Beau Dauphin du Royaume d'Ursita

Nato il 31.08.2006

HD A

 

 

2 mesi

 

2 mesi

 

  

4 mesi

 

 

    

 

19  mesi -  (altezza 85 cm.)

 

 

 

 

 

 

Pedigree