Le  pagine di "Tradizioni Stattesi"

Tradizioni: Pagina indice
Tradizioni: I soprannomi stattesi.
Tradizioni: Storie, leggende e vecchie usanze.
Tradizioni:
La pagina della Cucina Stattese (nostre ricette ..tradizionali)
Tradizioni: La poesia dialettale  (Personaggi e .. varie in dialetto nostrano)
Tradizioni: Aneddoti (quasi) veri. (Siete qui)
Tradizioni: Saggezza nostrana (I proverbi e i detti)

 

Tradizioni Stattesi: Aneddoti (quasi) veri.

Da questo numero  iniziamo l'impostazione di uno spazio speciale dove troveranno posto le nostre tradizioni, i vecchi proverbi popolari, le vecchie leggende, il nostro dialetto i giochi dei nostri nonni, le nostre antiche usanze, e la nostra cucina "paesana", gli aneddoti (quasi) veri, insomma gran parte di ciò che rappresenta la nostra "identità" stattese e molto ancora. 
L'idea è del professor
Angelo Marinò, un nostro concittadino residente a Pisa, uomo di grande cultura, molto "legato" alle sue "radici".
In questa pagina: Aneddoti (quasi) veri.
Angelicchie z'moniche.
U' dottòre Cinque e ù vecchie d'ottandànne.
Ressa dà benzìne.
Andonie Petroglie a Rome.
Gine à uàrdie e u' mbrièche
Don Tumèse e à sposa racchie.
Peppìne u furnère e mest Mimine Resse
Ciccie "baffone".
Cazzatédde e ù farmacìste.
Luiggie ù caffettiere e à uagniédde de vindanne.
Peppine Mastromarine (ù professòre) e l'ispezione alla scòle.
Vastien Pulite e l'autiste indisciplinète

Angelicchie ze mòneche
Angelicchie z'moniche fescie solamende tre mise di meletère ca iére figghie sùle di mmama védove, vèrse a fine de le tré mise prime di iesse cungedète le fècere fè l'esecitazione e u' capitène le désse cust'ordine:
-Tu a fè a spie vestùte da àruuele. Ta stè fèrme fèrme, nongitamove assolutaménde.
Doppe se_ òre n'ota reclute le vè dèie u' cambie e dice:
-Beh! com'asciute?
-Ci ere stète sùle pe l'acque pà néve o pe le grànene...Ma a nù cèrte mùmend nù scoiattole, cà mà pegghiète veraménde pe n'àrruele s'ànfilète inde alle cazùne, nchianève sùse a iamme e me dedechève, e sciève sembe cchiù sùse. U' uèie à stète quanne vuléve acchiè u' buche che lassè le fragne pù vierne...


U' dottòre Cinque e ù vecchie d'ottandànne.

Nu vecchie d'ottantann vej da u dottor Cinque:

-Dottò comejé ca voc semb rétperrét all uagniedd?

-Ma...Non c'è nienti di preoccupanti. Anzi!
-Si ma voc semb rétperrét e nommarrcord peccé.


Ressa dà benzìne

Nu' pàccie véie da colonnin di Réss pe fè bénzine au motorìn; quànne u benzinère u stè sèrve, u pàccie si gràtte a chèp sénze che se léve u càsche!
Réss nu picca 'ncuriusìte nci disce:

-Com'é! Te gràtte a chèpe sénze che te lìev u càsc?
Piccè, respònne ù pàccie, tu quànne te gràtte ù cùle t'abbàscie le cazùne?

 


Andonie Petroglie a Rome

Quann iére giòvene Petròlie scìe a Ròme e trasì inda iùne de chidde negòzie ca vènnene quàdre, stàtue e iote còse andiche credénne ca ère nu' pezzvecchière, gire de què e gire de dè, s'ére pròprie stanghète.
Vidìe nà séggie e s'azzedìe; nu crestièn ca sciève vestùte de lùsse, s'avvicinìe e ngie disse:

-
Ma scusè, ma què no te puùe azzite
.
-E peccè?
-Chéste ié na séggie di Luigi XV
-E vabbéne quanne véne iidde me' iòze ìe.
 


Ginè a uardie e ù 'mbriéche

Quanne fascéve sevizie Gine  a' uàrdie firmìi' nu camiuniste ca sciève a zig zag, u' fescie gunfiè u' pallone pe véte ce stève mbrièche.
A uardie:
-
No' me' l'aspettève da téie ca' ierappurtè u' càmie mbrièche, u' pallone ha pigghiéte tutte le culùre de l'arcobalène.
-Mo te spièghe,
dice u' camiuniste, u' gialle sont le tre becchierine de stréghe ca m'agghie bevùte, u rùss sonte le tre buttiglie de primaticce, u' marron le doie bicchierine de sanmarzén e u' verd le doie bicchierine di fernéte ch'era digirìe.
-E u bianche?,
dumannie a' uardie.
-Cust veramènte nongiusaccie.
Ha pensète nù picche e po':
-Cunossie quanne m'agghie lavète le diende stamatine m'agghie bevùte qualche gniùtte d'acque.

 


Don Tumèse e à sposa racchie.

U' spusalizie à finite, ù spos vei inda sacrestie e dumanne:
-Don Tumè quand tagghiaddè?
-Be figghie mie nongistéie nù priezze fisse, fèie accussì, dammi na somma apparagòne a la bellézz dà zìte.
U' marit tire fore nà carte di cinguandamilalire  e a' cunsegnìe a Don Tumèse.
U' prèvete pe nù minute squadre a spose, pò se chéle mboscie pigghie quarandamilalire e dicie ò marite.

