Niewidzialny Klasztor


Grupy modlitewnej

Klasztor

Modlitwa

Ojcze nasz,
któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Dołącz do nas

Święć się imię Twoje

Uświęcać oznacza uznawać prymat Boga w naszym życiu. Jezus, nasz Mistrz, mówił : » „Ujawniłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś ich mnie, a oni zachowali twoje słowo”.
Tutaj, powinna to być nasza dyspozycja wewnętrzna w modlitwie, aby uświęcić Imię Ojca.

Przyjdź Królestwo Twoje

W swoim nauczaniu Jezus ustawicznie przypomina o Królestwie Bożym : « Królestwo Boże podobne jest do... Królestwo Boże jest jak... Królestwo Boże jest wśród was... » I jeszcze : « Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ». Poprzez te słowa możemy zrozumieć, że Królestwem Bożym pośród ludzi jest Jezus. Aby je osiągnąć, konieczna jest obecność promieniująca Jezusa w naszych sercach a potem naśladowanie Jego śladów i stawianie Go za wzór. Ewangelia powinna także inspirować nasze działania i nasze myśli, zatem tylko możemy realizować Królestwo Boga i wychwalać Jego imię, w innym razie nie czcimy Jego imienia, ale własne imię.

Bądź wola Twoja

Aby uświęcić imię Boga i ustanowić Jego królestwo, jest jeden niezbędny warunek : żyć zgodnie z wolą Boga. Rzeczywiście, Jezus mówił : « Kto chce mnie naśladować, niech się zaprze samego siebie ». I jeszcze : « Nie szukam moje woli, ale Tego, który mnie posłał ».

Poprzez to wzniosłe nauczanie rozumiemy, że powinniśmy próbować w każdym czasie poddawać naszą wolę woli Jezusa. Jest to akt podejmowania decyzji, w sposób intymny, w cierpieniu, stajemy się ludźmi modlitwy, ponieważ chcemy wychwalać Boga, poddać się Mu, oddać się Mu. Jest to modlitwa, jakiej pragnie Pan, nie tylko słów, ale działań zainspirowanych przez Jezusa i Jego Ewangelię.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

Jest i związek z potrzebami naszego życia. Jezus nauczał nas : « Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? ... Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie ». Co macie mówić, nie, nie zabiegajcie o to, czym żyjecie na tym świecie.

Ojciec pomaga nam, abyśmy mieli ufność w naszych czasach, uwalnia nas od pokus dnia jutrzejszego, daje nam pewność, pewność materialną, będąc obenym i dając to, czego potrzebujemy dzisiaj. Tak, powinniśmy uczyć się powierzać się z ufnością działaniu Boga, ponieważ On daje nam to, co niezbędne. Trudno jest zaufać, trudno porzucić siebie, ale bez obecności Boga człowiek traci całą nadzieję.

Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

Jest to rzecz straszna. Jezus mówi nam : « Jeśli odpuścicie ludziom ich grzechy, Ojciec wasz niebieski odpuści wam ». To rodzaj relacji wartych ustanowienia, przebaczać aby przebaczono.
Przebaczenie, które zawiera w sobie istotę Boga. A Bóg jest miłością, a miłość sama może stanowić istotną siłę życia, ponieważ musimy żyć stale. Przebaczenie oznacza, że Bóg daje prezent, a tym darem jest tchnienie życia, nie tylko abyście żyli na ziemi, ale i mieli życie wieczne.
Nie odpowiada złem za zło, ale przebacza. A przebaczać, człowiekowi, to nie tylko przekazać pokój, ale odrzucić śmierć i rozpocząć życie. Przebaczać to ogłaszać siłę Boga, który jest miłością. Miłować swoich nieprzyjaciół to nie miłować człowieka, ale adoptować swoje zachowanie wobec człowieka, jak nauczał Jezus.

Nie wódź nas na pokuszenie

Jezus wie, że do tego, kto rozpoczyna swoją drogę duchową, przyjdzie Diabeł i, w konsekwencji, wierzący powinien zbudować strukturę zdolną oprzeć się pokusie, a pokusę można odeprzeć z Duchem Prawdy, który daje nam dar rozróżniania. On nam posyła swojego Ducha, abyśmy potrafili rozróżnić co jest zgodne z wolą, co jest pokusą diabła.

Ale nas zbaw ode złego

Jezus nigdy nie mówił źle, zło nie mogłoby przemówić. Zatem, uwalnia nas od złych skłonności, daje nam siłę aby zło odgonić.

Aby zakończyć, możemy powiedzieć, że powinniśmy czynić wolę Boga, poszukiwać Jego Królestwa, uświęcać Jego imię, że trzeba pozbyć się diabła, powinniśmy być pewni naszego codziennego chleba, powinniśmy umieć przebaczać, ponieważ łaską jest taka modlitwa, którą mówimy naszym życiem, jak mówi Jezus : Idź precz Szatanie.

Taki jest prawdziwy sposób modlitwy, to wewnętrzna walka, jest to znany sekret, słynny pokój, w którym powiniśmy się zamknąć, ponieważ powinniśmy być sprawiedliwi wobec Ojca ; modlitwa jest po prostu waszym stanem, wasza osoba osobą modlącą się. Człowiek potrzebuje Jezusa i Jego Ewangelii, ponieważ Baranek Boży zgładził grzechy świata, uwalniając wszystkich tych, którzy są pod władzą Szatana.