Calendario 2004

A cura di GIOVANNI CANZONERI

I N N A R U  2 0 0 4

Anchi si chiovi e tira ventu

Simina si eni lu so tempu !

 

Lnniri

Mrtiri

Mrcuri

Jviri

Vnnari

Sabbatu

Ruminica

 

 

 

1

Annu Novu

2

S.Basiliu

S.Gregoriu

3

S.Fiorenzu

S.Jenoveffa

4

S.Fausta

S.Biniditta

5

 

S.Amelia

 

6

Epifania

7

S.Rinaldu

S.Lucianu

Luna china

8

S.Eraldu

S.Severinu

9

S.Alessia

S.Julianu

10

S.Aldu

S.Agatu

11

Vattu di Ges

S.Iginu

12

S.Modestu

S.Binnardu

13

S.Ilariu

S.Remigiu

14

 

S.Felici

 

S.Dariu

 

15

S.Mauru

Urtimu quartu

16

S.Marcellu

S.Tizianu

17

S.Antoniu Abbati

S.Achilli

18

S.Liberata

S.Faziu

19

S.Mariu

S.Marta

20

S.Fabianu

S.Eutimiu

21

S.Agnesi

Luna nova

22

S.Vicenzu

S.Ireni

 

23

S.Messalina

 

 

24

S.Franciscu di Sales

S.Babila

25

S.Avania

S.Jocli

26

S.Timoteu

S.Titu

27

S.Julianu

S.Elvira

28

S.Valeriu

S.Flavianu

29

S.Custanzu

Primu quartu

30

S.Martina

S.Jacinta

31

S.Juanni Boscu

S.Marcella

 

 

F R I V A R U 2 0 0 4

Luna nova tri gghiorna mprova !

 

Lnniri

Mrtiri

Mrcuri

Jviri

Vnnari

Sabbatu

Ruminica

 

 

 

 

 

 

1

S.Severu

S.Brigida

2

Pres. di Ges

S.Candidu

3

S.Biagiu

S.Deodatu

4

S.Jlbertu

S.Eutichiu

5

S.Agata

S.Adelaidi

6

S.Paulu C.

Luna nova

7

S.Eugenia

S.Riccardu

8

S.Jrolamu

S.Onoratu

9

S.Rinaldu

S.Sabinu

10

S.Silvanu

S.Ivu

11

 

Bedda Matri di Lourdes

 

12

S.Eulalia

S.Modestu

13

S.Maura

Urtimu quartu

14

S.Valentinu

S.Cirillu

15

S.Faustinu

S.Giorgia

16

S.Juliana

S.Onestu

17

S.Donatu

18

S.Claudiu

S.Simeoni

19

S.Corradu

S.Tulliu

20

S.Amata

Luna nova

21

S.Eleonora

S.Severianu

22

S.Isabella

S.Margarita

23

S.Renzu

S.Rumana

24

S.Custanza

S.Sergiu

25

S.Romeu

S.Mattia

26

S.Porfiriu

S.Cesariu

27

S.Nesturi

S.Faustinu

 

28

S.Romanu

Primu quartu

29

S.Jiustu

I  di Quaresima

 

 

M A R Z U  2 0 0 4

Lu tempu di Marzu si dici

Ca eni veramenti pazzu !

 

Lnniri

Mrtiri

Mrcuri

Jviri

Vnnari

Sabbatu

Ruminica

1

S.Albinu

S.Ermeti

2

B.Agnesi

S.Basileu

3

S.Marinu

S.Tizianu

4

S.Casimiru

S.Umbertu

5

S.Adrianu

S.Foca

6

S.Coletta

Luna china

7

S.Pirpetua

II  di Quaresima

8

 

S.Julianu

 

