sfondo.jpg

ENGLISH           FRANÇAIS          ITALIANO

 

ازهنگام بروزاختلاف در مورد انتخابات رياست جمهوری مورخ 12 ژوئن 2009در ايران   خوابگاههای  تعدادی از دانشگاههای ايران به صحنه حملات خشونت آميزنيروهای دولتی به دانشجويان مبدل شده است طی اين حملات عده ای از جوانان کشته يا مجروح شده اند. اکنون ديگر نميتوان باور کرد  که دانشجويانی را  که  بطور عادی و با متانت و آرامش در تظاهرات مسالمت آميز عليه مقامات دولتی شرکت داشته اند به بهانه برچسب های نا وارد از ادامه تحصيل باز دارند واز دانشگاه اخراج واکثر آنها را دستگير و سالهای طولانی زندانی شان نمايند و  آنها را به حبس های طويل المدت محکوم کنندهمچنين عده زيادی از استادان دانشگاه نيز بازداشت شده اند و یه نحوی مورد تهديد قرار گرفته اند.

 در 4 ژانويه سال جاری 88نفر از اساتيد دانشگاه تهران نامه سرگشاده ای به رهبرمعظم آقای سيد علی خامنه ای نوشتند واز ايشان تقاضا کردند که مسئولين اين حملات را مجازات نمايند. و دانشجويان بازداشت شده ا آزاد شوند و احترام دانشگاه را که  محل مطالعه وپژوهش است  را  ملحوظ بدارند  و مراعات کنند

توجه به تقاضاهای يادشده و احترام به  دانشگاه بمنزله انگيزه ای برای جلب پشتيبانی  بين المللی برای ايران است . امضا کنندگان اين نامه که استادان و دانشياران و پژوهشگران دانشگاههای سراسر جهان هستند ضمن اعلام همبستگی نسبت به همکاران و همقطاران ايرانی خود باستحضار  آن مقام معظم جمهوری اسلامی ميرسانند که دانشمندان بين المللی نميتوانند بيش از اين بصورت ناظر بی تفاوت نسبت به آنچه که درايران ميگذرد باقی بمانند.

 

 

خدمت  آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران
 
مقام عالیقدر

به استحضار میرساند  ما به عنوان جمعی از محققین و اساتید تعدادی از دانشگاههای مختلف دنیا ضمن اعلام حمایت خود نسبت به اظهارات ۸۸ تناز همکارانمان در دانشکده فنی دانشگاه تهران که چند هفته پیش نگرانیهای خود را به شما بیان کرده بودند، اعلام می کنیم به عنوان محققین و اساتید دانشگاهی با تردید ها و نگرانی های آنان  نسبت به اتفاقات اخیر در دانشگاه های ایران هم نظریم.


برخیاز معتبر ترین دانشگاههای ایران، که شهرت آنها از مرزهای ایران عبور کرده، شاهد صحنه های برخوردهای خشونت بار غیر قابل قبولی بر علیه دانشجویان و تهدید هایی بر علیه اساتید بوده انداز حمله به خوابگاه دانشگاه تهران در روز

۱۵ ژوئن گذشته که در طی آن تعداد زیادی از دانشجویان کشته شدند، تا حملهٔ گروهای مسلح با چاقو و قمه به دانشگاه آزاد مشهد در روز ۳۰ دسامبر. ماه های پس از انتخابات اخیر همراه با وقایعی بود که مکانهای کسب دانش و علم را به مراکز سرکوب های خشن و بیرحمانه تبدیل کرد و در هیچ کدام از این موارد، مسئولین این گونه برخورد ها شناسایی و تنبیه نشدند.
در حالیکه هزاران دانشجو که فقط برای اعمال حق خود بر تشکیل تظاهرات صلح امیز و بیان اعتراض خود (حقیکه توسط قانون اساسیجمهوری اسلامی ضمانت شده) مورد ضرب و شتم واقع شده، دستگیر و زندانی شدند و بعضا محکوم به کیفرهای شدید در محکمه هایی شدند که در آن حق دفاع - به گفتهٔ بسیاری از سازمان های حقوق بشری - از آنها سلب شده بود. در بسیاری موارد حتی خبرهایی در مورد دانشجویانی که در زندان مورد شکنجه و آزار قرار گرفته اند نیز دریافت نموده ایم.

روی سخن ما با شماست، از آنجا که شما رهبر جمهوری اسلامی می باشید و شما را از نظر اخلاقی‌ و سیاسی مسئول آنچه که در دانشگاه های ایران و بر دانشجویان ایران حادث می شود می دانیم. این جوان ها امید کشور بزرگ  و با شکوه شما می باشند.  دانشگاه مکانی است که آیندهٔ ایران در آن ساخته میشود.

 ما به عنوان محقّقین و اساتید دانشگاهی با تاکید بر حمایت از88 همکار خود در دانشگاه تهران، بر تقاضای آنها تاکید می کنیم که : خنثا بودن و غیر قابل تجاوز بودن دانشگاه‌ها مورد احترام قرار گیرد، مسٔولین خشونت هایی که در طی این ماه‌ها به دانشجویان تحمیل شد شناسایی و محاکمه شوند، دانشجوهای زندانی که در حال حاضر در زندانها به سر میبرند آزاد شوند، و نقش دانشگاها به عنوان مراکز آزاد و صلح آمیز برای تبادل نظر، بحث و گفتگو تحقق پیدا کند.

مقام محترم، شما قادر به تحقق بخشیدن آن میباشید. مطمئن هستیم که از جایگاه مقام رهبری اخلاقی‌ و مذهبی ایران، نخواهید خواست که ملت و جوانان این کشور، از این حق و نشانه امید محروم شوند.

 

با احترام،

 

SEE THE LIST OF SIGNATORIES
برای امضاکردن اين نامه اطلاعات مربوط به خودتان را در زير بنويسيد  

نام و نام خانوادگی: (*)
درجه تحصيلی: (*)
دانشگاه..يا مرکز پژوهشی: (*)
کشور: (*)
نشانی الکترونيکی (ايميل):
پيام:
  (*) اين بخش را حتماً پـــُرکنيد