La  Markia Esperantista Grupo "La Verda Pego"  naskiĝis  kun ligiĝo al valoroj de paco, de interpopola solidareco, de  defendado al etnaj kaj lingvaj minoritatoj. Ni  estas konvinkitaj, ke, por praktiki kaj disvastigi  tiujn valorojn, la Internacia Lingvo Esperanto estas forta rimedo. Tial ni celas al ĝia disvastigo kaj diskonatiĝo.

La  Internacia Lingvo Esperanto estas facile lernebla,  ĉar ĝi havas malmultajn regulojn kaj neniun escepton. Ĝi estas  demokrata, ĉar ĝi estas ĉies lingvo kaj apartenas al neniu  etno. Ĝi estas uzata de multaj homoj tra la tuta mondo por  interŝanĝi  ideojn  kaj sentojn, finfine por  senpere  komuniki  sen kiujajn lingvaj baroj.

Se vi konsentas kun niaj fundamentaj valoroj, kvankam vi  ankoraŭ  ne perceptas la bezonon lerni Esperanton,  ekkontaktu  la Verdan  Pegon: vizitu tiun ĉi retlokon; skribu, telefonu al  ni; partoprenu  en niaj renkontiĝoj.
Kune ni povos travivi belan  aventuron!