Quartieri


Home
Su
Soprannomi


Quartieri e rioni di BagheriaAll'Ajmi Santi - a Batia - a Caravella - nni Casaurro - a Cejtuosa - o Cubuluni - a Cucina conomica - nni Cugghituri - o Cummintieddu - a Cujssa vecchia - nni Cut˛ - nni Fujnnari - o Furriatu - o Fussazzu - nne Gesuiti - e Lannari - a Machina o ghiacciu - o Maciellu - nni Marinu - a Maruonna o Carminu - a Maruonna o Rusariu - a Matrici - a Muntagnuola - e Muoli - o Muonacu - nni Mujtiddaru - nni Ncruvina - o Palazzu - o Patatiejnnu - nni Paulunia - e Pilastri - o Pirtusiddu - a Piscaria - a Pujttazza - a Punta vugghia - o Puzziddu - o Quajttieri a cina - o Rittufilu - nni Sanciusippuzzu - nni Santa Rusulia - nni SanPietru - nni Santantuninu - o Sapujccu - a Sarrafajccu - nni Spuccisi - o Stratuni - o Stratunieddu - o Supreccinema - nni Trabia - nný Malavajnniera - e Tri pujttuna - a Vaniddazza.