SICILIA BEDDA
VITTI NA CROZZA
CIURI CIURI
COLAPISCI
CHIUVITI CHIUVITI
SAVOCHETTA
O BEDDA MULA TE
CANTU DI CACCIA
CARNASCIALATA DI LI PUDDICINEDDI
LA FANCIULLA RAPITA DAI PIRATI
MAMMA MI L'ATI PERSU LU RISPETTU
MUCCATURI
A BEDDA SUPRA U SCOGGHIU
CUMMARI NINA
SANT'AGATA
FESTA ALL'AIA
U VASUNEDDU
I SARACENI
LA PAMPINA D'ALIVA
'U PISCIARU
TIRITUPPITI
TRI TRI TRI
CUNTRASTU
SIMENZA BEDDA


NINNA NINNA LA O
E LU SULI STA SPUNTANNU 
NUVENA DI L'ORVI
NUVENA DI NATALI
CIARAMIDDARU
E' LA NOTTI DI NATALI

RACCOLTA PROVERBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICILIA BEDDA      

LI FURISTERI CA 'N SICILIA SUNNU
LA GUARDANU CU GRANNI MERAVIGGHIA
DICINU CA NUN C' 'NTA TUTTU U MUNNU
'N'ISULA CA LA NOSTRA RASSUMIGGHIA

LA CONCA D'ORU CHIDDA CA STRALUCI
SUPRA LA NIVI MUNCIBEDDU RIRI
SPANNI LU FARU LA SO BIANCA LUCI
L'ANUAPU SCURRI IN MEZZU A LI PAPIRI

SICILIA SICILIA CANTA LA PASTUREDDA
SICILIA SICILIA JOCA LA FUNTANEDDA
L'ARIA E LU SULI INCHINU L'ARMA DI PUISIA
SICILIA SICILIA TU SI LA TERRA MIA

L'ACEDDI PIPITIANU A MATINATA
LA ZAGARA D'ARANCI E MINNULIDDI
CU LA VUCCUZZA DUCI E N'ZUCCARATA
CANTANU COMU CANTANU LI STIDDI

LU SULI SPUNTA SUPRA LA MUNTAGNA
D'ORU E ZICCHINU PARRI RACCAMATA
LI PICURICCHI MEZZU LA CAMPAGNA 
SI MANCIANU L'ERVUZZA ABBARSAMATA

SICILIA SICILIA CANTA LA PASTUREDDA
SICILIA SICILIA JOCA LA FUNTANEDDA
L'ARIA E LU SULI INCHINU L'ARMA DI PUISIA
SICILIA SICILIA TU SI LA TERRA MIA

L'AMURI UN FOCU CA NUN FA FAIDDI
PICCH 'NTA L'ARMA CUVA E NUN SI VIRI
CCHI CAPRICCIUSA DI LI PICCIRIDDI
TI FA GHITTARI LACRIMI E SUSPIRI

'NNA PICCIUTTEDDA CA TI VOLI BENI
SULU 'N SICILIA TU LA POI TRUVARI
LU CORI D'AMURUSI PENI 
IDDA SULTANTU SAPI CUNSULARI

SICILIA SICILIA CANTA LA PASTUREDDA
SICILIA SICILIA JOCA LA FUNTANEDDA
L'ARIA E LU SULI INCHINU L'ARMA DI PUISIA
SICILIA SICILIA TU SI LA TERRA MIA

L'ARIA E LU SULI INCHINU L'ARMA DI PUISIA
SICILIA SICILIA TU SI LA TERRA MIAVITTI 'NA CROZZA

VAI ALL'INIZIO


VITTI NA CROZZA

VITTI 'NA CROZZA SUPRA NU CANNUNI
FUI CURIUSU E CI VOSI SPIARI
IDDA M'ARISPUNNIU CU GRAN DULURI
MURIVU SENZA TOCCU DI CAMPANI

SINNERU SINNI ERU LI ME ANNI
SINNERU SINNI ERU UN SACCIU DUNNI
ORA CA SUGNU VECCHIU DI TANT'ANNI
CHIAMU LA VITA E MORTI M'ARRISPUNNI

CUNSATIMI CUNSATIMI LU LETTU
PICCH ALLA FINI SUGNU GI RIDUTTU
VINNI LU TEMPU DI LU ME RISETTU
LASSU STU BEDDU MUNNU E LASSU TUTTU

VAI ALL'INIZIO

COLAPISCI

LA GENTI LU CHIAMAVA COLAPISCI
PICCH STAVA 'NT MARI COMU UN PISCI
DUNDI VINIA NUN LU SAPIA NESSUNU
FORS'ERA FIGGHIU DI LU DIU NETTUNU
UN JORNU A COLA U RE FICI CHIAMARI
E COLA DI LU MARI CURI E VENI

O COLA LU ME REGNU A SCANNAGGHIARI
SUPRA CHI PIDAMENTU SI SUSTENI

COLAPISCI CURRI E VA
VAIU E TORNU MAESTA'
COLAPISCI CURRI E VA
VAIU E TORNU MAESTA'

CUSS SI ETTA A MARI COLAPISCI
E SUTTA L'UNNI SUBBITU SPARISCI
MA POCU DOPU CHIASTA NOVIT
A LU REGNANTI COLAPISCI DA

MAESTA' LI TERRI VOSTRI 
STANNU SUPRA TRI PILASTRI
E LU FATTU E' ASSAI TRIMENDU
UNU GIA' SI STA RUMPENNU

O DESTINU MEU 'NFELICI
CHI SVENTURA MI PREDICICHIANCI U RE 
COMU AIU A FARI
SULU TU MI PO SARVARI

COLAPISCI CURRI E VA
VAIU E TORNU MAESTA'
COLAPISCI CURRI E VA
VAIU E TORNU MAESTA'

