grifun www.zeneize.net grifun
lngua
 • a Grafa in U
 • funuluga zeneize
 • i verbi zeneixi inte 62 tue!
  U zeneize de Zena
  de Magister
 • Matiu!
 • Metemmu i punti...
 • I zguaruin de G. Casaccia
 • Ditunghi e iati
 • Se, ghe e ne
 • Chitu, rixe e mistru
 • Chen e scn
 • Cultu e lucytu
 • I verbi in vucale
 • I plyrali d'e poule in -an
  atri argumenti...
 • U Francu Bampi Web
 • E GRAFE ZENEIXI
 • I articculi
 • Mescciŷa
 • Tsti de cansuin zeneixi
 • ZENA 1958
  revista de 40 anni fa
  ttta in zeneize!!
  ...e d'i atre cunesciuin...

 • antuluga
 • DRO STAMPAO
  (Steva De Franchi, 1772)
 • A lngua d'u c (Magister)
 • Pnu da Vaaze
 • Sergiu Mn
 • Niculin Baigal (1837-1904)
  U papagallu d'e mnneghe
  U cantu d'a rymenta (parsile)
 • Fabrssiu De Andr:
  i testi d'e so cansuin zeneixi

 • disiuni
 • FRANSEIZE-ZENEIZE
  de Didier Calin
 • ITALIAN-ZENEIZE
  transcritu da Lyxe
 • italian-zeneize e zeneize-italian
  transcritu da Antunellu Mariotti
 • Disiunaietu mnnimu e
 • Trmini zuulggichi
  transcriti da Chiccu Caroli
 • Pule 'strannie' de P.Gazzu e
 • Disiunaietu etimulggicu
  de Francu Bampi
 • E PAROLLE D'U GATTU
  de Ensu e Scimun
 • Disiuniu ITALIAN-PRIEIZE
  dou sctu d'u Cumyn d'a Pra
 • www.YourDictionary.com:
  disiuniu in 230 lngue!
 • www.ethnologue.com:
  lista de 6809 lengue d'u mundu
 • www.lexilogos.com
  lngue regiunle ourupe
 • parteipa ou
  FORUM ZENEIZE
  erca 'na pula int'u scitu:

  pula ezatta primme lettie
  Il genovese [...] un volgare italico [...] ma non un dialetto nel senso come suol prendersi questa parola, quasi chi dicesse una storpiatura dell'italiano. Esso una lingua romanza o neo latina come e quanto le altre, svoltasi secondo la propria indole e vivente di vita propria.
  Paddre A. F. Gazzu, 1909

  LENGUA ZENEIZE
  ento pora de bu tutti azzov
  no doggieran ra lengua a un forest,
  chi digghe in bon zeneize 'Bertom',
  'am', 'm cu', 'biou', parolle t.

  Questa particol feliit
  a ri Zeneixi dta da ro ,
  d'havei parolle in bocca con l'am,
  de proferire tutte insuccar.


  Ma ri Toschen, meschin, chi son marotti,
  e che ro da bucca han bell'amaro
  n'han nuoi per mezelengue e per barbotti.

  Vorr che me dixessan se un "fr caro",
  senza staghe a meschi tenti chiarbotti,
  va per ento "fratelli" e sta dro paro.

  Gian Giccumu Cavallu, 1635


  altopa.gif
  mediuteca
 • U grande Marzari
  64 pessi MP3!
 • Ma se ghe pensu
  ...e d'i tre vge ilystri.
 • OLIDIN...
  ...e d'i tri strufuggi.
  Cumeddie zeneixi
  TV in zeneize

  e d'i tre infurmasyin int'u sctu de Poulin Regati
 • Yn p de Firpu...
  8 puxe MP3
 • Riette strepelli...
  (dou scitu d'a Pruvincia de Zena)
 • U Lyccu e u Pulu
  (dou scitu d'e IENE)
 • ngiou De Fer
  9 MP3 dou scitu "il narratore"
 • Franca Li e Mat Merli
  tsti e asazzi MP3
  e d'i atre VXE DE ZNA
  atualit
 • L'aventu di MP4
 • Lngue in pigu
 • A stia d'a @
 • A cmmua de l'E-mail
 • A lngua Yuchi
 • A lezze n.32
 • Atenti l'inflyensa
 • U scurpiun
 • Vucale paa Bznia
 • A pulemmica!
 • Decidde chi parla
 • U riturnu d'u lidu
 • A pruposta de lezze regiun
  d'a Maunn-a
 • tri scti cunsegi
  INGANCI - LINKS - LIENS
 • Bulezymme de L. Guazun a primma revista internutica zeneize.
 • U Fru Liggyre de F. Gnbou revista internutica de-italianizaa.
 • A tann-a de Chiccu gran bellu scitu de Francescu Caroli.
 • Discugrafia Zeneize
  de Lyccu Gaibadu
 • Acadmmia de Nissa: Nisardu, Munegascu e Pruvens
  Scti in Ingreize
  insciaa funuluga e
  e refurme urtugrffiche:
 • Simplified Spelling Society
 • SAMPA d'u pruf. Wells
 • Spelling Reform Fantasy de Justin Rye
 • ATACCA 'N
  MESAGGIU
  metti Zeneize
    
  www.belin.joll.net
  missu sciy u 14 de lyggiu 2000
  webmeistru: Conrad Montpetit