9

S.Domenicu

Saviu

S.Pacianu

10

S.Provinu

S.Macariu

11

S.Binidittu

S.Eufremiu

12

S.Narcisu

S.Eduardu

13

S.Geraldu

Urtimu quartu

14

S.Matildi

III  di Quaresima

15

S.Luisa

S.Longinu

16

S.Agapitu

S.Eusebia

17

 

S.Patriziu

 

S.Ambrogiu

18

S.Narcisu

S.Eduardu

19

S.Jseppi

Festa di lu Pap

20

S.Claudia

Luna nova

21

S.Donninu

IV di Quaresima

22

S.Ottaviu

S.Lea

23

S.Turibiu

S.Ottoni

24

S.Romulu

B.Diegu

25

Ann. di  lu Signuri

S.Umbertu

26

S.Danieli

S.Manueli

27

S.Lidia

S.Rupertu

28

S.Sistu

V  di Quaresima

Primu quartu

29

S.Secunnu

S.Pasturi

 

30

S.Amedeu

S.Liunardu

31

S.Cornelia

S.Beniaminu

 

 

 

 

 

 

A P R I L I  2 0 0 4

Aprili friddulinu,

Ass pane e picca vinu!

 

Lnniri

Mrtiri

Mrcuri

Jviri

Vnnari

Sabbatu

Ruminica

 

 

 

1

S.Ugu

Pisci dAprili

2

S.Franciscu di Paola

S.Teudosia

3

S.Riccardu

S.Pancraziu

4

Ruminica Parmi

5

 

S.Vicenzu

 

Luna china

6

S.Diogini

S.Metodiu

7

S.Ermannu

S.Ciriacu

8

S.Giulia

S.Walter

9

Vnnari

Santu

10

S.Terenziu

S.Fulbertu

11

Santa Pasqua

12

Lnniri di lAngilu

Urtimu quartu

 

13

S.Martinu

S.Orsu

14

 

S.Tiburziu

 

S.Valerianu

15

S.Olimpia

S.Annibali

16

S.Binidittu

17

S.Robertu

S.Nnuccenzu

18

 

S.Caloriu

 

S.Amedeu

 

19

 

S.Emma

 

Luna nova

20

S.Adalgisa

S.Tiudoru

21

S.Anselmu

S.Corradu

22

S.Liunida

S.Caiu

23

S.Giorgiu

S.Adalbertu

24

S.Fedeli
S.Erminiu

25

 

S.Marcu

 

S.Piddirinu

26

S.Petru Chamela
S.Alda

27

S.Zita

Primu quartu

28

S.Vitali

S.Valeria

29

S.Catarina di Siena

S.Ugu

30

S.Marianu

 

 

 

M A J U  2 0 0 4

Maju soleggiatu frutta,sciuri

A bon mircatu !

 

Lnniri

Mrtiri

Mrcuri

Jviri

Vnnari

Sabbatu

Ruminica

 

 

 

 

 

1

Festa di li Travagghiatura

S.Berta

2

S.Jermanu

S.Rumanu

3

 

S.Filippu

 

S.Jacumu

4

S.Fulviu

Luna china

5

S.Silvana

S.Angilu

6

S.Luciu

S.Biniditta

7

S.Flavia

S.Stanislau

8

S.Vitturi

B.Jeremia

9

S.Isaia

S.Jeronziu

10

S.'Ntoniu

S.Cataldu

11

S.Pasquali

Urtimu quartu

12

 

S.Niriu e

Achilli

13

S.Andria

S.Agnesi

14

S.Mattia

S.Giusta

15

S.Torquatu

S.Cisaria

16

 

S.Ubaldu

 

S.Adamu

17

 

S.Restituta

 

S.Pasquali B.