SU PASSATI TANTI JORNA 
COLAPISCI NUN RITORNA
E L'ASPETTANU A MARINA
LU REGNANTI E LA REGGINA
POI SI SENTI LA SO VUCI
DI LU MARI IN SUPERFICI

MAISTA' MAISTA'
SUGNU CCA' SUGNU CCA'
'NTA LU FUNNU DI LU MARI
CHI NUN POZZU CCHIU' TURNARI
VUI PRIATI LA MADONNA
STAJU RIGGENNU LA CULONNA
CA SINNO' SI SPEZZERA'
E LA SICILIA SPARIRA'
SU PASSATI TANTI ANNI
COLAPISCI SEMPRI DD

VAI ALL'INIZIO


CHIUVITI CHIUVITI

SIGNURUZZU CHIUVITI CHIUVITI
CA L'ARVULEDDII SU MORTI DI SITI
MANNATINI UNA BONA
SENZA LAMPI E SENZA TRONA
MANNATINI UNA BONA
SENZA LAMPI E SENZA TRONA

L'ACQUA DI 'NCIELU SAZIA LA TERRA
FUNTI CHINA DI PIET
LI NOSTRI LACRIMI POSANU 'NTERRA
E DIU NI FA LA CARIT
SIGNURUZZU 'N NI CASTIATI
CA LU PANUZZU NI LIVATI

VAI ALL'INIZIO


SAVOCHETTA

LEVATILLU STU CAPPEDDU
CA SI FIGGHIU DI MASTICEDDU
CIRINNA E CIRINNA
UN LU VIRI CA BONU UN TI STA

TI DISSI LEVATILLU NUN TU DICU CHIU
LEVATILLU STU CAPPEDDU 
UN LU VIRI CA NUN TI STA
COM'HA FARI UN LU CAPISCI 
TI L'HA LIVARI CA NUN TI STA
COM'HA FARI UN LU CAPISI CA NU TI STA

LEVATILLA STA MANTELLA
CA MI PARI NA VERA ZITELLA
CIRINNA E CIRINNA
UN LU VIRI CA BONA UN TI STA

TI DISSI LEVATILLA NUN TU DICU CHIU
LEVATILLA STA MANTELLA
UN LU VIRI CA NUN TI STA
COM'HA FARI UN LU CAPISCI 
TI L'HA LIVARI CA NUN TI STA
COM'HA FARI UN LU CAPISI CA NU TI STA

LEVATILLU STU VASTUNI
CA MI PARI UN VERU CAFUNI
CIRINNA E CIRINNA
UN LU VIRI CA BONU UN TI STA

TI DISSI LEVATILLU NUN TU DICU CHIU
LEVATILLU STU VASTUNI
UN LU VIRI CA NUN TI STA
COM'HA FARI UN LU CAPISCI 
TI L'HA LIVARI CA NUN TI STA
COM'HA FARI UN LU CAPISI CA NU TI STA

LEVATILLA STA RICCIATA
CA MI PARI NA VERA CRIATA
CIRINNA E CIRINNA
UN LU VIRI CA BONA UN TI STA

TI DISSI LEVATILLA NUN TU DICU CHIU
LEVATILLA STA RICCIATA 
UN LU VIRI CA NUN TI STA
COM'HA FARI UN LU CAPISCI 
TI L'HA LIVARI CA NUN TI STA
COM'HA FARI UN LU CAPISI CA NU TI STA

VAI ALL'INIZIOCIURI CIURI

LU SABATU SI SAPI ALLEGRA CORI
BEATU CU AVI BEDDA LA MUGGHIERI
CU L'AVI BEDDA CI VENI LU CORI
CU L'AVI LADIA LU FRIDDU E LA FREVI

CIURI CIURI CIURI DI TUTTU L'ANNU
L'AMURI CA MI DASTI TI LU TORNU
CIURI CIURI CIURI DI TUTTU L'ANNU
L'AMURI CA MI DASTI TI LU TORNU
LA LA LALALA' LALALALALALA

LA ME VICINA E' VUCERA PAZZA
NUN SI LA CHIURI MAI LA SO VUCCUZZA
NUN SI LA CHIRI MANCU SI S'AMMAZZA
CONZALA COMU VOI SEMPRI E' CUCUZZA

RIT.

CHIU' TI TALIU CHIU' DIVENTU SICCU
MI SENTU CU LA TESTA DINTRA UN SACCU
PI VENI' APPRESS'A TIA PERSI LU SCECCU
E ORA COMU FAZZU A CU ACCARVACU

RIT.

MI POZZU STRARRIARI CU ME MATRI
PICCHI' MI FICI ACCUSSI CURTULIDDA
LI LONGHI SUNNU TUTTI STRARRIERI
LI CURTI SUNNU DI ZUCCARU E MELI

RIT.

AIU 'NA ZITA CA SI CHIAMA NEDDA
BEDDA DI FACCI MA SENZA MIRUDDA
CI DISSI MI LA DAI 'NA VASATEDDA
MI DISSI NO PICCHI' MANCIAI CIPUDDA

RIT.

CIURI DI GERSUMINU RAMPICANTI
SI TU DI NOTTI A MIA CANTARI SENTI
NUN CANTU N'E' P'AMURI N'E' P'AMANTI
MA CANTU PI VAGARIMI LA MENTI

RIT.

ME SOGGIRA MI DICI VA TRAVAGGHIA
NUN FARI MALI PATIRI A ME FIGGHIA
QUANNU T'A DETTI EU ERA NA QUAGGHIA
ORA L'ARRIDUCISTI NA RARIGGHIA.

