OSSERVATORIO LETTERARIO

 

*** Ferrara e l'Altrove ***

 

ANNO VII – NN. 31/32    MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2003     FERRARA

 

 

Berczeli Anzelm Károly (1904 - 1982)

 

Mély kút

Oly kút vagyok, mely egyre mélyül,
S nem issza többé senki már,
Jeges tükröm csupán a tiszta
És hűvös űrt ragyogja vissza,
Hol nem hevít a napsugár.

Hiába is hajolsz föléje,
E dermedt víz szomjat nem olt,
S meglátnád benne – jól vigyázz hát! –
Szép arcodnak valódi mását,
Mely rút s ijesztő, mint a holt.

 

Pozzo fondo

 

Io pozzo tale viepiů fondo sono

E nessuno vi beve piů oramai,

Il gelido mio specchio unicamente

Il freddo e terso vuoto č riflettente

Ove il suo caldo il sole irraggia mai.

 

Ti chini ad esso sopra pure invano,

Non č quest'acqua ghiaccia dissetante,

E dentro vi vedresti  —a ciň attenzione!—

Del tuo bel viso autentico doppione

Che come morte č orrendo e ripugnante.

 

Traduzione © di  Mario De Bartolomeis

 

Berda József   (1902 - 1966)

 

Március végén

A késlekedő tavasz,
immár nem álom;
nevetve kopog a
harkály már a fákon.
Feketerigó rikkant,
trilláz,
mint első énekes,
ujjong a cinke is
jelezvén:
él az élet, ébredez!

 

Fine Marzo

Non č giŕ piů un sogno
la primavera in ritardo;
il picchio ormai sull'albero
ridendo tambureggia.
Gorgheggia il merlo,
trilla,
come cantor solista,
e giubila la cincia
proclamando:
la vita c'č, si desta!

 

Traduzione © di  Mario De Bartolomeis

 

Kassák Lajos  (1887-1967)

 

SZERETŐK

 

A nap és a hold is látta őket

s egy öreg, aki még nyitott szemekkel

irigyelte a balga szeretőket.

 

Hitték szárnyak nélkül párban szállnak.

Ilyen szépek és jók még sose voltak.

Majd elnyúltak szőnyegén a nyárnak

s oly békén aludtak ott, mint a holtak.

 

1958

 

AMANTI

 

Anche il sole e la luna li aveva notati

E un vecchio, che ad occhi spalancati,

Ancora invidiava i fatui innamorati.

 

Avevano creduto in coppia senza ali di volare.

Mai tanto bello e bene erano riusciti a provare.

Poi dell'estate s'erano sul tappeto allungati

E come morti s'erano lŕ in pace addormentati.

 

 

 

Traduzione di  Ó Mario De Bartolomeis

 

Tamás-Tarr Melinda (1953)

 

NEM TUDOM…, HIÁBA…

 

Nem én vagyok az első, sem az utolsó

Ki keresi-kutatja a lét értelmét.

A tudomány, s a vallás sem megnyugtató:

Mind csak növeli az ember kétkedését.

 

Hívő vagy hitetlen legyen is az ember,

Bárhová tekinget, feleletre nem lel:

Mi létének oka? Ki is ő valóban?

S hiába, értelmes válasz nincs sehonnan…

 

Biztos feleletet  vajon kik adhatnak,

Ha a felkent papok sem válaszolhatnak:

Hogyan is tehetnék, ők is csak emberek,

Dogmákat magolnak, s azzal hitegetnek.

 

Érzem a hittanítás hamis csengését:

Nem oldotta meg az ember kétkedését,

Sőt, csakis a kérdőjelek sorakoznak

S az emberek sötétben tapogatóznak!

 

Ugyanez a helyzet a tudományunkkal:

Hiába kérkedünk új kutatásokkal,

S bár többet tudunk, mégis kisebbek leszünk,

Mert csakis rejtély marad a mi életünk…

 

Nem tudom…, hiába keresünk-kutatunk…

Van-e Isten? Hiszünk vagy mégis tagadunk?

S ha van, akkor miért szórakozik velünk

S hagyja a Gonoszt tombolni közöttünk?!…

 

NON SO…, Č INVANO…

 

Non io sono la prima, né l'ultima
che cerca, sonda il senso della vita.
La scienza e la religione non placano:
tutte e due solo il dubbio aumentano.

L'uomo, sia credente o non credente,
ovunque guardi non trova risposte:
Qual'č il senso dell'essere? Lui chi č?
Č invano, risposta razionale non viene...

Riscontri sicuri chi ci puň dare
se i preti nemmeno ci sanno aiutare:
come potranno farlo, sono pur uomini,
imparano dogmi e ci danno illusioni.

Sento della pia dottrina il falso suono:
non ha risolto il dubbio dell'uomo,
anzi, le domande soltanto crescono
e gli individui nel buio brancolano.

Č la stessa cosa nelle nostre scienze:
invano ci vantiamo delle ricerche,
anche se abbiamo piů vaste conoscenze,
siamo piů piccoli e la vita resta un' enigma.

Non so.., invano cerchiamo e indaghiamo...
Dio esiste? Crediamo o neghiamo?
C'č? Allora perché ci prende in giro
e lascia il Male infuriare tra di noi?

 

 

Traduzione quasi letterale di Ó

 Melinda Tamás-Tarr

 

Tóth Árpád ((1886-1928)

 
ISTEN OLTÓ-KÉSE
 
Pénzt, egészséget és sikert 
Másoknak, Uram, többet adtál, 
Nem kezdek érte mégse pert, 
És nem mondom, hogy adósom maradtál. 
 
Nem én vagyok az első mostohád; 
Bordáim közt próbáid éles kését 
Megáldom, s mosolyogom az ostobák 
Dühödt jaját és hiú mellverését. 
 
Tudom és érzem, hogy szeretsz: 
Próbáid áldott oltó-kése bennem 
Téged szolgál, mert míg szivembe metsz, 
Új szépséget teremni sebez engem. 
 
Összeszorítom ajkam, ha nehéz 
A kín, mert tudom, tied az én harcom, 
És győztes távolokba néz 

Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom.

 

 (1928)

.

 

L'INNESTATOIO DI DIO

 
Soldi, salute, successo,
agli altri hai dato di piů, 
ma io non ti accuso Signore,
e non mi lamento con te.

 

A soffrire non sono certo il primo,
benedico la lama del tuo coltello
con cui mi trafiggi di nuovo;
della rabbia degli stupidi sorrido.
 
Perché so e sento che tu mi ami,
benedetto il tuo innestatoio
che serve per far sorgere 
nuova bellezza in me.
 
Soffro, ma mi stringo le labbra,
so che č tua la mia lotta,
la mia faccia di lacrime č bella, 

guarda in distanza vittoriosa, a te somiglia.

 

 

Traduzione di Ó Ágnes Preszler 

 

 

Inizio Pagina

HOME.NET - ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1

 

HOME