18

S.Juanni I

19

S.Ivu

Luna nova

20

S.Ildi

S.Binnardinu

21

S.Vittoriu

S.Valenti

22

S.Rita di Cascia

S.Julia

23

 

Ascenzioni

 

S.Fiorenzu

24

Maria Ausiliatrici

S.Susanna

25

S.Beda

S.Grigoriu

26

S.Filippu Neri

S.Eracliu

27

S.Brunu

Primu quartu

28

S.Emiliu

S.Germanu

29

S.Raimondu

30

Pinticosti

S.Jovanna d 'Arcu

31

Visita di la B.V.Maria

 

           

 

G I U G N U   2 0 0 4

Giugnu cu la fauci mpugnu !

 

Lnniri

Mrtiri

Mrcuri

Jviri

Vnnari

Sabbatu

Ruminica

 

1

S.Justinu

S.Claudia

2

Festa di la

Repubblica

 

3

S.Clotildi

Luna china

4

S.Quirinu

S.Rutilu

5

S.Doroteu

S.Marcianu

6

Ss.Trinit

S.Claudiu

7

 

S.Robertu

 

S.Eugenia

 

8

S.Armandu

S.Calliupa

9

S.Riccardu

Urtimu quartu

10

S.Mauriziu

S.Massimu

11

S.Barnaba

S.Amabili

12

S.Guidu

S.Nofriu

13

Corpus Domini

14

S.Eliseu

S.Eteriu

15

S.Jermana

S.Vitu

16

 

S.Justina

 

S.Aurelianu

17

S.Gregoriu

Luna nova

18

S.Caloriu

S.Marina

19

S.Gervasiu

S.Protaziu

20

 

S.Etturi

 

S.Silveriu

21

 

S.Luigi

Gunzava

 

S.Marzia

22

S.Paulinu di Nola

S.Albanu

23

Ss.Zinuni  e Zina

24

Nasci San Giuanni Battista

S.Ivanu

25

S.Prospiru

Primu quartu

26

S.Vigiliu

S.Massenziu

27

 

S.Sansuni

 

S.Cirillu di

Aless.

28

S.Attiliu

S.Marcella

29

Ss.Petru  e Paulu di

30

Ss. Primi Martiri

 

 

 

 

 

 

L U G L I U    2 0 0 4

Quannu jocanu li crapetti

Si rumpinu li cornetti !

 

Lnniri

Mrtiri

Mrcuri

Jviri

Vnnari

Sabbatu

Ruminica

 

 

 

1

Cori 'Mmaculatu di Maria

S.Ester

2

S.Ottoni

Luna china

3

S.Jacintu

S.Atanasiu

4

S.Attoni

S.Uldericu

5

 

S.Domiziu

 

S.Filumena

6

S.Maria Goretti

S.Romulu

7

S.Pompeu

S.Edda

8

S.Procopiu

S.Aquila

9

S.Letizia

Urtimu quartu

10

S.Silvanu

S.Rufina

11

S.Binidittu

S.Olga

12

S.Arduinu

S.Jasuni

13

S.Enricu

B.Angilina

14

 

S.Camillu di Lellis

 

S.Ciru

15

S.Pompiliu

 

16

S.Faustu

S.Elvira

17

S.Alessiu

Luna nova

18

 

S.Federicu

 

S.Marina

19

 

S.Arseniu

 

S.Aurea

20

S.Elia

S.Cassia

21

S.Lorenzu

S.Danieli

22

S.Maria Madd.

S.Cirillu

23

S.Brigida

S.Liboriu

24

S.Cristina

 

25

 

S.Jacumu

 

Primu quartu

26

S.Olimpu

S.Valenti

27

S.Liliana

S.Celestinu

28

S.Nazariu

S.Celsu

29

S.Marza

S.Lucilla

30

S.Donatilla

S.Rufinu

31

S.Fabiu

Luna china

 

 

 

A G U S T U   2 0 0 4

Dormi cu avi duluri,

Ma nun dormi cu eni dibituri !

 

Lnniri

Mrtiri

Mrcuri

Jviri

Vnnari

Sabbatu

Ruminica

           

1

S.Fonziu  M.