VAI ALL'INIZIO


O BEDDA MULA TE

O BEDDA MULA TE
O BEDDA MULA TE

PISTA PISTA SENZA STANCARI
CA LA PAGGHIA C'AMA LIVARI
LU FURMENTU AVA RISTARI
NA LU 'MERNU L'AMA MANGIARI

O BEDDA MULA TE
O BEDDA MULA TE

E DARRENI LA MARIUNATA
CE LA PATRUNA CU LA PIGNATA
E DARRENI LA MARIUNATA
CE LA PATRUNA CU LA PIGNATA

O BEDDA MULA TE
O BEDDA MULA TE

VAI ALL'INIZIOCANTU DI CACCIA

MEZZU L'ALIVI NA' PIRNICI C'E'
VA PIGGHIALA SPAGNOLA E TORNA ARRE'
MEZZU L'ALIVI NA' PIRNICI C'E'
VA PIGGHIALA SPAGNOLA E TORNA ARRE'

CERCA SPAGNOLA E PORTAMILLA CCA'
E SU NI LA PORTI ALLURA LUNTANA SINNI' VA
LUNTANA SINNI VA 
LUNTANA A LA MUNTAGNA SINNI VA SINNI VA

VICINU A DDA' LUMIA NA QUAGGHIA C'E' 
VA PIGGHIALA SPAGNOLA E TORNA ARRE'
VICINU A DDA' LUMIA NA QUAGGHIA C'E' 
VA PIGGHIALA SPAGNOLA E TORNA ARRE'

CERCA SPAGNOLA E PORTAMILLA CCA'
E SU NI LA PORTI ALLURA LA QUAGGHIA SINNI' VA
LA QUAGGHIA SINNI VA 
LA QUAGGHIA SPANNA L'ALI E SINNI VA SINNI VA

VAI ALL'INIZIO


CARNASCIALATA DI LI PUDDICINEDDI

CIURI DI CANNA E' CIURI DI CANNA
LA VITA DI LA DONNA E' TROPPU BEDDA
E CA SI MISURA CU LA 
MEZZA CANNA

ZA ZA ZA
MACCARUNI E GNOCCULI FA
O INELLA DI L'ARMA MIA
SEMPRI A TIA M'A GHIA PIGGHIA'
ZA ZA ZA
MACCARUNI E GNOCCULI FA
O INELLA DI L'ARMA MIA
SEMPRI A TIA M'A GHIA PIGGHIA'

MEZZU LU MARI C'E' UNA CULONNA
QUATTORDICI NUTARA CU LA PINNA
E LA PINNA LA TINIA
TO SORU MOMMA

ZA ZA ZA
MACCARUNI E GNOCCULI FA
O INELLA DI L'ARMA MIA
SEMPRI A TIA M'A GHIA PIGGHIA'
ZA ZA ZA
MACCARUNI E GNOCCULI FA
O INELLA DI L'ARMA MIA
SEMPRI A TIA M'A GHIA PIGGHIA'

CIURI DI CANNA E' CIURI DI CANNA

VAI ALL'INIZIO


LA FANCIULLA RAPITA DAI PIRATI

NTA VILLI VALLI E 'NTA VUSCURA FUNNI
UNNE' L'AMANTI MIA DI CA MI SBRIU
LA VAIU PI CIRCARI E UN TROVU L'UNNI
PI LU SO AMURI LU MUNNU FIRRIU

VAIU A LU MARI E C'I ADDUMANNU A L'UNNI
FORSI PASSAU DI CA L'AMANTI MIA
E L'ECU DI LUNTANU M'ARRISPUNNI
CA SCHIAVA DI LI TURCHI SINNI IU

M'ADDISIASSI LA SPADA 'URLANNU
QUANTU FIRRIASSI PI TUTTU LU MUNNU
LA ME AGATUZZA MI MURI' CHIST'ANNU
CU T'AFFIRRAU IVI IU MI CUNFUNNU

FU SO MATRUZZA LU CORI TIRANNU
LA MANNAU A MARI A CIRCARI LU MUNNU
COMU 'NCAGGHIASTI E NUN SINTISTI U BANNU
UN JITI A MARI LI TURCHI CI SUNNU

AFFUNNU AFFUNNU GUARDU NA GALERA
POVIRU AMURI MIU CHI PENA PORTI
FORS'E' ATTACCATA DI MALA MANERA
FORS'UN CUTEDDU CI DUNA LA MORTI

SENTU UN MARUSU LU CORI CHI BATTI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DI LI CANI RITORNA LA BANNERA
CA DUNNI PASSA CI PASSA LA MORTI
DI LI CANI RITORNA LA BANNERA
CA DUNNI PASSA CI PASSA LA MORTI
DI LI CANI RITORNA LA BANNERA
CA DUNNI PASSA CI PASSA LA MORTI

VAI ALL'INIZIO


MAMMA MI L'ATI PERSU LU RISPETTU


MAMMA MI L'ATI PERSU LU RISPETTU
DI LA FINESTRA LU
NATICHI TUNNI E LARIULE'
DI LA FINESTRA LU FICI ACCHIANARI

CU PARLA PARLA MI LU TEGNU STRITTU
CA SCHETTA VECCHIA NUN
NATICHI TUNNI LARIULE'
DI LA FINESTRA LU FICI ACCHINARI

NINNI' FUIEMU DIRITTU DIRITTU
POI COMU VOLI DIU
NATICHI TUNNI LARIULE'
POI COMU VOLI DIU M'HA MARITARI

VAI ALL'INIZIOU MUCCATURI

CUMMARI CUMMAREDDA DUCI AMURI 
SOCCU MI PRUMITTISTI M'ATA DARI
MI PRUMITTISTI UN BIANCU MUCCATURI
ORA MI L'ATA FARI RACCAMARI
E NTA LU CENTRU CI METTI U SULI 
E NTA LI LATI METTI ROSI E CIURI

