RAVANUSA NELLA LIRICA

 

A RIVINUSA

 

O Rivinusa, cara terra mia

ppi mia si la cchiu` bedda di lu munnu;

misa tra Saracinu e Paitunnu

a tutti duni gioia e simpatia.

 

Vinniru prima Siculi e Sicani

c'abitaru li serri e nni li grutti;

Vinniru po' li Greci e li Rumani

li populi cchiu` granni tra di tutti.

 

E quannu s`arrassaru i Bizantini,

vinniru comu tanti nniavulati

e mussurmani e turchi e saracini,

ca sdisularu terri e gran citati.

 

Li saracini abbasta ni lassaru

jardinedda d`aranci e di limuna

ulivi e minnuliddi ni chiantaru,

ca d`a Sicilia su la gran curuna

 

Avi Palermu la so` Conca `d`oru

ma Rivinusa avi a Sciumaredda

ca luci tra li terri comu l`oru

e di dilizi e` vera nacaredda.

 

O genti c'abitati a Rivinusa

o paisaneddi ch'emigrati siti,

nun vi scurdati ma` la bedda chiusa

li fastuchi e lu vuoscu a li Rimiti.

 

Quannu tutti li grana v'accucchiati

arriturnati tutti di vulata;

e 'npaisi na casa v'accatati

o vi murati a Mintrussu o a la Grata.

 

Rivinusa v'aspetta a cori chinu

vi stringi a lu so` pettu forti forti

tutti vi voli sempri di vicinu,

duranti vita e puru doppu morti.

Don Angelo Noto

============================

 

RIVINUSA E LI NURMANNI

 

E cu pò sapi' quant'anni sunnu

c'a Rivinusa c'era u Saracinu

ca si gudia la vista 'ntunnu 'ntunnu

taliannu d'arrassu e di vicinu'?

Di l'artu di lu munti Saracinu

s'addifinniva d'ogni sò nimicu

e a nuddu di passarici vicinu

cci passava mancu pp'allammicu.

Ma na iurnata di mill'anni fà

s'arricamparu nni li nostri parti

gran principi ca ppi capacità

parivanu di guerra u Diu Marti.

Nentimenu vinivanu d'u polu

unni ppi friddu battinu li denti

e vinivanu a truvari gran cunsolu

nni la Sicilia nostra bedda e ardenti.

Lu Mungibeddu jetta sciammi e focu

biancu di nivi 'ncima e virdi 'nchianu

d'aranci e di limuni e di pircocu

e di favi e di ciciri e di granu.

Cuminciaru a piglià la Conca d'oru

e ficiru Palermu capitali;

lu saracinu dicennu "moru, moru!"

iva pirdennu cuda e beccu ed ali.

Li Nurmanni pigliaru Siracusa

e Missina e Catania e pò Girgenti;

doppu Castrugiuanni a Rivinusa

si firmaru ccu l'armi risplinnenti.

Li Musurmani 'ncapu o Saracinu

facìanu lu gabbu a li Nurmanni

"acchianati, dicivanu, vicinu,

ca vi rumpiemu crozza, vrazza e gammi".

Giustu giustu nun chioppi nni ss'annata

mancu cadì na guccia d'acqua frisca

e li surdati a lingua strascinata

circavanu quarcosa c'arrifrisca.

O Signiruzzu chiuviti chiuviti

li surdateddi sù morti di siti;

Signiruzzu mannatinilla bona

macari ccu li lampi e ccu li trona!

Priavanu, ma l'acqua nun viniva

Ruggeru si vutà ccu la Madonna

e chiancennu di cori ci diciva:

"aiutu aiutu datini Madonna!"

e Maria ridennu cci mustrà

nni chiddi tiempi n'arbulu di ficu

e cci diciva "taglia taglia dda

lu zuccu ancora virdi di lu ficu".

Appena ccu la spata lu tuccà

spuntaru dapprima du gucciddi

subbitu doppu vinni 'nquantità

acqua, acqua ppi granni e picciliddi.

Si saziaru li principi nurmanni

e risturati e rinfurzati e forti

li scuraggiati e stanchi musurmanni

purtaru a la scunfitta ed a la morti.

L'acqua di lu Canali a Rivinusa

acqua di La Madonna è nnuminata;

e cu avi na pena ca cci abbruscia

cca veni e si duna na sciacquata.

Li malati ripiglianu saluti

e satanu cchiù sperti di li gridda;

orbi sciancati turnanu guaruti

currennu comu 'n lu sciumi fa l'ancidda.

O biniditta Virgini Maria

pruteggi sempri li rivinusara;

dunani grazia a tutti, o duci o pia,

Rigina nostra, Matri bedda e cara.

Don Angelo Noto

================================================

 

PAESE DI SICILIA

 

Tra il Saraceno e il Rotondo poggio

riposa il mio paese,

ed e` legato alla stazioncina

da un nastro bianco tra 'l verde.

Poche le case che hanno più di un piano,

tanto azzurro posa sopra l'altre:

il sole tutte le riveste a festa,

d'ogni finestra entra la campagna.

Uguale la sera copre le cose,

ma nelle case dei poveri

come nei tempi antichi,

s'accendono tremule fiammelle.

Gli uomini, coi pensieri

in compagnia, siedono nell'ombra:

mormorano preghiere e fanno

la croce prima di dormire.

S'alzano quando sbiancano le stelle;

e` sveglia sicura pel lavoro

il cantar dei galli.

Biagio Zagarrio

================================

  

RIVINUSA

Pusata tra la Grada e Saracinu

Javi a li piedi lu Salsu vicinu;

talia di luntanu Mungibieddu

cu li paisa ca teni a macieddu.

Già ricca di ulivi e minnuliti,

frutta c'è ora, abbunna di vigneti;

t'assarta di culura a primavera,

javi l'affetto di na matri cara.

Culura pazzi di vigni cancianti,

l'azzurru di lu celu rilucenti,

lu suli mmiernu e està narcotizzanti,

la fannu ricca senza aviri nenti.

C'è Saracinu, di storia un jardinu,

ca la talia, ci fa di guardianu;

li chiusi di li Milici e li chianti,

ca cu li vidi ni restanu spanti.

Ci sunnu genti cu li firriuna

ca ppi ogni occasioni nn'hannu una;

uomini di cultura e di "parola"

e cu cumanna a Palermu ed a Roma.

Luochi sportivi ppi l'appassionati

ppi sinu li piscini riscaldati!

Ppi cu ci sta, sti cosi nun sù nenti

ma ppi cu manca sunnu diamanti!

Domenico Monterosso

==================================

Le mie origini ( Ravanusa )

 

L'alba diffonde

un tenue chiarore,

sussurra soave

il vento

nel cielo di cobalto.

Ode il tuo risveglio,

o stella del

mio cuore.

Un fugace sguardo

le mie origini,

ti ricordo nella

gloria e splendore

dei saraceni.

Sorridi ai miei

dolci pensieri,

tu sei il

mio orgoglio,

la mia fortezza,

il mio rifugio.

Nel mio cuore

l'amore per te.

 

Giusy Vivacqua