Niewidzialny Klasztor

Grupy modlitewnej

Klasztor

O nas

Sam Jezus powiedział: „otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie".
Mateusz - rozdział 21 werset 22

Dołącz do nas

Modlitwa i wstawiennictwo w grupie

I jeszcze: „A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”
(J 14,13-14).

Wy także o godzinie dwudziestej pierwszej trzydzieści, w każdą środę, możecie tak uczynić.

I dalej: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”.
Mateusz - rozdział 7 werset 7-8

Zachęcamy was do złączenia się z licznymi wspaniałymi braćmi, aby prosić Boga o pomoc i ulgę dla tych, którzy cierpią i są w potrzebie. Prowadzi nas ogień wewnętrzny, ponieważ miłosć zawsze zwycięża. Jest to wyraz miłosierdzia i braterstwa, który pozwala nam pracować w winnicy Pana.

Jesteśmy pracownikami modlitwy, która w tej wielkiej grupie modlitwy i wstawiennictwa Niewidzialnego klasztoru Miłosierdzia i Braterstwa znalazła dobry dom.

Modlitwa jest nieporównywalna w rozwoju życia chrześcijańskiego. Bez światła Bożego, w istocie, żaden człowiek nie zostanie zbawiony. Tam stawia swoje pierwsze kroki i prowadzi na szczyt doskonałości. Zatem, jeśli wy także chcecie iść ze światłem Boga, módlcie się za nami. Jest to sposób najbardziej skuteczny i dostępny dla wszystkich.

Ta przedłużona cnotliwa praktyka przeobraża osobowość i podnosi nawet zwykłe życie w dialog z Bogiem, co jest świadomą odpowiedzią miłości.

Modlitwa prośby wyraża postawę wiary w rzeczywistości naszych potrzeb i przygotowuje nas do otrzymywania darów. Chce, abyśmy byli wprawieni w modlitwie naszego pragnienia, w ten sposób że staniemy się zdolni otrzymać, co jest gotowe.

Skoro prośba jest uczyniona w imię innych, wymaga wstawiennictwa. Bóg pragnie, abyśmy kochali i modlili się za innych. Chce nawet, abyśmy modlili się za nieprzyjaciół i prosili o przebaczenie za ich grzechy.

Modlitwa jest zatem jednością z Bogiem i rozmawianiem z Nim. Modlitwa podtrzymuje równowagę świata, jednoczy z Bogiem, jest mostem ponad pokusami, murem między nami a zgryzotami. Modlitwa jest źródłem cnót, jest oświeceniem umysłu, w ciemności przecina beznadzieję, jest znakiem nadziei i zwycięstwem nad smutkiem.

Modlitwa karmi duszę: jest dla duszy, jak krew dla ciała i zbliża was do Boga. On daje także czyste i niewinne serce. Serce czyste może widzieć Boga, może mówić do Boga i dostrzec miłość Boga do innych.