VAI ALL'INIZIOLA BEDDA SUPRA U SCOGGHIU

LA BEDDA SUPRA U SCOGGHIU SETT'ANNI DDA CI'HA STATU
ASPETTA ANCORA ASPETTA LU SO AMANTI AMATU

VALENTI MARINARU CHI CURRI A LA MARINA
SCUNTRASTI NA VARCUZZA GALANTI GALANTINA
SCUNTRASTI NA VARCUZZA GALANTI GALANTINA

A NUDDU AIU UNCUNTRATU SULU CIELU E MARI
CU VENTU E CU TIMPESTI BEDDA CHI VOI SPIRARI

LA BEDDA FA UN LAMENTU GUARDANNU CIELU E MARI
E SENTI LU SO CORI CHIU' NICU ADDIVINTARI
E SENTI LU SO CORI CHIU' NICU ADDIVINTARI

VALENTI MARINARU CHI CURRI A LA MARINA 
SCUNTRASTI NA VARCUZZA SFASCIATA NTA LA RINA
SCUNTRASTI NA VARCUZZA SFASCIATA NTA LA RINA

A NUDDU AIU SCUNTRATU MARI DRACUNARA
AGGHIUTTI LI GALERI CU TUTTI I MARINARA

LA BEDDA FA UN LAMENTU E SCIDDICA NTO MARI
NA VERA STATUA PARI NA STATUA DI SALI
NA VERA STATUA PARI NA STATUA DI SALI

SA LAMINTATU L'UNNA CHI 

VAI ALL'INIZIO

 

CUMMARI NINA

Cummari Nina
Cummari Nina Cummari Vicenza
mittitivi a lenza ca nasci u 'ngua 'ngua
Cummari Nina Cummari Vicenza
mittitivi a lenza ca nasci u 'ngua 'ngua

Avi sett'anni

Avi sett'anni ca si maritata
un passa st'annata si chiama mamm
Avi sett'anni ca si maritata
un passa st'annata si chiama mamm

Se masculiddu

Se masculiddu lu mannu a la scola
se fimminedda quasetti mi fa
Se masculiddu lu mannu a la scola
se fimminedda quasetti mi fa


SANT'AGATA

Sant'Agata che gavutu lu suli
fallu pi carit fallu calari
tu nun lu fari no pi lu patruni
ma fallu pi li poviri jurnatari

tu nun lu fari no pi lu patruni
ma fallu pi li poviri jurnatari

sidici uri stari all'abbuccuni
li rini si li mangianu li cani
iddu si vivi vinu all'ammucciuni
a nui ni duna l'acqua di vadduni 
dunni si tennu a moddu li liami
dunni si tennu a moddu li liami


FESTA ALL'AIA

Ora ti sonu lu mariolu 
quantu ti cantu n poisia
'nta lu me cori pigghia lu volu
tra lumi e stiddi accantu a tia

Ora ti sonu lu mariolu
lu mariolu cu la poisia
e lu me cori pigghia lu volu 
tra lumi e stiddi accantu a tia
AIA AIA

Tu si n'amuri 'na picciridda
fatta di rosi facciuzza bedda
ca nun c' stidda ca tassimugghia
fannu di luci na favaredda

Tu si n'amuri 'na picciridda
fatta di rosi facciuzza bedda
ca nun c' stidda ca t'assimugghia
chi t'assimigghia di luci a tia 
AIA AIA

Chista la notti senza cunsolu
si t'alluntani di lu me latu
si resta sulu lu mariolu
n'un po sunari manca lu ciatu

Chista la notti senza cunsolu
si t'alluntani di lu me latu
si resta sulu lu mariolu
n'un po sunari manca lu ciatu


U VASUNEDDU

Cu sta funcia chi mi teni
mi fa propriu siddiari
si davveru mi voi beni 
tu sta funcia un mi l'ha fari
chi taiu fattu finarmenti
ca chiu cuntu nun mi duni
criri a mia un ci fa nenti
si ti dugnu un pizzicuni
e un pizzicuni chi ci fa
eu ti dicu ca nun sta
eu ti dicu inveci di si 
e l'amiru si fa accussi
e un pizzicuni chi ci fa
eu ti dicu ca nun sta
eu ti dicu inveci di si 
e l'amiru si fa accussi

quannu st'occhi toi marioli 
dintra l'occhi mei arriposi
senza diri du paroli
sannu diri tanti cosi
hannu lampu di disiu
di splinduri fannu straziu
ti taliu ti taliu
finu a quannu chi t'abbrazzu
e si t'abbrazzu chi ci fa
eu ti dicu ca nun sta
eu ti dicu inveci di si 
e l'amiru si fa accussi
e si tabbrazzu chi ci fa
eu ti dicu ca nun sta
eu ti dicu inveci di si 
e l'amiru si fa accussi

quannu st'occhi toi marioli
n'ta me vucca bedd'avvisu
si mi fai na risata
mi'nacchianu 'mparadisu
occhi nichi eu n'aiu vistu
comu chista che 'naneddu
criri a mia un ci fa nenti 
si ti dugnu un vasuneddu
e un vasuneddu chi ci fa
eu ti dicu ca nun sta
eu ti dicu inveci di si 
e l'amiru si fa accussi
e un vasuneddu chi ci fa
eu ti dicu ca nun sta
eu ti dicu inveci di si 
e l'amiru si fa accussi

