ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1  - ARCHIVIO DGL2

 

 

CONFERENZA VIRTUALE NEL N. 125/1 della NYÉK / VIRTUÁLIS KONFERENCIA  A NYÉK 125/1. SZ.-BAN

 

MEGLEPETÉS

 

   Gondolom, mindenki szereti a meglepetést, pontosabban a kellemes  meglepetést. Így én is.  Szeretek ilyen meglepetésben részesülni, s  másokat abban részesíteni.  Különösen ez utóbbit kedvelem: nagy öröm számomra, ha örömet szerezhetek valakinek: öröm számomra másokat örülni látni cselekedetem következményeként. De az sem megvetendő, ha éppen engem lepnek meg… Természetesen maradjunk mindig a pozitív előjelű meglepetésnél, hiszen az ellenkezőből túl sok is van életünkben!

   De nézzük csak, mi is a szó jelentése?  A Magyar Nyelv  Értelmező Szótára a következőképpen definiálja: 

1. annak az állapota, aki meg van lepve;

2. meglepő esemény;

3. váratlan ajándék, meglepetést keltő.

   Hát igen kérem, akármelyiket is nézzük, mindegyik rám illik! Mint ahogy három a magyar igazság, itt van a három példa:  a három e-mail üzenet.

 

   2002. július 10-én kaptam egy felkérő levelet a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (alakulófélben lévő webes címük: http://www.hungaricus.org/ ) «Nyelvünk és Kultúránk»  című folyóiratának főszerkesztőjétől, Komlós Attilától az alábbi felkérést:

 

«Tisztelt Főszerkesztő Asszony! ...Nagy érdeklődéssel olvastam az EPMSZ internetes honlapján, majd saját websitejukon  az Ön beszámolóját az EPMSZ erdőbényei akadémiai napjairól.

Kérem szíves hozzájárulását ahhoz, hogy írását közzétegyük folyóiratunkban (szerény honoráriumot tudunk felajánlani a közlésért). Biztos vagyok abban, hogy a lapunkat a világ sok táján olvasó magyar értelmiségi réteg érdeklődéssel fogja fogadni ezt a beszámolót. Válaszát várva, ismeretlenül is nagyrabecsüléssel köszönti, Komlós Attila»

   

   Micsoda nagy öröm volt számomra! Márcsak azért is, mert titkon mindig abban reménykedtem, hogy valaki, aki igazán az értékeket keresi, majdcsak felfigyel néhány munkámra, hiszen az interneten mindenki számára hozzáférhető, a feltett munkáimat mindenki - akinek internethozzáférése van s rám talál - olvashatja. Tehát kellemes meglepetésben volt részem, mert ábrándozásom tárgyát láttam egy ici-pici részben megvalósulni. De aztán…

   …A levélváltást követően néma csönd következett: semmiféle reagálás. Gondoltam, ugyanaz  a helyzet, mint sok hasonló felkereséssel: akár Taljánföldön, akár otthon.  Az évek során egyre inkább meggyőződtem arról, hogy bizonyos dolgokban, különösképpen az adott szó, az ígéretek meg nem tartását illetően szép és hőn szeretett hazám nagyon eltaljánosodott… Nem kellett sok időnek eltelnie, hogy rájöjjek, hogy a sok szépet, bókokat és ígéretek szóró olaszoknak egy szavára sem kell bedőlni: másnapra nagyon gyorsan elfelejtik mindazt, amit mondtak s ígértek… Ebben vetekszenek a történelmünkből igen jól ismert török szavahihetetlenséggel… Nos hát, gondoltam, ez is ehhez hasonló lesz. Mivel nagyon is hozzászoktam az ilyenekhez, nem is törődtem vele, el is felejtettem…

 

