Tiro a piattello 2006

 

      Sabatu e dumunica su riserbati

      pe’ u tiru di piattelli ndiavulati.

      Stavota e pigliu tutti un c’è pensare

      sti diavuli e piattelli aiu e sparare.

 

      Armatu de fucile suvappostu

      A ra pedama ccu tanta grinta m’appostu.

      Caricu, “vai”,  ambracciu e sparu

      Vola u peattellu e se poggia aru mparu.

 

      Ancunu me fuiutu disgraziatu

      Ancora menu de vinti n’aiu pigliatu.

      Nu mi scuraggiu e a botta de sparare

      Sti vinticinque diavuli aiu e ammazzare.

 

      E quannu tutti i piattelli su spizzichiati

      Nu re chiamu cchiu diavoli dichiarati

      Ma a tutti amici stu piacire è  dedicatu

      Quannu du sonno me signu risbigliatu.

                            d. Franco Vercillo

 

 

 

 

 

IL  FAMOSO  25

 

           Facimune na serie un ce pensamu

           Sti piattelli ppe forza atterramu

           Ccussì Lucia a trumba un po’ sunare

           E versu Leonilda se vota a guardare.

 

           Ccu tanti soni “Pull”, “Dap” e “vai”

           Stu diavulu se aza e sunnu guai

           Quannu se pensa d’avir iddu  pigliatu

           U piatteddu se pona nterra e t’ha fricatu.

 

           E ledy su tutte attente ad osservare

            Si u punto e fattu e a Mariu l’hannu e dare

            Vinticinque stavota Mariu a de fari

            Si a trumba un vodi fa sunari.

 

           E’ l’ultima pedana assai animata

           Pecchì pe’ Mariu a trumba mai è sunata

           Ora u piattellu se aza comu nu lampu

           E n’applausu se sente pe tuttu u campu

 

          “Vinticinque piattelli Mariu ha pigliatu”

          Grida Lucia cu tuttu  lu su  iatu

          S’aza, curre,  pe’ aria  a trumba è arrivulata

          E aru coddu de Mariu se trova abbrazzata.

                                      d. Franco Vercillo

 

 

 

 

 

Prova e riprova

 

           Ara prima pedana ne simu appustati

           Cu tutti nerbi ne simu preparati

           I primi tri piattelli amu e sparare

           Nessunu chissa vota a da mancare.

 

           Supra e pedane ognunu ha de passare

           E dintra u core pensa sti piatteddi aiu jettare

           Nu mannu fattu niente sti brutti fetenti

           Ma iu li vogliu sempre strutulare suttu i denti.

 

           Ora guardamu bene a situazione

            E in fila indiana facimu a prucessione

            Ppe ghire avanti all’avutra pedana

            Chissa e fetusa ed è na granne frana.

 

            Volanu veloci ssi prossimi piatteddi

            Sfreccianu intra l’aria comu l’aggeddi

            I nervi mii ora su tutti assai tirati

            Ppe superare sti piatteddi incrociati

 

            A prossima pedana è assai forte

            Ancunu  me scappa ppe  mala sorte

            Si pigliu tutti i quattro chissa vota

            Nu vinticinque è certu n’atra vota.

 

            “Veloci veloci” de sta pedana i peatteddi

           Avimu e ammazzare comu poveri agneddi

           Ppe fare contenti ad Albertu e Vicenzu

           E facimu vrusciare comu cocci de ncenzu.

 

           L’ultima pedana è comu na vera morte

           E un c’intra ppe nente a mala sorte

           Ppe sti piatteddi un c’è nente chi fare

           Ma nu jurnu e campane facimu sunare.

                                   d. Franco Vercillo

                          

  U percossu e caccia

 

    Nu novu percossu e caccia Gianpaolo ha preparatu

    Ccussì ogni cacciature può essere accuntentatu

    Cinque pedane u cacciature ha de superare

     Si ara fine nu bonu punteggiu vo pigliare.

 

      Ogni piatteddu ha nu nume de n’aggeddu

      Anche si c’è puru u repulu piatteddu.

