcie, rozweselicie się. W zgiełku świata odnajdziecie nieco ciszy i będziecie milczeć w pokoju tak upragnionym a tak mało znanym.

* komentarz

II tom

Libretto di preghiera -

Otworzyć drogę na pustynię

Maryja modli się i przedstawia się jako Matka wszystkich i każdego wierzącego. Bóg Ojciec otwiera nową drogę na pustynię duchową czasu tak dziwnie napadniętego przez hordy zła, które popełniają najgorsze zbrodnie w historii ludzkości.

* komentarz

III tom

Libretto di preghiera -

Spójrzcie na duszę

Zobacz, jak dzieci, które się bawią, są podobne do ptaków śpiewających z radości a wy, dlaczego jesteście zniechęceni, być może słońce was nie ogrzewa, wiatr nie targa waszych włosów, a kwiaty nie pieszczą waszego widoku? Nic was nie zadowala, dlatego że jesteście smutni wewnątrz, ustawicznie dążycie do czegoś, co mogłoby was uszczęśliwić. Po danym momencie, znów zaczynacie. Potem dostrzegacie, że w waszym sercu brakuje radości kochania i bycia kochanym.

* komentarz

IV tom

Libretto di preghiera -

Ulecieć do nieba do Boga

Można mówić o serii sukcesów poprzednich książek poświęconych formacji duchowej chrześcijanina, jako wynik życia przeżytego pod znakiem wierności. Nasza katolicka tradycja zawsze promowała dzieła ascetyczne, które głęboko dotykały duchowości wielkich świętych i wielkich mistyków...

* komentarz

V tom

Libretto di preghiera -

W promieniu Boga

Fundamentalny problem, z jakim konfrontujemy się, to letniość i podejście dzisiejsze do życia. Propozycje to rozwiązania pokazujące, w jaki sposób problem egzystencjalny powinien być poszukiwany z racji głębokich ducha ludzkiego na obraz i podobieństwo Boga.

* komentarz

VI Wydanie kieszonkowe

Libretto di preghiera -

Jak odpowiedzieć na miłość Boga

Perspektywa zyskania nieskończonego życia zobowiązuje nas do grania, aby wygrać największą nagrodę nieskończonego szczęścia...

Niektórzy są łagodni gdy ich sprawy toczą się zgodnie z ich zamysłem, ale gdy zostają dotknięci trudnościami, idą ku...

* komentarz