INS IT EN

Ringraziament

Un grazie a tücc quij ch'han partecipaa e che partecipan a controlà i robb e a migliurà ul language pack. Un grazie a chi al ga fa adree al sit e a chi al gh'ha fai parlà altri lenguf.

Un grazie anca a chi ha creaa i ferr dul mestee. Par tirà föra ul language pack e ul sit hem duperaa, tra i altri robb, i strüment du la tabèla chì sota (in urdin alfabetich).

Strüment Annotaziun
cssoptimizer Duperaa par netà ul föi da stil CSS dul sit
CSS Tidy Duperaa in pasaa par netà ul föi da stil CSS dul sit
Gimp Duperaa par la grafica di pagin HTML
HTML tidy Duperaa par netà i pagin HTML dul sit
McCoy Strüment par la firma digitala necesaria par l'aggiurnament dul language pack in Firefox 3.0, 3.5, 3.6 e 4.0
MozLCDB 'Na versiun tarucava da 'sto script Perl l'ha creaa ul language pack roa-IT-ins par Firefox 1.5 e 2.0. Anca ul prugett sgarlatur al dupera MozLCDB.
OmegaT Applicaziun Java duperava par la traduziun di file XHTML du la guida da Firefox (finu a la versiun 2.0) e la traduziun dul sit. Anca ul prugett sgarlatur al dupera OmegaT.
sgarlatur Strüment duperaa par la traduziun da Firefox 3.0, 3.5, 3.6 e 4.0
Translate Toolkit Insema da script Python duperaa par la traduziun da Firefox 1.0
wiki2xhtml 'Na versiun 3.1.0 tarucava la tira föra i pagin dul sit
ültim aggiurnament ul 17.03.2011 > Firefox 4.0