REGIA MARINA

 


- CLASSE DANTE ALIGHIERI -


DANTE ALIGHIERI


STORIA E CARATTERISTICHE TECNICHE

FOTOGRAFIE

REGIA MARINA


INCROCIATORI E CORAZZATE

INCROCIATORI E CORAZZATE - REGIA MARINA-MARINA ITALIANA - CLASSE DANTE ALIGHIERI -