Saggezza nostrana: Detti e proverbi stattesi.

Tradizioni Stattesi: saggezza nostrana, i proverbi

Abbiamo recentemente iniziato l'impostazione di uno spazio speciale dove troveranno posto le nostre tradizioni, i vecchi proverbi popolari, le vecchie leggende, il nostro dialetto i giochi dei nostri nonni, le nostre antiche usanze, e la nostra cucina "paesana", insomma gran parte di ciò che rappresenta la nostra "identità" stattese e molto ancora.
L'idea è del professor
Angelo Marinò, un nostro concittadino residente a Pisa, uomo di grande cultura, molto "legato" alle sue "radici".

Le  pagine di "Tradizioni Stattesi"

Tradizioni: Pagina indice
Tradizioni: I soprannomi stattesi.
Tradizioni: Storie, leggende e vecchie usanze.
Tradizioni:
La pagina della Cucina Stattese (nostre ricette ..tradizionali)
Tradizioni: La poesia dialettale  (Personaggi e .. varie in dialetto nostrano)
Tradizioni: Aneddoti (quasi) veri.
Tradizioni: Saggezza nostrana: I proverbi e i detti. (Siete qui)

Saggezza nostrana (detti e proverbi)

Tre "C"  so pereculùse pe le vìjecchie: catàrre, cadùte e cacarèdde.
(Tre C sono pericolosi per le persone anziane: catarro, cadute e diarrea).

A' troppa cunfedènze devènte malecrianze.
(La familiarità eccessiva sfocia nella maleducazione)

L'omme allègre Die l'aiute.
(L'uomo allegro, Dio l'aiuta)

Vieste Ceppòne ca pare barone.
(Vesti bene una tipo insignificante come un tronco di vite e sembrerà un nobile)

Dò pète ìjnda nà scarpe nònce pònne stè.
(Due piedi in una scarpa non possono convivere, riferito a due che vogliono primeggiare uno sull'altro)

A' fémmene ne sèpe ijùne chiù du'  diaule.
(La donna ne sa una più del diavolo)

Gennèije

Ce Gennère no scinnarésc Fèbbrère mèle a péns
Fiùre de Gennèr nient fich intu panér
Ce vuù iénchie u' panèr zapp e put intascinnèr
A ce sputnciel 'nfaccie le chèt
Ogni pétre ozaparét
Ci cumann no sud
O besùjgne se veden l'amicie
U' figghie mute a mamm'unténd.
'Nu frangeddon a té e nu turdellicchie a mé.
Chèn nommangia chèn
Ccùughhie l'acqua quann chiov
A ci iève e dé in Paradis vé
Ciér ciuccie mie nolledév manc pagghije

Febbrèie

Febbreie: a chèpe (L'inizio) dolce e u cule (la fine) amère.
Febbraiett scorcie u ciuccie e u caprette.
Ce calm u viente néviche.
Arc de matin ficchete inta cantine.
Arc de sere tiembe buone se spere.
A ce tande tande e ce niende niende.
Ce miene causci a tutte  le buatte ca iacchie da nand te retire ascazète a chèse.
Le corn de le poveriedd sonene coma' nu' panère de nuscie, le corne de le signure no fann rumor come a vammescie.
Quann chiove e tire viente a ci ve' a caccia perd tiemb.
Quand chiù forte chiove chiù subbete scampe.
U' scirocche ti gònfie e a tramundén ti sène.
U viente de fessure te port a sepulture.
Ogni tiemb arrive e ogni desiderie passe.
Ci Febbrèie l'avéve tutte fascéve quagghiè u vin inda le vutte.

Marze

A  néve marzarole dure quanne a pèsce tra sroche e nore.
A cundandézz s'accatt mégghie ch' le centésime ca ch' le lire.
A chèsa vecchie nommanghen le surgie.
Marze assùtte iè ricche de frutte.
A cavadde iastemete li luscie u pile.

A chese de sunature no se portene serenète.

A chesa strette miettete mienze.
A chese asciuchète miette fùeche.
A cudd ca vite picche nge crite, a cudd ca sient no crete nient.
A dò vé a barche vé u' marenère.
Ogni stùezz' vole u sùezz.
A chiange stù mùert so' lacrime perdùte.
Cudd' no' tème manc le tuene de Marz.
Ci Scicùt  ngìele nfàccie le chète.

Aprìle

A troppe cunfidénzie fèscie pèrde ù rispétte.
No dìscie a tutte cùdde ca sè fè: falle e bàst!
Au tirchie manche tutt', au ricc' manca asséi e au puverièdd' nò manche niente.

A ce pòte d'April o è féss o minghiarìle.

