O.L.F.A

 

EDIZIONE O.L.F.A.  2002 FERRARA

pp.64, pp. 76

 

Melinda Tamás-Tarr

Mario De Bartolomeis

 

TRADUZIONI

________

 

FORDÍTÁSOK

 

Versek - Poesie/Próza-Prosa

 

 

«A költészet a zene legközelebbi rokona, hiszen  a szavakon kívül belső  ritmussal is bír… A költészet lecsupaszítja szerzőjét, míg a próza éppen az öltözékét, az otthonát jelenti mindannak, amit elbeszél. A költészet védtelen, az érzelmek, az eszmék, a szellem ártatlan gyümölcse…

…A költők nem boldog emberek, mert túl sokat látnak és többet éreznek másoknál, sőt, mások helyett is éreznek.»

(Bruck Edith)

 

 

ELŐSZÓ

 

   Ez  kis vers-, és elbeszélés gyűjtemény az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem által 2002.  május 6-11. közötti időszakra megrendezett  erdőbényei «Anyanyelvünk - Nyelvében él a nemzet?» témájú   Akadémiai Napok  konferenciája alkalmából  készült.

   Ebben az irodalmi füzetben a fordításaikkal együtt összegyűjtött irodalmi alkotások leginkább az «Osservatorio Letterario - Ferrara e l'Altrove» irodalmi- és kulturális periodikum - melyet 1997. októberében  Bonaniné Tamás-Tarr Melinda alapított, s ő az igazgató főszerkesztője és kiadója is - legutóbbi három számában, pontosan a «Magyar és Kulturális Galéria» és a «Fordítani-Ferdíteni-­Értelmezni-Átadni»,rovatokban jelentek meg.

   E periodikum az adott szerény, anyagi korlátai keretében azt  a nemes, nagy és érdek nélküli irodalmi- és kiadói célt tűzte ki maga elé, hogy egy kis hídként szolgáljon e két - olasz és magyar - irodalom és kultúra  között, abban a reményben, hogy kedvezően folytathatja e két nemzet kölcsönös megismerését, amely már  a történelem során minden szinten gazdag,  évszázados, közös kapcsolatokra tekinthet vissza.

   Manapság sajnos lépten-nyomon körül vagyunk véve az ellenségeskedések, a gyűlölet, az erőszak mindennemű válfajával.  Úgy tűnik, hogy egyedül az irodalom lehet a népek között egy közös híd, egy közös nyelv a megértés, a megegyezés, a béke felé. Emellett az irodalomnak óriási szerepe lehet  elmélkedésünk mélyebbé tételében és kedvezően befolyásolhatja szellemünket a mások megismerésében, az  EMBERISMERETÜNKBEN és ezzel együtt önismeretünkben, saját lelkünk, bensőnk megismerésében.

   Az itt megjelentetett alkotások Bonaniné Tamás-Tarr Melinda és Mario De Bartolomeis fordításai, melyek    együttműködésük kölcsönös, aprólékos tanácsadásaik és figyelmes sugalmazásaik eredményei.

   Megemlítjük, hogy  a  műfordítás  egyrészt  nagy és szakszerű hozzáállást követel a fordítótól nemcsak a  teljes szövegmegértés szempontjából, hanem a szavak hangzásharmóniája és szóhangulata  tekintetében, de kölönösképpen a szerző személyiségének titkos rejtekei és érzékenysége vonatkozásában is. Magának a fordítónak  egy személyben írónak és költőnek is kell lennie, mivel törekednie kell leküzdeni a nyelvkülönbözőségből adódó gátakat - annyira nehezen megoldható akadály, mint amennyire távoliak maguk a nyelvi struktúrák -, vissza kell adnia ezt az egész nyelvi, stilisztikai és érzelmi gazdagságot mindazoknak, akiket a beszéd nyelvi gátjai távoltartanának a kitűnő költők és fenséges írók hangjától  és szellemi sugárzásától. 