-Tiene ù réste povere svunturète.

 

Peppìne u furnère e mest Mimine Resse

A vicilie di Sand'Andonie, mest Mimin Ress e Peppine u furnère scèrn da Don Paule ch' se cunfèssene e Don Paule déss a tutte doie a stessa peneténze: arna scie u giùrne doppe suse a chiese de Sant'Andonie cu' 15 fasùle inda le scarpe.

A matina doppe si iacchiene mienze a chiàzz e cumènzene a caminè vèrse Sand'Andonie; doppe nù picche Catall sciève già zùueppe:

-
Nongiafazz cchiù porca misèrie, e tu,
disse a mést Mimin, come fescie a caminè buuene? No te le mise le fasùle indallscarpe?
-Sìne, rispunnie mést Mimin, ma cùuett.
Ciccie "baffone".

Ciccie baffon (quanne tenéve a machene a nolléggie),  stè accumpagniève quatte stattarùle a la Madònne de Montèvèrgene; nà crestiène di chidde se laménde:

-Cicciì, tu sté passe assé vecìne o' burròne, statt'attìende!
-Te vògghie dè nu cunsìglie, respònne Ciccie, A u' pùnde cchiù pericolòse, fè come a mé: chiùte l'uuecchie.
Cazzatédde e ù farmacìste.

Nù stattarùle cà nò fazze nòme (sarà cà se chiamève Cazzatèdde) , scìe da u' vècche farmaciste de Statte cudde ca fatieve dà farmacie de Pelùse.
Cazzatèdde vulève le suppòste ma no s'arrecurdève come se chiamavene.

-Dottò stoche tutte raffreddète damme chidde còse ca fasciene passè a tosse.
U' dottòre le dèsse na scikàtele di giuggiole e nolle disse cchiù nìende cà stève fòdd.
Qualche giùrne dòppe, Cazzatédd passò arréte dà farmacie pe pigghiè n'ota cose.

U' dottore le disse:
-Bè t'ha passète a tosse?
-Sine grazie dottò, le
supposte òn stète proprie bòne, quann trasèvene me fascèvene nù picche male, cà se sindeve come nà carta vitrète, ma doppe... ù frescòre..ù frescòre.
Luiggie ù caffettiere e à uagniedde de vindanne.

Luiggie ù caffettiere ière vèdeve da tand'anne, e de fronde ò cafèie èrene venùte a iavitè nà vèdove tarandine ch' na bella figghie di vindànne.
Nonne Luigi invece che se nnamòre da màmese se nnamòre da figghie e s'ere mìse nchèpe ca sa vuléve spusè.
L'amicie nù giùurne, s'accucchiàrene e u' sci cchiàrene.

-Cierche de capi', Lui' a' uagnièdde tène vindann e tu ne tiene settande, quanne tu tìeni ottandànne iedde ne tène trende.
-Piccè, respunnie nonne Luigi, vuie, na uagnièdde de trendànne a scikeféte?
Peppine Mastromarine (ù professòre) e l'ispezione alla scòle.

Peppine Mastromarìn quann fascéve u direttòre sci féscie l'ispezione a nà scòle de cambagne. Trasìe inda nà class (e u' professòre nongistève), e dumannìe a nu uagniòne:

-Chi ha preso la Bastiglia?
- Ie nonge agghie stète, respònne u uagniòne.
Proprie inda a cudde mumende trèse u' professòre, Peppine nge cònde u' fàtte.
-Bè, dice u' professòre, ce l'ha ditte cudde a ièsse proprie accussì, piccè nò iè uagnione ca dice buscie.
Arrabbiète Peppine, vei da cùdd ca fascev da prèside e ngi conde tutte u' fatt.
U' prèside, preoccupète, rispònne:

-Va' be', va bè, dimme quande còste sta Bastiglia, nù te l'accattème nòva e no' se ne parle cchiù.
Vastien Pulite e l'autiste indisciplinète

Vastièn, cudd ca tanta tiembe arréte tenéve a machine a nolleggie pe purtè le stattarùle a Tarde, nù giuurne stè sciève tranguille a Tard, quann nù mienze paccie cà vuléve fè u' dritte le fésce nù sorpasse pericolòse càmmumènde u' mannève inda cunétte, Vastièn ù sorpassò, si mitti' de travierse nnanze a iidde e ù féce fermè:

- Ce prùeve nota vote ch' me sorpasse a chèdda manére te rombe le corne.
A mugghière cà stève azzise vicine o' mienze paccie, avasciò a chèpe pe véte nfaccie a Vastiène e ngi disse tutta spavalde:
-E ìe nge le fazze nota vote, e cchiù grosse pure!!

Le  pagine di "Tradizioni Stattesi"

Tradizioni: Pagina indice
Tradizioni: I soprannomi stattesi.
Tradizioni: Storie, leggende e vecchie usanze.
Tradizioni:
La pagina della Cucina Stattese (nostre ricette ..tradizionali)
Tradizioni: La poesia dialettale  (Personaggi e .. varie in dialetto nostrano)
Tradizioni: Aneddoti (quasi) veri. (Siete qui)
Tradizioni: Saggezza nostrana (I proverbi e i detti)

 

MINIMO SFORZO...
"Gli italiani sono sempre pronti a correre in soccorso dei vincitori".
 
Ennio Flaiano

logo1.gif (2527 byte)

Pagina
Aggiornata il
21-09-2006

Leonardo Del Giudice Web Designer
Questo è un sito privato, non ha scopi di lucro e non riceve alcun finanziamento pubblico o privato per sostenersi. Ill materiale contenuto non è di pubblico dominio.