UNITED STATES OF AMERICA NAVY

- PORTAEREI -


CLASSE MIDWAY


PORTAEREI USS MIDWAY CV41


FOTOGRAFIE 

PORTAEREI MIDWAY(CV41)

La Midway vista di fronte dopo le radicali trasformazioni


CLASSE MIDWAY

FOTOGRAFIE

USA


PORTAEREI NELLA STORIA

PORTAEREI NELLA STORIA USA NAVY-CLASSE MIDWAY-FOTOGRAFIE-