   S ezután jött a második meglepetés: ez év január 29-én kaptam a tájékoztatást, bár jócskán, hét hónap elteltével, hogy a Nyelvünk és Kultúránk 122. számában (XXXII évfolyam 122. szám, 2002. július-augusztus  2002/4) megjelent a fent említett beszámoló cikkem ( http://digilander.libero.it/osservletterdgl1/melinda2_file/empszkongresszus.htm), amely után felvehetem a honoráriumot és a tiszteletpéldányomat.   Az «Osservatrio Letterario - Ferrara e l'Altrove» c. irodalmi és kulturális periodikumom fent említett Web-lapján feltűntetett cikk teljes egészében olvasható a «Nyelvünk és Kultúránk» 58-67 lapjain 10 oldalas terjedelemben «Nyelvében él a nemzet» címmel (alcím: «Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem akadémiai napjai»). Azzal a különbséggel - amit hálásan köszönök -, hogy a szerkesztői beavatkozással beillesztett alcímekkel fejezetekre osztották az egymást követő gondolathömpölygést, s így még hansúlyozottabbá váltak gondolataim.  Az eredeti gondolatmenetet és szövegszerkesztés érintetlen maradt, s ez engem annál inkább nagy örömmel tölt el, mert hivatásos nyelvészek teljes egészében leközölték az írásomat. Bár lévén magyartanár is sokan azt gondolhatnánk, hogy mégcsak az hiányzana! Ehhez azt fűzném hozzá, először is, hogy bizony nem egyszer előfordul a gyakorlatban, hogy jócskán szerkesztői beavatkozásokat szenvednek el a cikkek; másodszor pedig azért örülök kimondottan e benemavatkozási ténynek - a beillesztett fejezetcímeket nem számítva -, mert külhoni tartózkodásom alatt 18 év eltelte után először írtam anyanyelvi vonatkozású  és ilyen hosszú lélegzetű cikket!

Íme a beszámoló cikkem fejezetekre osztása: dőlt betűs, általános bevezető az EPMSz-ről; fejezetek: «Nyelv és kötődés, Velünk élő problémák, A nyelvi műveltség terjesztéséért, A nyelv és a stílus,  Mit jelenthet az anyanyelv, A nyelvművelés jelentősége, Egy példa, Anyanyelv - az erőforrás, A veszélyeztetett köldökzsinór; Emberség, tudás, elhatározottság».

 

A harmadik meglepetés a legfrissebb, mégpedig mai: ma csütörtökön, május 15-én,  kaptam az előző értesítéssel megegyező, csak a periodikum számában eltérő imígyen szóló felhívást:

«Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Nyelvünk és Kultúránk 125. számában megjelent írása után járó honoráriumot, valamint tiszteletpéldányát felveheti irodánkban. Ezzel kapcsolatban kérjük, szíveskedjék időpontot egyeztetni U... A...  kiadói titkárral. »

 

Hopp! S reméljük nem lesz kopp! Ez a délelőtti, 10 óra 23 perckor kapott e-mail hír az elsővel azonos fokú meglepetés, sőt talán még nagyobb is.  Hogy a Magyar  Nyelv Értelmező Szótára meghatározásaival éljek:  még ebben a pillanatban is abban az «állapotban vagyok ami azt jelenti, hogy meg vagyok lepve»! Igenis, számomra ez «meglepő- és meglepetést keltő esemény»,  «váratlan ajándék» nekem, egyáltalán nem várt ez az üzenet. Először csupa rejtélynek tűnt…  De aztán mégsem… Mégis kissé félek elhinni, hogy igaz…

Alig-alig ocsudtam fel, azonnal kételyeim támadtak. Csak nem egy tévedés-e, nem egy félreértés-e mindez? Ugyanis én semmiről nem tudtam és nem is tudok.  Mivel semmiféle előzetes értesítést nem kaptam erről. Attól félek, hogy itt valami félreértés lehet. Írtam is azonnal kirobbanó örömtől telített köszönő levelemben s kértem felvilágosítást, mielőtt előzőekhez hasonló lépéseket tennék a tiszteletpéldány és a honorárium felvételéért. Vagy talán mégis kellene tudnom róla, csak elfelejtettem…

Igaz, lehetne igaz alapja ennek a nagyszerű hírnek, ugyanis részt vettem hozzászólásaimmal («EGY KIS REFLEXIÓ AZ IRODALOM - MAGYAR /VÍZUM-KÖTELES/ IRODALOM KAPCSÁN címmel és a fórumban…») az év elején egy Ungváron meghírdetett  ún. virtuális irodalmi konferencián  «Vízumköteles irodalom?» címmel a «határon túli» magyar irodalomról (http://www.hhrf.org/ungparty/doku/t/tamas_tarr/03konfer.htm , http://forum.supergamez.hu/listazas.php3?azonosito=konf&id=1041700153 ):  s volt arról is szó, hogy e rendezvény anyagát a «Nyelvünk és Kultúránk» publikálja.  Talán erről lehet szó (?)… Valószínűleg igen, hiszen a konferencia atyja közli a honlapján: «2003. folyamán: minőség és mennyiség függvényében az anyag megjelenése a Nyelvünk és Kultúránk c. folyóiratban».