A brigante, brigante e mienze.
A dò véi a vòccole vònne le pruscìne.
U' vove chième curnùte ù ciuccie.
A callère a la frizzole: alluntanete se no mi mudìesce.
Ci à nà fèste no sinvitète come nu chène sì trattète.
Amiche mie curtèse com'è l'annète fascime le spèse.
All pàccie e all mbrièche dalle corde.
A chesa strétte miettete mienze.
Quanne ù diavule t'accarézze, vole l'anime.

Màggie

Maggie bagnète nòngie mbuveriscie, Maggie assutte nott'arrecchiscie.
Vine, stòzzere e amicie, cchiù sò vecchie e cchiù sò bùen.
Nongie sté mégghie spécchie de l'amiche vécchie.
Scuse nò richiéste iè accuse maniféste.
Ci pierde a faccia condinue, ci pierde a chèpe fiermete.
Nomembort ca sò curnùte baste cà mangie, beve e voch vestùte.
Ci cagnìescie nongi ngrosse.
Cierche a' chèsa nòve ma tienete l'amiche vécchie.
Ci cose e scose no perde mèie tìembe.
U scarpère ve sémbe a scazète.
Ci iè fìgghie di iatt a pigghiè le sùrgie.
Ci ère ciuccie mie no le dève manghe pàgghie.
 

Giùgnie

L'amòre iè come nù fiore quanne sécche, mòre.
Ci nò disìdere nìende iè come ci tìene tùtte.
U' dùbbie e a paùre so uguèle a la sventùre.

Parle solaménde quanne a pensète e pensète assèie.
Jatte e chène senza miedici cambene sène.
U' cchiù forte delòre nossvét de fòre.

Tra n'oss e dò chène no métte mei le mène.
Pi ognie aciedde u' nide sùe iè semb u' cchiù bell.
A ci téne nà bona salute ié cundénde e nongiusèpe.
Ci u' ricche tenéve cirviedde ére nu' uèie pe le puveriedde.
Ci u' vecchie se ricurdève le cose soie nongie diceve o' giovene: ce stè fescie.
Ci mangie sule subbete se 'nfoche.

Lùglie

Ci se iòze prime chèche addovòle.
No' fè sapì alla mancìne cudde ca fèscie a mèna drétte.
A ci stè bùuone e vecchiànne uèie benedètte a Dio ca ngeledèie.
A ce téne e déie in Paradise véie.
Ce pèchere te fèscie lupe te màngie.
A ce ride de venerdì chiange de Sabete.
A ce déie prime che mòre iè fésse prime de nascie.
Ce te fescie chiange te vole bène e ce te fescie ride te vole mèle.
Ce iacchie u' moneche a chèse pigghiele a rise.
Ce vuue fotte u' vecine iuuzete sùbete a matine.
Ce uie a vita cundénde cudde ca vite e cudde ca sìente.
Quand cchiù grùesse iè u' purtone tante cchiù grùesse iè u' centròne.
Criste déie u' péne acciungiuròseche.

Agòste

Quanne arrive a fiche u' melone se v'empiche.
U' sole secche le fiche, u viende rombe le lastre e tu ruuembe u..(ca...).
Famme prime e famme fésse.
U' pane téne u' sapòre ci iè bagniète de sudòre.
A cére se cunsùme e a pruccessiòne nongie camine
.
Fè bbéne e scùerdete fè mèle e pìense.
Fescie u' mùert pe nò ièsse accìse.

Ce Jcùte ngièle nfaccie le chède.
Fatìe e fatìe e a sère pène e cipodde.
E pure a reggìne fu soggétte a la vicìne.
Aiùtete ca Die t'aiùte.
L'anime a Die e a robbe a ci tocche.
L'erve ca nò vùie indall'uerte te nàscie.
A code ié a cchiù forte a scurciè.
A cucùzze se coscie che l'acqua sò stésse.
A fème nò canoscie raggione.
A iaddine fèscie l'ove e u' iadde le iujke u cùle.

