1"Speicher", 1989
2 Vita
3"Schriften II", 1992________________"Elemente", 1988
4 "Televisori", 1998

5 'Atlantis", 1988___________________"Metalli",1997
6 'Schoene neue Welt I", 1993________"Schoene neue Welt II", 1994
7 "Akten", 1989
8 "Aldiqua aldila", 1991______________"Costellazioni", 1991

9 "Bett",1989
10 "Notte trasfigurata',1989
11 "Die Muehe des Sisyphus II", 1998
12 Atelier
13 testo di Francesco De Bartolomeis___ Text von Francesco De Bartolomeis
14 testo di Paolo Rizzi________________Text von Paolo Rizzi