   Hacsak a legkisebb mértékben is sikerül a kitűzött célunkhoz közelíteni, már akkor megérte a fáradtságot: bizonyos, hogy nem volt hiábavaló.

   Ebben a reményben ajánljuk ezt a kis füzetecskét remélve, hogy lapjai forgatásakor kitapinthatóvá válik Önök számára a szerzők érzelmei mellett a fordítók nagy, komoly és teljes  odaadása.

 

Ferrara, 2002. április 15.

 

O.L.F.A. KIADÁS

OSSERVATORIO LETTERARIO

*** Ferrara e l'Altrove ***

 

 

 

VERSEK -POESIE

 

 Indice - Tartalom

 

Előszó - Premessa   4

 

 

KLASSZIKUSOK - CLASSICI

 

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)

Keser'édes - Dolce amara 8

Bajza József (1804-1858)

Tél és tavasz - Inverno e primavera 10

Petőfi Sándor (1823-1849)

Fa leszek ha… - Sarň albero se… 12

Tóth Árpád (1886-1928)

Ez a nap is - Questo giorno pure 14

Duruzsoló tűznél - Vicino al fuoco che soffia 16

Új tavaszig vagy a halálig - Sino alla primavera od alla morte 18

Arany felhő - Nuvola d'oro 20

Meddő órán - Nell'ora infruttuosa 20

Sóhajféle - Come un sospiro 22

Gesztenyefa-pagoda - Pagoda di castagno 22

Elégia egy rekettyebokorhoz - Elegia per un cespuglio di ginestra 24

Füst Milán (1887-1907)

Egy hellenista arab költő búcsúverse - Addio in versi d'un poeta  arabo ellenista 30

Kassák Lajos (1887-1967)

Monoton - Monotono 32

Felajánlott béke - Proposta di pace 32

A vak sóhaja - Il sospiro del cieco 34

Veled vagyok - Con te sono 34

Erdélyi József (1896-1978)

Csendes eső - Pioggia silenziosa 36

Szabó Lőrinc (1900-1957)

Mindenütt ott vagy - Tu sei dappertutto 38

Különbéke - Pace separata 38

Nefelejcs - Nontiscordartimé 40

Lelkeknek egyezsége - Unione d'anime 42

Szeretlek - Io ti amo 42

Zubor István (1902-1968)

Tavasz! - Primavera! 44

 

 

KORTÁRSAK - CONTEMPORANEI

 

Tolnai Bíró Ábel (1928-)

Ha Isten lennék - Se Dio io fossi 46

A jó öreg nap - Il buon vecchio sole 46

Kemény Géza (1937-2001)

El ne röppenj…! - Non volare via…! 48

Van egy nagy fa - V'č un gran albero 48

Tamás-Tarr Melinda (1953)

Hontalan - Apolide 50

Óh, Ferrara… - Oh, Ferrara… 52

Megtört varázs - Incanto spezzato 54

Cím nélkül - Senza titolo 56

Óh, miért…? - Oh, perché…? 58

 

 

 

 

PRÓZA - PROSA

 

Indice - Tartalom

 

 

 

Előszó - Premessa 4

 

 

KLASSIKUSOK - CLASSICI

 

Móra Ferenc (1879-1937)

Szépen szóló muzsika - L'ocarina dal bel suono 10

Örkény István (1912-1979)

Itália - Italia 20

Mindig van remény - C'č sempre speranza 20

 

 

KORTÁRSAK - CONTEMPORANEI

 

Jókai Anna (1932-)

Reimsi angyal - L'angelo di Reims 24

Tamás-Tarr Melinda (1953-)

Ritka drágakincs - Un raro prezioso tesoro 36

Talibán álma - Il sogno di Talibano 38

Furcsa ébredés - Uno strano risveglio 42

Esti mese: Hol volt, hol nem volt… A csillagszemű juhász - Fiaba

della sera: Dov'era, dove non era… Il pecoraio  dagli occhi di stelle 46

Kéri Katalin/Kate Carry (1966-)

