UNITED STATES OF AMERICA NAVY

- PORTAEREI -


PORTAEREI DI CLASSE MIDWAY


PORTAEREI USS CORAL SEA CV43


FOTOGRAFIE 

PORTAEREI CORAL SEA (CV43)

La Portaerei Coral Sea vista di lato


CLASSE MIDWAY

FOTOGRAFIE

U.S. NAVY


PORTAEREI NELLA STORIA

PORTAEREI NELLA STORIA USA NAVY-CLASSE MIDWAY-FOTOGRAFIE-CORAL SEA-