INS IT EN

Sgarla ul Web!

'Sto chì l'è ul sit dul language pack par Firefox par 'na lengua che la sumeia al lumbard nord-ucidental.

Firefox 4.0

Chì gh'è ul language pack versiun 0.0.52 par Firefox 4.0 (da RC1 innanz) par chi al gh'ha pressa e al sa già indua mett i man (hin quasi 100 KB).

Prima da partì in quarta, regordas che ul language pack l'è anmò analfabeta e pien da vacaa scià e là. Anca ul sit al sta mia indré.

Ul file dul language pack a l'è da cà in dul sit dul prugett sgarlatur.

ültim aggiurnament ul 17.03.2011 > Firefox 4.0