BATTAGLIA NAVALE DI LEYTE

(23 - 26 OTTOBRE 1944)

NAVAL BATTLE OF LEYTE  (23 - 26 October 1944)


FOTOGRAFIE / PHOTOES

ZUIKAKU CHIYODA CHITOSE ZUIHO
CV6  ENETERPRISE CV 11 INTREPID CV 9 ESSEX CV 15 FRANKLIN

BATTAGLIA NAVALE DI LEYTE / NAVAL BATTLE OF LEYTE

LE PIU' GRANDI BATTAGLIE NAVALI / NAVAL BATTLES


NAVI DA GUERRA / WARSHIPS AND BATTLESHIPS

PORTAEREI NELLA STORIA / AIRCRAFT CARRIERS

- LE PIU' GRANDI BATTAGLIE NAVALI - BATTAGLIA NAVALE DI LEYTE - NAVAL BATTLE OF LEYTE -