A Strina

  Senz’essere chiamati simu venuti
   alli patruni e via li ben truvati.
         U’ d’è vrigogna si cantamu ’a strina
         cci l’ha lassata lu nostru Segnure.
  Palazzu ’ntorniatu de biccheri
  dintra cce st’annu granni cavaleri.
         Pozziti fare tantu de la sita
        quantu ne ’mbarca Napuli e Gaita.
   Pozziti fare tantu ogliu e mustu
   quantu curra Savutu ’u mise ’e Agustu.
        Pozziti fare tantu de lu vinu
        quantu curra Savutu e Cannavinu
   Pozziti fare tantu de lu granu
   quantu ne fa Cusenza ccuRuglianu.
        ‘A strina porta pace ad ogni rasa
        trasissi la furtuna dintra ’a casa.
   ‘A strina porta sempre luce granne
   trasissi la furtuna ’e tutte ’e banne
       Ohi c’ha fattu ’a nive alla muntagna
       chi Diu te guardi sta bona cumpagna.
   Ohi c’ha fattu ’a nive allu Caritu
   chi Diu te guardi stu bonu maritu.
        Stu palazzellu lu giramu ’ntornu
        bene cce trasa de tuttu lu munnu
    Stu palazzellu sta ’mpacce alla luna
    chi Diu ve manni ’na bona furtuna.
        Dintra sta casa d’oru ’nu bastune
        a Franciscu ’u via ’nu gran barune
.
    Dintra sta casa d’oru ’na pernice
    a Cungetta a via n’imperatrice.
        Dintra sta casa d’oru ’nu sazeri
        a Michele ’u via ’nu cavaleri.
    Dintra sta casa d’oru ’na catina
    a Peppinella a via ’na regina.
       Dintra sta casa cce penna ’nu catu
       a Tumasi ’u via n’avucatu.
   Haju cantatu a ’na corda d’azzaru
   e a ’Ntoni ’u via ’nu nutaru.
      Chi Diu ve manni tanti boni anni
      quantu allu munnu se spannanu panni.
   Chi Diu ve manni tanti boni misi
    quantu allu munnu cce sordi e surrisi.
      Chi Diu ve manni tanti boni jurni
      quantu allu munnu cce porte e cunturni.
   Chi Diu ve manni tante bone sire
   quantu allu munnu cce ardu cannile
      Chi Diu ve manni tanti boni mumenti
      quantu allu munnu cce vacche e jumenti.
  Chi Diu ve manni tante bone feste
  quantu allu munnu cce porte e finestre.
       Du piccirillu n’eramu scurdati
       patrune ’u via de tuttu lu statu.
   A strina porta sempre granne luce
   pripara ancuna cosa efatte ’a cruce
       Cantamu ’a strina supra ’a chinettella
       attentu a nun te scurdare’a coriella.
   Ca nue cantamu fina alla matina
   si primu ’un manciamu e ’u’ vivimu.
      Ohi Franciscu miu si si de core
      apera ’a porta ’un ne fa sta cchi¨ fore.
   Apera ’a porta prestu e nun tardare
   ca de lu friddu fore ’un se po’ stare.
     
Faciti prestu e nun tardati cchiudi
      ca de lu friddu ne su morti dui.

                                 Da "Il Calendario del Savuto 2000)
                                            Ededizione  Atrantide - Rogliano