I SARACENI

allarmi picciotti curriti ca
allarmi picciotti curriti 
li saracini sbarcati sunnu
e lassanu morti ammazzati
i saracini crudeli sunnu 
e i fimmini arrobbanu gia
allarmi picciotti curriti ca
allarmi picciotti curriti 
li saracini sbarcati sunnu
e lassanu morti ammazzati
i saracini crudeli sunnu 
e i fimmini arrobbanu gia

no l'amuri miu no
e tutta la vita , nun la pozzu lassari
no pi l'amuri di diu 
nun la tuccari pi carita

allarmi picciotti curriti ca 
allarmi picciotti curriti
e armamuni finu a li denti 
e armamuni cu li tridenti 
sfurnamuci puru lu cori 
senza pieta pi cu mori
allarmi picciotti curriti ca 
allarmi picciotti curriti
e armamuni finu a li denti 
e armamuni cu li tridenti 
sfurnamuci puru lu cori 
senza pieta pi cu mori
no l'amuri miu no
e tutta la vita , nun la pozzu lassari
no pi l'amuri di diu 
nun la tuccari pi carita

allarmi picciotti curriti ca
allarmi picciotti curriti 
li saracini sbarcati sunnu
e lassanu morti ammazzati
i saracini crudeli sunnu 
e i fimmini arrobbanu gia
allarmi picciotti curriti ca 
allarmi picciotti curriti
e armamuni finu a li denti 
e armamuni cu li tridenti 
sfurnamuci puru lu cori 
senza pieta pi cu mori

allarmi picciotti curriti ca
allarmi picciotti curriti

LA PAMPINA D'ALIVA

e la pampina di l'aliva 
di l'aliva la pampina
veni lu ventu la cutulia 
l scimiddia cascari la fa
veni lu ventu la cutulia 
la scimiddia cascari la fa
veni lu ventu la cutulia 
la scimiddia cascari la fa

ABBALLATI ABBALLATI

abballati abballati
fimmini schetti e maritati 
e sunn'abballati boni
nun vi cantu e nun vi sonu
abballati abballati
fimmini schetti e maritati 
e sunn'abballati boni
nun vi cantu e nun vi sonu

sci sci sci quantu fimmini chi ci su
sci sci sci quantu fimmini chi ci su
ci 'n quattru scafazzati
li facemu cui patati
ci 'n quattru ammaccateddi 
li facemu cui piseddi'U PISCIARU

Sugnu rizzolu e sugnu marinaru
ogni matina passu 'nti sta strata
cu nu panaru e l'unica balanza 
pisci vinnennu di la me cuntrata
ed abbanniannu opi di la trizza
s'affaccia 'nna picciotta biunna e rizza
chi mi dici
CUMPAREDDU CHI C'AVITI 'NTO PANARU?
eu cia' riusunnu opi 
'dda trizza e 'ddu casteddu
e mentri chi ci fazzu 'na pisata
ci la vulissi dari 'na taliata

Pigghia li petri e pisali 
comu sai fari tu
trentottu e vintiquattru
e nun ni parlamu chiu

ora chi s'insignau la vuci mia
quann'abbaniu s'affaccia e mi talia
cu li so beddi occhiuzzi mi talia
sa quantu cosi mi vulissi diri
iu la taliu e la vuci mi manca
e ca so bedda vuci m'addumanna
e mi dici
CUMPAREDDU SI PO SAPIRI CHI C'AVITI 'NTO PANARU?
eu cia' riusunnu opi 
'dda trizza e 'ddu casteddu
e mentri chi ci fazzu 'na pisata
ci la vulissi dari 'na taliata

Pigghia li petri e pisali 
comu sai fari tu
trentottu e vintiquattru
e nun ni parlamu chiu


TIRITUPPITI

Tirituppiti pani rattatu
consami u lettu ca sugnu malatu
sugnu malatu di malincunia
consami u lettu che megghiu pi tia

Tirituppiti Catarinella
si ci sfurnau la furnacella
tutti chini di maccarruna
si ci sfurnaru li pantaluna

RIT.

Signuruzzu faciti bon tempu
quantu va a travagghia me p
e accatta lu sciccareddu 
e ci metti a cavaddu a me ma

RIT.

E l'aratu sinni iu a funnu 
e la vommara dunni va va
'nta lu lettu cu Pippinedda 
ca mi passa la 'nfermit

RIT.

A signura tennera e dura
piscia u lettu e dici ca sura
A signura tennera e dura 
piscia u lettu e dici ca sura

RIT.

San Giuseppi faciti bon tempu 
quantu busca dinari u pap
c'accattamu u vistiteddu
c'u mittemu n'e spaddi a mamm

RIT.

San Giuvanni addicullatu
tutti i casi aviti firriatu
pi la vostra decullazioni
livatimilla sta cunfisioni

RIT. 2 Volte

TRI TRI TRI 

tri tri tri 
setti fimmini e un tar
lu tar troppu pocu
setti fimmini e un percocu

lu percocu troppu duci
setti fimmini e na nuci
e la nuci avi lu pizzu
setti fimmini e un marvizzu

lu marvizzu avi l'ali
setti fimmini e un canali
lu canali etta l'acqua
setti fimmini e na vacca

e la vacca avi li corna
setti fimmini e na donna
e la donna troppu bedda
setti fimmini e na vastedda

la vastedda e troppu dura
setti fimmini e na mula
e la mula etta cauci
setti fimmini e na fauci

e la fauci tagghienti
setti fimmini e un serpenti
lu serpenti vilinusu
setti fimmini e un carusu

lu carusu avi la tigna
setti fimmini e na vigna
e la vigna fa lu vinu
si lu vivi patri parrinu

patri parrinu dici a missa
si la senti matri batissa
matri batissa frii l'ova
si li mancia fr nicola

fr nicola iu 'nchiazza 
a accattari na cipuddazza

cipuddazza un n truv
tri pila di varva si tir
cipuddazza un n truv
tri pila di varva si tir