S.Cirillu       

2

S.M.di l Angili

S.Eusebiu

3

S.Lidia

S.Fara

4

S.Juanni

M.Vianney

5

S.Paridi

6

Trasf. San Girolamu

7

S.Faustu

Urtimu quartu

8

 

S.Minicu

 

S.Liunida

9

S.Romanu

S.Fermu

10

S.Lorenzu

11

S.Chiara

S.Liscianniru

12

S.Ilaria

S.Erculanu

13

S.Ippolitu

14

S.Alfredu

15

Assunzioni M.V.

S.Tarcisiu

16

S.Stefanu

Luna nova

17

 

S.Jacintu

 

S.Emilia

18

S.Elena

S.Lauru

19

 

S.Juanni Eudes

 

S.Marianu

20

S.Samueli

S.Filibertu

21

 

S.Privatu

 

S.Fabriziu

22

 

B.V.Maria Regina

 

S.Atanasiu

23

S.Rosa di Lima

Luna nova

24

S.Juanna Antida

25

S.Michela

S.Patrizia

26

S.Zifirinu

S.Secunnu

27

S.Monica

S.Cesariu

28

 

S.Austinu

 

S.Ambrogiu

29

Martiriu di S.Giuanni Battista

30

S.Felici M

S.Fantinu

31

S.Cesidiu

Luna china

 

 

 

 

 

 

 

S I T T E M M I R U  2 0 0 4

Sittemmiru amicu,

Grapi li mennuli e li ficu !

 

Lnniri

Mrtiri

Mrcuri

Jviri

Vnnari

Sabbatu

Ruminica

 

 

1

S.Egidiu

S.Lupu

2

S.Elpidiu

S.Apollinari

3

S.G.Magnu

S.Durutea

4

S.Rusalia

5

S.Vittorinu

S.Erculanu

6

 

S.Umbertu

 

Urtimu quartu

7

S.Rigina

S.Panfilu

8

N.di la B.V.Maria

S.Sergiu

9

S.Doroteu e

Gorgoniu

10

S.Nicola

S.Pulcheria

11

S.Jacintu

S.Tiodora

12

Ss.Nnomu di Maria

S.Guidu

 

13

S.Mauriliu

14

S.Criscenziu

Luna nova

15

 

B.V.Maria

Addulurata

 

S.Valerianu

16

S.Corneliu

S.Eugeniu

17

 

S.Robertu

 

S.Palumma

18

S.Sofia

19

 

S.Jnnaru

 

S.Custanza

20

 

S.Candida

 

S.Fausta

21

S.Matteu

Primu quartu

22

S.Mauriziu

B.Gnaziu S.

23

S.Linu

S.Custanzu

24

S.Pacificu

S.Girardu

25

S.Aurilia

S.Erculanu

26

 

Ss.Cosma e Damianu

27

S.Vicenzu de Pauli

S.Adolfu

28

S.Salumuni

Luna china

29

Ss.Micheli, Gabrieli, Raffaeli

30

S.Jrolamu

S.Lauru

 

 

 

 

 

O T T U V I R U  2 0 0 4

Ottuviru chiuvusu

Terrenu pruspirusu !

 

Lnniri

Mrtiri

Mrcuri

Jviri

Vnnari

Sabbatu

Ruminica

 

 

 

 

1

S.Teresa di Ges B.

S.Romanu

2

S.Gerinu

S.Teofilu

3

S.Gerardu

S.Candidu

4

 

S.Franciscu

d'Assisi

 

S.Caiu

5

S.Placidu

S.Tullia

6

S.Brunu

Urtimu quartu

7

B.V.M.di lu Rusariu

8

S.Biniditta

S.Sergiu

9

Ss.Dionigi e Cump.