A cseresznyefavirág álma - Il sogno del fiore di cigliegio 54

Mese a könyvek karácsonyáról - Fiaba del Natale dei libri 60

Szerelmes cigány - Il gitano innamorato 62

 

 

 

 

 

«La poesia č parente stretta della musica, perché oltre le parole contiene un ritmo interiore… La poesia denuda di piů il suo autore, invece la prosa č proprio la veste, l'habitat di ciň che si narra. La poesia č indifesa, innocente frutto dei sentimenti, degli ideali, dello spirito…

…La felicitŕ non č dei poeti perché vedono troppo, sentono piů degli altri al posto degli altri…»

 

 (Edith Bruck)

 

 

 

PREMESSA

 

   Questa piccola raccolta di poesie e racconti č stata appositamente realizzata in occasione della conferenza sul tema «La nostra madrelingua - Vive la nazione nella propria lingua?» indetta dal 6 all'11 maggio 2002 dalla Libera Universitŕ Protestante d'Europa nell'ambito delle Giornate Accademiche di Erdőbénye, in Ungheria.

    Le opere letterarie ungheresi e le relative traduzioni raccolte in questo quaderno  sono state pubblicate, per precisione, nelle rubriche «Galleria Letteraria e Culturale Ungherese» e «Tradurre-Tradire-Intrepretare-Tramandare» degli ultimi fascicoli del periodico di cultura «Osservatorio Letterario - Ferrara e l'Altrove» fondato nell'ottobre 1997 da Melinda Tamás-Tarr Bonani che ne č anche la direttrice e l'editrice. 

   Tra gli scopi letterari ed editoriali che questo periodico persegue, pur  nei limiti imposti dai modesti mezzi materiali di cui dispone, vi č quello nobile, grande e disinteressato di voler essere un piccolo ponte tra le due letterature e culture - l'italiana e l'ungherese - nella speranza di continuare a favorire tra le due nazioni la reciproca conoscenza giŕ ricca di secolari contatti instauratisi a tutti i livelli nel corso della storia.

   Il quotidiano dei nostri giorni č purtroppo costellato da inimicizie, odio e violenze d'ogni genere. La letteratura sola sembra essere un comune ponte, un comune linguaggio fra i popoli verso la comprensione, la concordia, la pace. La letteratura ha inoltre il grandioso merito di rendere piů profonde le nostre riflessioni e  favorevolmente predisporre il nostro spirito alla conoscenza degli altri, dell'UOMO e quindi di noi stessi, della nostra anima, del nostro intimo.

La traduzione delle opere qui riportate, dovuta a Melinda Tamás-Tarr Bonani  ed a Mario De Bartolomeis, scaturisce anche da una loro collaborazione fatta di reciproci minuziosi consigli ed attenti suggerimenti. 

   Va ricordato come una traduzione letteraria richieda da parte di chi la affronta grande impegno nella comprensione totale non solo  del  testo  con  la sua armonia fatta di suoni di parole e di atmosfere, ma soprattutto delle piů nascoste pieghe della personalitŕ e della sensibilitŕ del suo autore. Il traduttore deve egli stesso essere poeta o scrittore poiché deve cercare, superando l'ostacolo rappresentato dalle diversitŕ di lingua - ostacolo tanto piů arduo quanto piů distanti sono le strutture delle lingue stesse - di restituire tutta questa ricchezza a coloro che le barriere della parola  terrebbero lontani dalla voce e dalla luce intellettuale di fulgidi poeti e sublimi scrittori.

   Anche se perciň riuscissimo a raggiungere pur in minima parte il nostro scopo ne sarŕ valsa sicuramente la pena.

   Presentando questo quadernetto ci auguriamo quindi che voi possiate cogliere tra sue pagine, oltre al  palpito dei sentimenti degli autori, il grande serio impegno  profusovi dai traduttori.

