(2/13)
Home Successiva

...e l’è sûbito seja...Traduzioni di Mauro Mancini, Disegni di Giampietro Pastene

Ara Mara Amara

in föndo ä deschinn-â
in mezo a äti çipressi,
gh’è ûn prôu piccin,
in te quell’ ömbrezzo
stan trae veggette
zûgando a-i daddi.

i nö l‘ïsan a testa ûn mömento
i nö cangian de posto in to giörno.
in sce l’erba in zenöggio
i stan in te quell’ömbra zûgando.


(Aldo Palazzeschi)
Scrivici
stan trae veggette / zugando a-i daddi.
Home Successiva