CUNTRASTU

Ciuriddu di lumia
Aspettu aspettu e tu nun veni mai
Tu certu dirmi ed iu moru pi tia
Ciuriddu di lumia

O ciuri di varcocu
Un mi voi dari un momentu d'abbacu
Iettaci canticchia d'acqua dintra stu focu
O ciuri di varcicu

O mennula ilata
Dui anni ca ti dugnu la me vita
Mentri nun m'arrispunni
Eu canciu strada
O mennula ilata

Ciuriddu d'ogni ciuri 
Sta sfortunata 'nchiantu nun lassari
Acchiana e fammi moriri d'amuri
Ciuriddo d'ogni ciuri

SIMENZA BEDDA


Semenza bedda
Chi torni a la terra
Dunni nascisti 'nta sta brunna spiga
Dicci a la matri toi chi 'nta lu pettu
Ti strinci e ti nutrica
E nun ti lassa no morta di siti
Dicci all'acqua ca torna di lu cielu
Dicci all'estati e all'ummernu
Ca nun ti manna
Scirocco e gelu
Scirocco e gelu


NINNA NINNA LA O

E' LA NOTTI DI NATALI
LA FESTA PRINCIPALI
E SCINNERU LI PASTURA 
P'ADURARI LU SIGNURI

E NINNA E NINNA LA O 
DORMI GESU E FAI LA BO
E NINNA E NINNA LA O 
DORMI GESU E FAI LA BO

BAMBINEDDU DUCI DUCI
EU TI PORTU PANI E NUCI
TI LI SCACCI E TI LI MANGI
ACCUSS TI ZITTI E UN CHIANCI

E NINNA E NINNA LA O 
DORMI GESU E FAI LA BO
E NINNA E NINNA LA O 
DORMI GESU E FAI LA BO

BAMBINEDDU DUCI E AMATU
EU TI PORTU UN CUCCIDDATU
TI LU MANGI IN CUMPAGNIA 
CU GIUSEPPI E CU MARIA

E NINNA E NINNA LA O 
DORMI GESU E FAI LA BO
E NINNA E NINNA LA O 
DORMI GESU E FAI LA BO

BAMBINEDDU DUCI ASSAI
LU ME CORI TI PURTAI
TI LU MANNA MAMMA MIA
CH' CCHI RICCA DI MARIA

E NINNA E NINNA LA O 
DORMI GESU E FAI LA BO
E NINNA E NINNA LA O 
DORMI GESU E FAI LA BO

E NINNA E NINNA LA O 
DORMI GESU E FAI LA BO
E NINNA E NINNA LA O 
DORMI GESU E FAI LA BO

 

E LU SULI STA SPUNTANNU

E LU SULI STA SPUNTANNU
LA MUNTAGNA TUTTA D'ORU
VENI PRESTU MIU TESORU
VENI PRESTU E NUN TARDARI

LA NINNAREDDA O BEDDU BAMBINU 
LA NINNAREDDA TI VOGGHIU CANTARI
LA NINNAREDDA O BEDDU BAMBINU 
LA NINNAREDDA TI VOGGHIU CANTARI

ARRIVANNU A LA MARINA
VIDI VENIRI TRI PASTURA
"PASTUREDDA DUNNI ITI"
"EMU A VIDIRI LU MESSIA "

LA NINNAREDDA O BEDDU BAMBINU 
LA NINNAREDDA TI VOGGHIU CANTARI
LA NINNAREDDA O BEDDU BAMBINU 
LA NINNAREDDA TI VOGGHIU CANTARI

ASPITTATI 'NANTICCHIEDDA
QUANTU ARRIVU A LU PAGGHIARU
MI SCURDAVI NA CANNISTREDDA 
DUI ACIDDUZZI 'NTO PANARU

LA NINNAREDDA O BEDDU BAMBINU 
LA NINNAREDDA TI VOGGHIU CANTARI
LA NINNAREDDA O BEDDU BAMBINU 
LA NINNAREDDA TI VOGGHIU CANTARINUVENA DI L'ORVI

ALLIGRATIVI PASTURI
ORA E' NATU LU MESSIA
BETTILEMMI LI FRIDDURI
NASCIU 'MMEZZU DI MARIA

STA NOVA SANTA E PIA
LI PASTURI PUVIREDDI
SI PARTERU 'NCUMPAGNIA
DI L'AFFRITTI PAGGHIAREDDI

FARAUTI E CIARAMEDDI
A LA GRUTTA CI PURTARU
E DIVERSI CANZUNEDDI
A GISUZZU CI CANTARU

SENNU JUNTI SALUTARU
LU BAMMINU E LA SIGNURA
DI STU MODU CI PARRARU
VI FACEMU LA BONURA

COMU 'NTA STA MANCIATURA
LU VIDEMU A LU FRIDDURI?
RISPUNNIU LA GRAN SIGNURA
ACCUSSI' VOLI LU SIGNURI

 


NUVENA DI NATALI

QUANNU CESARI ICCAU
DDU GRAN BANNU RIGURUSU
SAN GIUSEPPI SI TRUVAU
'NTA' LA CHIZZA RISPITTUSU

SAN GIUSEPPI ERA CUNFUSU
COMU FAZZU CU MARIA
SIDDU SENTI CHISTU BANNU
VOLI VENIRI CU MIA

E MARIA C'HA RISPUNNUTU
FATTA SIA LA VULUNTATI!
GIACCHE' L'HA DISPUNNUTU
UNNI ITI MI PURTATI

 