   A fent említett című hozzászólásomat az alábbi gondolatokkal fejeztem be:

 

 «Hogy milyen írói, költői alkotások a figyelemreméltóak? Természetesen én a jól megírt, jó stílusú, választékos és igényes nyelvezettel megalkotott műveket tartom és semmiképpen sem azokat, amelyekben a pongyolaság, a trágárság (pl. az írásokban trágár, szennyes és pornográfiai stílusban röpködő nemi szervek és aktusokra utaló ocsmány kifejezések tömkelege) az uralkodó. Ez utóbbiakat nemhogy nem irodalomnak, de még szennyirodalomnak sem nevezem, csak egyszerű mocsoknak, posványnak, fertőnek… De sajnos az interneten való «navigálás» során egyre több ilyen szennybe lehet bele-beleolvasni, s az ezekről szóló kritikai írások nyelvezete sem különb, s egyenesen dühítő és aggasztó ez a pórias, közönséges stílus, ami eluralkodott! Az embernek a gyomra fordul ki... Ugyancsak hiányzik az igényes jóízlés…

Ha ezt nevezik hivatalos anyaországi irodalomnak, akkor köszönöm, én ebből semmiféle minőségemben nem kérek… Ebben az esetben nem áhítozom a hivatalosan jegyzettek közé bekerülni sem vízummal, sem anélkül! Akkor inkább választom az ismeretlenséget a határtól innen is, onnan is s az Óperenciás-tegeren is túl… »

Ez a hozzászólásom utalás volt az általános jelenségek rávilágítása mellett implicit formában, a fórumban pedig nyíltan a Szúnyogh-előadásra is… Az ehhez kapcsolodó fórumban valós névvel és pseudo-név mögé rejtezett  idétlen gerinctelenek igyekeztek a hozzászólásaimra  tiszteletlen és sértő reagálásukkal nevetségessé tenni személyemet. Legalábbis így éreztem, s így érzem most is, ha újra bele-belolvasok a reagálásukba…

   Ha az említett értesítés a honoráriumról és a tiszteletpéldányról valóban nem tévedés, megnyugtató elégtétel számomra, hogy hozzászólásom mégiscsak méltó a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának folyóiratában, a «Nyelvünk és Kultúránk» 125. számában való megjelentetésére, ezek szerint megfelelt mind a minőségi, mind a mennyiségi követelményeknek!  Ennél nagyobb örömöt nem is szerezhetett volna nekem ezen periodikum szerkesztő bizottsága. Nagyon köszönöm!

   S ez volt a ráadás: azaz a negyedik meglepetés!…

 

© Mtt/OLFA-MagyarOnline.Net

 

«LA NOSTRA MADRELINGUA - VIVE LA NAZIONE NELLA PROPRIA LINGUA?»

CONGRESSO INTERNAZIONALE INDETTO DAL 6 ALL'12 MAGGIO 2002 DALLA LIBERA UNIVERSITŔ  PROTESTANTE UNGHERESE D'EUROPA IN BASILEA NELL'AMBITO DELLE «GIORNATE ACCADEMICHE» DI  ERDOBÉNYE, IN UNGHERIA.

La versione originale in ungherese č stata pubblicata nel N. 122. Anno XXXII (2002/4)  del periodico «Nyelvünk és Kultúránk» (Nyék)/«La nostra Lingua e Cultura» di Budapest (Ungheria), periodico della Societŕ Internazionale della Lingua  e Cultura Ungherese

___________

 

«ANYANYELVÜNK»  

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET?

A PROTESTÁNS MAGYAR SZABADEGYETEM ERDOBÉNYEI NEMZETKÖZI KONGRESSZUSA

A cikk megjelent  a budapesti «Nyelvünk és Kultúránk» (Nyék)  XXXII évfolyam 122. számában (2002/4.),

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának Folyóirata

 

Inizio Pagina

          HOME.NETARCHIVIO-DGL1

© OSSERVATORIO LETTERARIO

 *** Ferrara e l'Altrove ***