O.L.F.A

________________________________________________________________

ANNO VI NN. 25/26 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2002 FERRARA

________________________________________________________________

TRADURRE - TRADIRE - INTERPRETARE - TRAMANDARE

Tóth Árpád (1886-1928)

 

LÉLEKTŐL LÉLEKIG

 

Állok az ablak mellett éjszaka,

S a mérhetetlen messzeségen át

Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd

Távol csillag remegő sugarát.

 

Billió mérföldekről jött a fény,

Jött a jeges, fekete és kopár

Terek sötétjén lankadatlanul,

S ki tudja, mennyi ezredéve már.

 

Egy égi üzenet, mely végre most

Hozzám talált, s szememben célhoz ért,

S boldogan hal meg, amíg rácsukom

Fáradt pillám koporsófödelét.

 

Tanultam én, hogy általszűrve a

Tudósok finom kristályműszerén,

Bús földünkkel s bús testemmel rokon

Elemekről ád hírt az égi fény.

 

Magamba zárom, véremmé iszom

És csöndben és tűnődve figyelem,

Mily ős bút zokog a vérnek a fény,

Földnek az ég, elemnek az elem?

 

Tán fáj a csillagoknak a magány,

A térbe szétszórt milljom árvaság?

S hogy össze nem találunk már soha

A jégen, éjen s messziségen át?

 

Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te sem vagy,

Mint egymástól itt a földi szívek!

A Szíriusz van tőlem távolabb

Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?

 

Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!

Ó, jaj, az út lélektől lélekig!

Küldözzük a szem csüggedt sugarát,

S köztünk a roppant, jeges űr lakik!

 

DA ANIMA AD ANIMA

 

Stanotte sto alla finestra 
e attraverso la lontananza
nell'occhio raccolgo la luce 
di una stella tremante.
 
Attraversa bilioni di miglia,
corre in spazi gelati,
neri e aridi, senza stancarsi,
chissŕ da migliaia di anni.

 

Questo messaggio del cielo
ora mi arriva nell'occhio,
e lŕ muore felice, mentre
chiudo le mie stanche palpebre.
 
Per i scienziati, lo so io
questa luce č messaggero,
di lontani mondi e vite
a noi parenti, č testimone.
 
la assorbo totalmente
diventa mio sangue
e mi chiedo qual č il legame
tra cielo e terra, tra luce e sangue.
 
Magari soffrono le stelle,
milioni di solitudini perse
nello spazio, e non ci ritroviamo
mai piů in questa gelida notte.
 
Non piangere stella!
Dei cuori umani non sei piů lontano
Qual č la maggior distanza:
Il Sirio o mio compagno?
 
Ahimč, amicizia, ahimč amore!
Ahimč la via tra le anime
Ci mandiamo sguardi stanchi

e tra noi c'č lo spazio gelante.

 

 

Traduzione libera  © di Preszler Ágnes

 

Radnóti Miklós (1909-1944)

 

ALUDJ

 

Mindig gyilkolnak valahol,

  lehunyt pillájú völgy

ölén, fürkésző ormokon,

  akárhol, s vígaszul

hiába mondod, messzi az!

  Sanghaj, vagy Guernica

szívemhez éppen oly közel,

  mint rettegő  kezed,

vagy arra fenn a Jupiter!

   Ne nézz az égre most,

ne nézz a földre sem, aludj!

   A szikrázó Tejút

porában a halál szalad

   s ezüsttel hinti be

 
 

 

 

 

DORMI

 

Uccidono sempre da qualche parte,

     nel grembo di una vallata

dalle palpebre abbassate, sulle vette

     che scrutano nel mondo, per consolarmi

invano dici che uccidono lontano.

     Shangai o Guernica,

sono ugualmente vicini al mio cuore

     come le tue mani che tremano,

o tu, lassů, Jupiter!

      Non guardare nei cieli, adesso,

non guardare nemmeno sulla terra, dormi!

     Nella polvere della baluginante

Via Lattea corre la morte

     e cosparge d'argento

le selvagge ombre crollanti.

 

 

 

Dal vol. «Scritto verso la morte» di Miklós Radnóti, D'Urso Editore, Roma, 1964

Traduzione © di Marinka Dallos e Gianni Toti

 

 

Ivan Plivelic - Ferrara*

 

FERRARAI JÚLIUS

 

Ez a v­áros megfojt engem,

az élettől is elveszi a kedvem.

 

A komor árnyakat nézem:

Megéri-e élnem? - kérdem.

Esti sétáimon

kisérőm két barátom:

a búm és a magányom.

 

Oh, mindenkor hűségesen

mindenhol ott van vélem,

eloldhatatlanul, erősen,

mindig és mindenünnen

e mindkét baráti kötelékem.

 

Himnuszt zümmög a szúnyogok kara:

ez már lám, egy halál-ballada!

S amikor leszállni készül az est

elmémben a bús ősz derengni kezd;

és ez érkezésének óráján

ünnepélyt zeng harsonáján!

                                                    (1958)

 

 

LUGLIO FERRARESE


Mi soffoca questa cittŕ,
mi toglie la voglia di vivere.

Guardo le ombre cupe
e chiedo se vale la pena di vivere.
Nelle mie passeggiate serotine
m'accompagnano due amiche:
la tristezza e la solitudine.

Sempre fedeli, oh sempre
con me rimangono ovunque
sempre, sempre,
stringendo i legami
di un'amicizia inscindibile.

Le zanzare un inno ronzano,
una ballata mortale,
e quando giunge la sera
penso al tristo autunno;
all'arrivo suo
mi suonerŕ la Festa!

(1958)

Traduzione © di Melinda Tamás-Tarr

* Autore ungherese, risiede in Italia da 45 anni.

 

HOME 1 - HOME 2