CIARAMIDDARU

CU ST'ANTICA CIARAMEDDA
AMURUSA CUMPAGNIA
VINNI A FARI NNA SUNATA
LU PASTURI DI MUNTAGNA

BINIDITTU LU PASTURI 
CA TI CANTA A LU SIGNURI

CIARAMIDDARU CIARAMIDDARU
FA NA SUNATA SUTTA ST'ARTARU 
CA LU SIGNURI QUANNU NASCIU 
TUTTI LI COSI BINIDICIU

E FALLA BEDDA STA NINNAREDDA
STA CIARAMENDDA SONA ACCUSSI

TULI' TULI' TULI' TULIIII'

 E' LA NOTTI DI NATALI

E' LA NOTTI DI NATALI
C'E' 'NA FESTA PRINCIPALI
PARTURIU LA GRAN SIGNURA
'NTA N'AFFLITTA MANCIATURA

'MEZZU L'OI E L'ASINEDDU
FICI A GESU BAMBINEDDU
E OGNIRUNU LU BINIRICIA
CHISTU E' LU FRUTTU CHI FICI MARIA

E' LA NOTTI DI NATALI
CA NASCIU LU RE PUTENTI
PARSI JORNU NATURALI
CU LI STIDDI RISPLENDENTI

PROVERBI

Bedda ostissa, caru cuntu.

Lu putiari zocc'havi abannia.

Li cosi boni piaciunu a tutti.

U vinu bonu pi ccu su sapi biviri.

U vinu nimicu ca agisci a tradimentu.

Cu cridi di pigghiari i stiddi chi manu pigghia sulu muschi.

Cu camina truppica.

U spittari virt.

Celu picurinu, acqua vicinu.

Ogni pianta fa u so fruttu.

Bon tempu e malu tempu non dura tuttu u tempu.

Ama a ccu ti ama, rispunni a cu ti chiama.

Non tuttu oru chiddu chi stralluci, n tuttu veru chiddu ca si dici.

Bucca china non parra.

Cu avi virt avi ogni beni.

U misi di mai ntall'annu non c'

A spina a cu punci doli.

Chiu vali n'amicu nchiazza chi cent'unzi ntasca.

Non disiari cchiu di quantu ti basta.

Poviru si ma sporcu pirch.

A zappa si pigghia cu manicu.

U focu non si pigghia chi manu.

Non c' bestia ca non avi u so viziu.

Natali menzu pani, aprili menzu vinu.

Cu nasci tunnu non mori quadratu.

A collina da sira lassila pa matina.

Cu sputa ncelu nfacci torna.

L'odiu nto cori di l'omu comu u vermu nto fruttu.

Pani cu pani non fa zuppa.

Amari a cu non t'ama tempu persu.

Unni cci su boschi cci su lupi.

Panza china fa cantari, e non cammisedda nova.

Povira panza mia, si non ci penzu iu, nuddu ci penza.

U munnu chinu di mbrogghi.

U sceccu unni si curca si susi.

U bicchini spogghia i morti, l'avvucatu spogghia i vivi.

U picca basta, assai suverchia.

O malu mitituri ci mpinci a fauci.

Cu cunta i cosi da so casa perdi mit du so unuri.

Quannu veni a morti, veni pi tutti.

Acqua salata non stagghia siti.

A sai troppu longa, scusila anticchia.

A matinata fa a bona iurnata.

Niuru cu niuru non tinci.

Amuri amuri, non brodu i cucuzza.

U pisci natu pi cu si l'ha manciari.

Cu di mia non pigghia, cent'unzi mi vadagna.

Cu di sceccu nni fa mulu, u primu cauci u so.

Cu no ddeva iatti, ddeva surici.

Cani ca bbaia assai muzzica picca.

Jetta sangu e ti riposi.

U sonnu cunsigghiu.

Cu cci leva u pani o nutaru, cci leva u pani e so figghi.

Saccu vacanti non po stari addritta.

Ai cchi corna ca capiddi.

A muggheri i l'autri sempri bedda.

Janna cu Rosa su tutti na cosa.

A lingu batti unni u denti doli.

Quannu codda u suli di ddi munti, nuddu patruni mi po diri nenti.

A iaddina vecchia fa un brodu rassu.

Cu mancia fa muddichi.

A me casa non funnucu, e mancu lucanna. O dati u culu a nautra bbanna.

Amicizia pi scopu dura pocu.

Mori unu fa largu a nautru.

O gnuranti non fari malu ca piccatu, e mancu beni ca pirdutu.

Isti a ligna senza corda.

U culu fa scurreggi, u prufissuri curreggi.

Cu avi u comitu e non su pigghia, attacculu a manciatura e dacci pagghia.

Cu cancia a vecchia ca nova, megghiu cerca e peiu trova.

Megghiu si nzigna cu fari ca cu diri.

Un corpu o circu e un corpu o timpagnu.

Non circari zoccu non poi truvari.

Nuddu ti sapi si nudu ti sapi.

A pagghia vicinu u focu dduma.

Non picchiari l'acqua nto panaru.

O zzoppu non ci diri fui.

Non si po dormiri e fari a vardia.

U celu non si pigghia chi manu.

Non trasiri cani intra ca ti portunu l'ossa fora.

Ridiri senza raggiuni, o pazzu o minchiuni.

Cosa ddumannata menza paiata.

U cumannari megghiu du travagghiari.

Cu stenta no bbenta.

Denti e dinari su forti a scippari.

