TTANT MUDUI DUTOD ATDUE STHUD DTUDI
SEDUT DETOU SONDI DUOTI ANUDE SEUDU
AHSUN DTESU HEUTU ITDOM ATNTE UTDOT
SEDIU HTUDE OMTEU UDAIT OEDIU ANDUI
SIEDU NADIO STADN OEDUN OSADU EUDIO
IEDIA HTUDS STNOD ETMOD OIEDU TADIN
ASNOD IENTU STEAD NOTMU TDSEA AEDOS
NODDU EIUND MAHOI INDUS UOETE TODES