Основно училище Неофит Рилски

Смята се, че училище в Копривец е имало от 1860 година. То се е помещавало в частна къща, а учебната 1869/70 година- след освещаването на църквата в църковна килия. Пръв учител, за когото има данни е Елисей Първов-известен като даскал Сеьо, родом от Водица, бивша Поповска околия. Той е бил учител от 1871 година. Първата жена, учителствала в селото ни е Райна Иванова Горнева, известна като баба Райна. Родена на 21.05.1860 година в с. Съботковци, Габровско. За нея и днес се разказват легенди за храбростта, честността и всеотдайността й.1894 - 1896 г. е построена училищна сграда с четири стаи за ученици и една за учители, което е било достатъчно за селото. Като първи учител в него се смята даскал Дянко-балканджията. Там са били учители Стоян Няголов и Горан Николов и двамата от Копривец, Георги Враджалиев, Гица Георгиева. Даскал Георги Николов (шопа) от Врачанско, е подредил училищния двор, засадил дръвчета и ги облагородил.


От 1907 година става задължително началното образование. Увеличава се раждаемостта след войните и това прави недостатъчно съществуващото училище.
През учебната 1920/21 година вече има прогимназия Васил Евстатиев Априлов.Първи учители в нея били Симеон Попов, София Симеонова, Йорданка Николова и Траяна Попова, а директор - Донка Попова от Арбанаси.
На 02.05.1927 година започва обучението в новопостроеното здание Неофит Рилски-пише в летописната книга на училището главният учител, тогава Александър Генчев.
От учебната 1951/52 г. училището става Народно основно, с директор Стоян Андреев, наследен от госпожа Еленка Цанкова, която днес е гост на нашия празник. През уч. 54/55г. директор става Георги Георгиев-обичан уважаван, дългогодишен директор, направил много за училището. Той е една от светлите личности, родени в Копривец, нашият пример за родолюбие, честност, почтеност и всеотдайност, с когото наскоро се разделихме завинаги. За кратко училището се ръководи от Ненко Иванов от с. Дряновец. Учебната 62/63 година за пръв път е разкрит VІІІ клас с 57 ученика. В следващите години е извършено значително подобрение на материалната база. Принос за това имат директорите: Светославка Николова, Иван Димитров и Велико Гаврилов. През трудните години след 1986 г. директорския пост е заеман от Пенка Антимова, Иванка Георгиева и Ангелина Колчагова.Йеромонах Неофит Рилски,
в мире Никола Поппетров Бенинок
(1
793 - 4 януари 1881 г.)

В момента в училището учат 140 деца от четири села, обучавани от 11 педагози. Най-младата му директорка госпожа e Павлина Христова.
Много са учителите, оставили светла диря в сърцата на учениците си като Ангелина Генчева, Анка Проданова, Поликсена Ковачева, Рада Колева, Борис Баръмов, Тодорка, Стоил и Ганка Пашкунови, Донка Николова, Веселина Иванова, Тодорка Леонова Данка Рахнева, Люба Митева, Надежда Колева, Мария Йовова, Стефка Иванова, Гатю Гатев, Милка и Кольо Атанасови (Балвански), Иван Добрев, Крум Попов, Пенка Маврова, Маринка и Борис Димитрови, Тодора Кюркчиева, Йорданка Златева, Младенка Недева, Виктория Димитрова, Еленка и Димитър Нинови, Георги Недялков Георгиев, Величка Кирова, Олга Попова и др.

Текст и снимки : Ангелина Колчагова
Учителски колективПощенски адрес:

7120 Kопривец
Общ. Бяла
Обл. Русе

Основно училище Неофит Рилски
Tел.: 081252268
ou.koprivets@mail.bg

home

2004-2008. Designed by Iskra Stoycheva
E-mail:
koprivets@libero.it