Nzoccu si schifia, veni u tempu ca si disia.

Albriri accantu i strati su di tutti cutulati.

All'ortu e o mulinu vacci matinu.

Ci simina spini, mi non camina scauzu.

Occhi c'aviti fattu chianciri, chianciti.

Ogni mpidimentu giuvamentu.

Ogni porta avi i so gangheri.

A prumisa un debitu.

Ogn'unu avi i so guai; cu nnavi cchiu picca, cu nnavi cchiu assai.

Pariri e non essiri comu u filari e non tessiri.

Locu rubatu passici sicuru.

Cunti o spissu amicizia longa.

Non munciri a petra ca non ci nesci sucu.

inutili ca ntrizzi e fai cannola, la santu di mammuru e non sura.

Prestu prestu ca a cira scuagghia.

U poviru e u malatu non vardatu du parintatu.

Acqua d'austu, ogghiu, meli e mustu.

Aprili, non livari e non mintiri.

U badagghiu non po mintiti, o voli manciari o voli durmiri.

U medicu piatusu fa a chiaia virminusa.

filici cu bonu nasci, ma cchiu filici cu bonu mori.

A lingua non avi ossa, e rumpi ossa.

Terra quantu poi e casa quantu stai.

Pruna mancini una.

Pricocu mancini pocu.

Comu crisciunu i ruvetti si cummogghiunu i difetti.

Cu avi na bona vigna avi pani, vinu e ligna.

Cu simina bonu bonu ricogghi.

Cu simina accantu a strata no ricogghi a siminata.

U sceccu si raspa cu nautru sceccu.

Cu avi vigna avi tigna.

Ama a cu t'ama si vo aviri spassu, ca amari a cu non t'ama tempu persu.

Amuri amuri ma ricria lu cori.

Amuri e gilusia su sempri ncumpagnia.

Cu arriva prima o mulinu macina.

Cu sparti scippa a megghiu parti.

Cu scruta e non cumprenni, o orbu o si finci.

Di l'opira si canusci o mastru.

Di l'arti non giudicari, si tu non lu sa fari.

Di u ditti e u fattu, c' un gran trattu.

Figghia di iatta surci pigghia..

Fatti i fatti toi, e non ti mmiscari nta chiddi di l'autri.

Varda cu sugnu e non mi diri cu eru.

L'anima a Diu e a roba a cu tocca.

I cosi longhi diventunu serpi.

I mura no anu aricchi e sentunu.

U saziu non cridi mai o diunu.

Manciari, vestiri e maritari, ogn'unu a piaciri so.

Megghiu mauru accordu ca rassa sintenza.

Megghiu picca godiri ca assai triubiari.

U ferru stira mentri ca caudu.

Beni e mali nfacci pari.

Cosi cuntati cridini mitati.

Cu mmuccia zoccu fa, signu chi mali fa.

Cu roba fa piccatu, ni fa centi cu rubatu.

Cu si vardau si salvau.

U fuiri virgogna, ma salvamentu i vita

Cu si fa pecura u lupu sa mancia.

Mogghi onesta, trisoru ca resta.

Nuddu ti pigghia si non ti rissumigghia.

Ogni bedda avi i so difetti.

Omu di vint'ottu e fimmina di diciottu.

Diu ti salva, e non lignu di barca.

A pani schittu, u veru cumpanaggiu u pitittu.

U cunzatu quantu basta, cchiu si conza cchiu si vasta.

U vinu a lu sapuri, u pani a lu culuri.

Tempu di disgrazii, parrini beddi sazii.

Nta la casa di Ges, zoccu trasi non nesci cchiu.

A furca fatta pi cu si voli mpenniri.

Lignu vecchiu prestu dduma, ma cchiu prestu si cunsuma.

Acqua e focu dacci locu.

Nenti pi nenti, nuddu fa nenti.

Nta amici e parenti, non accattari e non vinniri nenti.

L'omu comu u mari, si non porta oggi porta dumani.

U maritu senza affettu comu a casa senza tettu.

Cu non avi mogghi non sapi chi sunu i dogghi.

Cu pati p'amuri non senti duluri.

I difetti da zzita si mmucciunu ca dota.

Ogni nasu sta beddu a so facci.

L'omu di vinu non vali ncarrinu.

Menti a scerra ca paci veni.

Tu non si pasta pa me maidda.

Cu va o Ripostu perdi u postu.

Cu veni appressu cunta i pidati.

Quannu sona a campana, sona pi tutti.

Salva a pezza pi quannu venu u purtusu.

Non aiu figghi e aiu cianciri i niputi.

Quantu c' di cca a veniri ddocu, tantu c' di ddocu a veniri cca.

A butti china e a muggheri mbriaca.

Cu avi bisognu focu su o cerca.

Austu e riustu capu di mmernu.

U risu quantu ti isu.

A pasta pu n'ura basta.

Nto misi di iannaru porta zzucca o fucularu.

Innaru fa agneddi e frivaru li perdi.

Leggiri e non cumprenniri comu cacciari e non prendiri.

Quantu su i chianati, tantu su i scinnuti.

Natali o suli e Pasqua o tizzuni.

Quannu a pasta nta pignata, cci voli a taula cunzata.

Amaru unni cascuni li pira, cu prima non penza all'ultimu suspira.

Cu longu mancia fica, cu curtu si ll'ammica.

U piru casca quann' maturu.

A mari vantatu non iri mai a piscari.

U livari e non mentiri cosa ca llesti.

Tu si santu ca non sudi.

Cu paia avanti mancia pisci fitenti.

Cci dissi lu priuri a la batissa, senza dinari non si canta missa.

I cosi a vista non ci volunu provi.