10

S.Danieli

S.Cassiu

11

S.Manuela

S.Firminu

12

S.Serafinu

S.Dunnina

13

 

S.Eduardu

 

S.Romulu

14

S.Callistu

Luna nova

15

 

S.Ruggeru

 

S.Aurelia

16

S.Girardu

S.Edwigi

17

 

S.Marianu

 

S.Rodolfu

18

 

S.Luca

 

S.Renatu

19

Ss.Juanni e Isaccu

20

S.Adelina

Primu quartu

21

S.Celina

S.Asparu

22

S.Donatu

S.Pippina di Leroux

23

S.Severinu

S.Domiziu

24

 

S.Settimu

 

S.Proclu

25

S.Daria

S.Crispinu

26

S.Evaristu

27

S.Delia

S.Sabina

28

S.Simuni

Luna china

29

S.Eusebia

30

S.Marcellu

S.Lucanu

31

S.Lucilla

S.Quintinu

 

 

N U V E M M I R U  2 0 0 4

Pi S.Martinu ogni mustu diventa vinu !

 

Lnniri

Mrtiri

Mrcuri

Jviri

Vnnari

Sabbatu

Ruminica

1

Tutti li Santi

2

Jornu di li Morti

3

S.Martinu

S.Silvia

4

S.Carlu B.

S.Vitali

5

S.Zaccaria

Urtimu quartu

6

 

S.Siveru

 

S.Filici M.

 

 

7

Festa Unit Nazionali

S.Ernestu

8

 

S.Vittoriu

 

S.Guffredu

9

S.Ornella

S.Oresti

10

S.Liuni M.

S.Tiberiu

 

11

B.Agnesi

 

 

12

S.Renatu

Luna nova

13

S.Diegu

S.Pascasiu

14

S.Nicola

S.Jocondu

15

S.Desideriu

S.Liopoldu

16

S.Geltrudi

17

 

S.Eugeniu

 

S.Ugu

18

S.Oddoni

19

 

S.Faustu

 

Primu quartu

20

S.Benignu

S.Ottaviu

21

 

Pres.di la

Biata V.M.

22

 

S.Cecilia

 

S.Danieli

23

S.Clementi

S.Lucrezia

24

S.Flora

S.Firminia

25

S.Erasmu

S.Mus

26

S.Delfina

Luna china

27

S.Virgiliu

S.Massimu

28

 

S.Jacumu di

la Marca

29

Tutti li Santi

Franciscani

30

S.Andrea

S.Maura

 

 

 

 

 

 

 

D I C E M M I R U  2 0 0 4

Nun sempiri cummeni,

Suffriri troppu pi stari beni !

 

Lnniri

Mrtiri

Mrcuri

Jviri

Vnnari

Sabbatu

Ruminica

 

 

1

S.Eligiu

S.Diodoru

2

S.Viviana

S.Aurelia

3

S.Ilaria

4

 

S.Barbara

5

S.Juliu

Urtimu quartu

6

 

S.Nicola

 

S.Dionisia

7

S.Martinu

S.Fara

8

'Mmaculata

Cuncizioni

9

S.Siru

S.Valeria

10

B.V.di Loretu

S.Eulalia

11

S.Damasu

S.Savinu

12

S.Donatu

Luna nova

13

S.Lucia

S.Oresti

14

S.Venanziu

15

 

S.Valerianu

 

S.Massimu

16

S.Adelaide

S.Albina

17

 

S.Lazzaru

 

S.Florianu

18

S.Grazianu

Primu qurtu

19

 

S.Dariu

 

S.Fausta

20

 

S.Macariu

 

S.Minicu

21

S.Adrianu

S.Petru  C.

22

S.Demetriu

S.Zinuni

23

 

S.Vittoria

 

S.Niculau

 

24

 

S.Irma

 

S.Delfinu

 

25

Natali

26

 

S.Stefanu

 

Luna china

27

S.Fabiola

28

S.Castore

S.Cesariu

29

S.Davidi

S.Jrardu

30

S.Eugeniu

S.Ruggeru

31

S.Silvestru

 

 

 

 

Grazie a Giovanni Canzoneri