 

Ferrara, 15 aprile 2002

 

 

 

 

EDIZIONE  O.L.F.A.

OSSERVATORIO LETTERARIO

*** Ferrara e l'Altrove  ***

 

 

 

 

 

 

 

VERSEK -POESIE

 

 Indice - Tartalom

 

Előszó - Premessa   4

 

 

KLASSZIKUSOK - CLASSICI

 

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)

Keser'édes - Dolce amara 8

Bajza József (1804-1858)

Tél és tavasz - Inverno e primavera 10

Petőfi Sándor (1823-1849)

Fa leszek ha… - Sarň albero se… 12

Tóth Árpád (1886-1928)

Ez a nap is - Questo giorno pure 14

Duruzsoló tűznél - Vicino al fuoco che soffia 16

Új tavaszig vagy a halálig - Sino alla primavera od alla morte 18

Arany felhő - Nuvola d'oro 20

Meddő órán - Nell'ora infruttuosa 20

Sóhajféle - Come un sospiro 22

Gesztenyefa-pagoda - Pagoda di castagno 22

Elégia egy rekettyebokorhoz - Elegia per un cespuglio di ginestra 24

Füst Milán (1887-1907)

Egy hellenista arab költő búcsúverse - Addio in versi d'un poeta  arabo ellenista 30

Kassák Lajos (1887-1967)

Monoton - Monotono 32

Felajánlott béke - Proposta di pace 32

A vak sóhaja - Il sospiro del cieco 34

Veled vagyok - Con te sono 34

Erdélyi József (1896-1978)

Csendes eső - Pioggia silenziosa 36

Szabó Lőrinc (1900-1957)

Mindenütt ott vagy - Tu sei dappertutto 38

Különbéke - Pace separata 38

Nefelejcs - Nontiscordartimé 40

Lelkeknek egyezsége - Unione d'anime 42

Szeretlek - Io ti amo 42

Zubor István (1902-1968)

Tavasz! - Primavera! 44

 

 

KORTÁRSAK - CONTEMPORANEI

 

Tolnai Bíró Ábel (1928-)

Ha Isten lennék - Se Dio io fossi 46

A jó öreg nap - Il buon vecchio sole 46

Kemény Géza (1937-2001)

El ne röppenj…! - Non volare via…! 48

Van egy nagy fa - V'č un gran albero 48

Tamás-Tarr Melinda (1953)

Hontalan - Apolide 50

Óh, Ferrara… - Oh, Ferrara… 52

Megtört varázs - Incanto spezzato 54

Cím nélkül - Senza titolo 56

Óh, miért…? - Oh, perché…? 58

 

 

 

 

PRÓZA - PROSA

 

Indice - Tartalom

 

 

 

Előszó - Premessa 4

 

 

KLASSIKUSOK - CLASSICI

 

Móra Ferenc (1879-1937)

Szépen szóló muzsika - L'ocarina dal bel suono 10

Örkény István (1912-1979)

Itália - Italia 20

Mindig van remény - C'č sempre speranza 20

 

 

KORTÁRSAK - CONTEMPORANEI

 

Jókai Anna (1932-)

Reimsi angyal - L'angelo di Reims 24

Tamás-Tarr Melinda (1953-)

Ritka drágakincs - Un raro prezioso tesoro 36

Talibán álma - Il sogno di Talibano 38

Furcsa ébredés - Uno strano risveglio 42

Esti mese: Hol volt, hol nem volt… A csillagszemű juhász - Fiaba

della sera: Dov'era, dove non era… Il pecoraio  dagli occhi di stelle 46

Kéri Katalin/Kate Carry (1966-)

A cseresznyefavirág álma - Il sogno del fiore di cigliegio 54

Mese a könyvek karácsonyáról - Fiaba del Natale dei libri 60

Szerelmes cigány - Il gitano innamorato 62

 

 

 

 

 

 

HOME 1 - HOME 2