Savo, Željko i ja

Glumimo nameštanje vojničkog kreveta.

Tip sa cigaretom se zove Ranko Jovanović, iz Mojkovca

nazad