       Svolazznu tranquilli ppe tuttu lu campu

       Ma ppe sti piatteddi  aggeddi nu c’è scampu

 

    Ppe l’aria s’azanu  dui colombacci piatteddi

    E u cacciature tutti e due è piglia beddi beddi

    E a vota de inseguire u piattellu  beccaccia

    E si un cade, u cacciature fa na brutta faccia

 

       U prossimu puatteddu u chiamanu fagianu

        Ma un te pensare ca  vola chianu chianu

        Se gira, se vota, scappa comu na saitta

        Sa de’ sparare prestu si no u vinticinque sbritta

 

    Ppe stanare e fa vulare a quaglia piatteddu

    Nu c’è vo mica nu cane de caccia  assai beddu

    Idda du cacciature un se fa mica sparere

    Ne tantu menu aspetta  e nu  a poi fricare.

 

       Ara fine zumpa, salta e scappa u repulu piatteddu

       Ed ogni cacciature ccu iddu se poti fari u beddu

       Ccussì u percossu e caccia è prestu terminatu

       E u cacciature pe’ u valure suu vene premiatu.

                                                 d. Franco Vercillo

 

 

 

    Memorial De Rose Sante 2006

 

Ogni annu nu memorial a Sante De Rose è dedicatu

E da tutti i tiraturi e cacciatori a Dipignanu è aspettatu.

Chine aru skeet o aru percossu e caccia sa de segnare

Si na bella coppa ccu nu bonu punteggiu vo pigliare.

 

Già aru nonu annu stu grande memoral è arrivatu

Ppe ricordare Sante u 25 giugnu st’annu è signatu.

Ora finalmente a stu granne eventu simu arrivati

Inizianu e gare e tutti i concorrenti su  preparati.

 

Ccu gioia, ccu grinata e passione se giranu e padane

i piatteddi esciano e fuianu comu i repuli de tane

mpracciamu, i seguimu, jamu avanti e sparamu

e a mille frisuli sti poveri piatteddi e cunzamu.

 

Don Fra’ sti piatteddi ccu grinda a de’ sparare

Si nu bonu punteggiu hai in mente e voi arrivare

Animatu de l’amici sparu e difennu a terza posizione

In effetti jettu  quattru piatteddi e cancia a situazione.

 

Finite tutte e gare se aspetta a premiazione

Si fannu i cunti  ed è chiara a situazione

Ai bravi concorrenti  ogni coppa è assegnata

E  sta jurnata du memorial è sempre ricordata.

 

A vita e Sante è a ancora ricordata

Ppe nue che ancora avimu e fa a curdata

Nu granne esempiu Sante ci ha lasciatu

De stare sempre uniti c’ha sempre ricurdatu.

 

A festa però ancora nunn’ è terminata

Ce aspetta ancora na granne tavulata.

E ppe ricordare tutti sti eventi beddi

Gridamu  sempre “morte ari piatteddi”

                            d. Franco Vercillo

    DUMANE IAMU A PESCA

 

A lenza, a canna e camule ccu l’ami preparamu

tutti gli attrezzi e pesca intra u zainu aggiustamu

dumane  a iurnata ara pesca è tutta dedicata

stasira ccu amici ne facimu na granne frissurata.

 

All’arba se parte e aru Savutu avimu e arrivare

ppe via Rusarbinu i grossi griddi nu se fa scappare

appena arrivati subitu ppe a pesca ne preparamu

cacciamu e canne e na camula all’amu mpizzamu.

 

Ccu tanta maestria a canna luntanu lanciamu

u lanciu e perfettu e  ccu pazienza aspettamu.

sentu chi all’amu nu grossu pisci è incagliatu

tiru a lenza ma sulu na granne scarpa aiu piglitu.

 

A lenza n’atra vota cu tanta grazia aiu e jettare

ppecchì stavolta na grossa trota a de abboccare

ogni tantu do nu strappu cu destrezza ara lenza

apettannu cu pisci abbocca dopu tanta pazienza.

 

Comu i granni pescatori un me scuraggiu

aiu tanta pazienza e i pisci certamente agganciu.

stavota sentu nu strappu all’amu appena lanciatu

tiru a lenza e viju chi nu grossu cefalu ha abboccatu

 

Chianu chianu arrotulu a lenza aru mulineddu

esce u cefalu comu u porcu mpittu aru gammeddu

fori de l’acqua u portu e ccu e mani u strinciu

dui ghjriti intra a vucca mintu e l’amu sganciu.

 

Continua a pesca e sembra chidda miraculusa

ccu tante trote, cefali e carpe a jurnata è cunchiusa

contenti comu na Pasqua a jurnata è stata terminata

e n’aspettanu amici, u vinu e na grossa grigliata.

                                                      d. FrancoVercillo