Settémbre

U' vìne bbùene sté inda votta piccènne.
Pe fè scappè ù cavàdde niènde mazzète ma biève.
A prucessiòne da dò iesse trèse.
U' solde sparagnète iète u' prime guadagnète.
A' lènghe nò ttène l'osse ma spézze l'osse.
A péchere ca jkème pèrde u' vuccon.
Chiacchiere e tabacchére de légne a banche de Napole non mbégne.
Le chiacchiere nò ienghiene véntre.
Le cristiène scianère nè pe amicie e nè pe cumbère.
Le fungie a rocchie e le fésse a cocchie.
Le jerte pe le fiche e le vascie pe le zìte.
Do' mestiere nò se ponne fè: o a tèsse o à filè.
U' prime iangele fu ù prime diaule.
Le uèie da pignète le sèpe a cucchière.
U' chène ajkuète da l'acqua calle téme pure l'acqua frédde.
U' cchiù fésse moniche porte a croce.
U' ciuccie porte a pagghia e u' ciuccie sà mangie.
U' fùeche ié ménza cumbagnìa.
U' vòve chième curnùte u' ciuccie.
Quanne a vacca nò mangia cù vòve o à mangète o à mangè angòre.
U' "nossàccie" te lève da ogni imbàccie.
U' pensiere cambe a chèse.
U' ricche quanne vòle e u' povere quann pòte.
U' San Giuanne nò se nègh a nesciùne.
U' sazie nò créte u disciùne.
L'ùecchie dù patrùne ngrasse u' cavàdde.

Ottòbre

Giùdice e pentìte ù sèpe Dio ce sò pulìte.
A mugghière danaròse s'accatte a ce se spòse.
Picche mène sò pulite da tott'e dò le vanne.
A 'nvidìa e a gelusia vonne sembe in cumpagnia.
Morte priète nò arrive mèie.
Na fémmene, na papere e nù puerche fasciene  na fère.
Nìende pe nìende nesciùne fesce nìende.
No iè sand ca fèscie meràcule.
Nu spavìende vèle pe cìende.
Rispiette u' chène c'amore du' patrune (e ci ù patrùn no se porte bbuene dalle nù causcie a ù patrùn e a ù chene).
Pigghie nomene e vienne acite.
"Pulezìe" disse u puerche e se ruvutòie indu rummète.
Pure ù pùdice tène a' tosse.

Ce ùe a figghie accariezze a mamese.

Novémbre

Fescie ù fésse pe nò paiè le tasse.
A ce nò vé nò véte e ce nò pròve nò créte.
Quanne u' diàule t'accarézze vòle l'ànime.
A ce sèpe a strèt che guide e ce nongiasèpe che se fìde.
Quanne s'incudine stàtte quanne si martìedde bàtte.
Sacche vacante nò se manténe nzeppète.
Se sèpe a dò se nàscie e nò se sèpe a dò se mòre.
Sparagne a farìne quanne a mattre ié chiéne.
Da chèpe affitéscie u péscie.
Da ù piàtte le pùe cacciè ma nò dà razze.
Tratte chidde mégghie di té e fàlle le spése.
Tre sò le putìende: u' papa, u' re e a ce nò téne niende.

Dicémbre

Ce ùie nà bòne annète, Pasch' assùtte e Natèle ammuddète.
A ce vole azzicchè ù passariedde vulànne iè nù fèsse pe tutte l'anne.
Le corne sò come le diende fàsciene mèle solamende quanne spùndene.
Uecchie cà nò véde e còre ca nò dòle.
A' iaddìne vasciulédde père sembe puddastrédde.
Ogni pètre iòza parète.
U' pòdice ca se vòte inda farine dice cà stète sembe mulinère.
Figghie sùle, o svergugnète o mùle.
A mugghière iè mienze pène.
Figghie, marite e uèie, come Criste te le dèie.
Nu' spaviende vèle pe ciende.
A ce téne nèse tène criànze.
Vieste Cippone ca père Baròn.
Mazze e panèlle fasciene le figghie bèlle, pa
ne senza màzze fasciene le file pazze.

L'acìedde inda gàggie nò cande pe l'amore ma pe ràggie.
Vendra chiéne cerche ripòse.
A chiange stù mùerte sò lacrime perdùte.
Munte ch' munte nò se ngòndrene méie, ma crisitièn che cristièn o ioscie o créie.
Tradizioni: Pagina indice
Tradizioni: I soprannomi stattesi.
Tradizioni: Storie, leggende e vecchie usanze.
Tradizioni:
La pagina della Cucina Stattese (nostre ricette ..tradizionali)
Tradizioni: La poesia dialettale  (Personaggi e .. varie in dialetto nostrano)
Tradizioni: Aneddoti (quasi) veri.
Tradizioni: Saggezza nostrana: I proverbi e i detti. (Siete qui)

L'AMORE E' ETERNO ... FINCHE'  DURA
"Con te ho passato i giorni più belli della mia vita. Fortunatamente per le notti mi ero organizzato diversamente".
 
Fabio Fazio

logo1.gif (2527 byte)

Pagina
Aggiornata il
18-07-2007

Leonardo Del Giudice Web Designer
Questo è un sito privato, non ha scopi di lucro e non riceve alcun finanziamento pubblico o privato per sostenersi. Il materiale contenuto non è di pubblico dominio.