Il canto liberatorio... allegro della foresta

'U Leune
"T'hannu cacciatu de chiddra mangiatura".
Si statu sulu... sulu e hai gaddriatu!
E' finitu... caddzza 'u muccddratu
e' arrivata, mu, l'ura da sepollura'

Ha cridutu eh' iu era mortu quannu
m'ha cacciatu da poltrona'?
Pigliate sta palata sanizza e bona
pscia cani, gaddrine intra l'ortu".

Cuss 'u leune ha avutu vendetta'.
Ha studiatu attentu a strategia'.
Ha truvatu chiddra allegra armonia
'a strada giusta... na battaglia perfetta.

'U lupu
Tante promesse m'avie fattu'.
Me liccva i baffi... 'u pranzu aspettannu'.
Haiu alatu sempre ogni annu
ma tu minvi a grancuzza comu u gattu'.

Mu'? Te frichi... si rirnastu sulu'.
'E musche, arrassu, te mangianu vivu.
I guai venanu dopu! Su dintra 'u crivu
te mnnanu tuttu curnu 'nu citrulu!

'U Gaddruzzu ruspante
Quante vote 'a matina haiu cantatu:
"Respigliate... ca poi troppu tardu!"
Ha dormutu comu 'nu bastardu
ha tessutu follemente 'na tila tarulata.

E' finita! Propriu m te respigli'?
E' gaddrine hannu fattu l' ovu!
Intra 'na frissura m te trovu
e tutti cantanu a lassa e piglia.

'U Ciucciu somaro
Lasstime murire in santa pace
signu statu 'nu mulu prisentusu
haiu perdutu 'a lana e 'u fusu
me reminu sempre e nun trovu pace!

Me recgliu ste patate e staiu citu!
Haiu sceltu 'na mala cumpagnia
i maneggi su perduti 'a ra via
'u filatu de 'ntrite ormai finitu.

M'aspettu m 'na lunga penitenza
'u patrune me tena 'a briglia stritta
me vulissi jiettare de 'na sajitta
ma su convertitu e chiedo clemenza.

Abbiate di me piet... buoni cristiani
m' servita tantu sta giusta lezione
ciucciu eru e ciucciu signu ppe tradizione
Presuntuosu e picculu comu i nani.

 

 

'U Grillo sparlante
Che dici? Hai la patente del venduto
l'asino somaro e bello e seppellito
lo faremo a pezzi e coni e bollito
lo daremo in pasto a chi gli ha creduto.

Chiuditi ancora nella ragnatela
asciugati 'a frunte ca te gnra
terminata per te st'avventura
Penelope ha terminato la sua tela.

'U Ragnu
La rivincita voglio - dice il ragno -
la mosca sotto il naso ho perduto
attento il mio programma ho riveduto
sono in buona compagnia... non mi lagno.

La situazione per me e' cambiata
il nemico di ieri oggi amico mio
sar in prima linea... Santo Iddio
e una nuova lezione sara' data.

'U Serpente
Io minne fricu... strisciu de 'na vita
ciucciu non ciucciu... nume 'mporta
a chine ha vintu io rapu 'a porta
son fariseo... ma con lingua appuntita.

Chine sinne fa gpu cazzune
si strisci ancuna cosa ha teni
sinn camini sempre senza freni
e cadi 'nterra coma 'nu passulune.

'U Tupinaru
Haiu canciatu 'a cuda ppe l'occhi
e m camnu sempre a u scuru
comu ha fattu? Si statu duru
l'amici toi sunnu i pidcchi.

Malanova! Cchi china t' venuta
comu e mme rimani sutta terra
ha fatti a tutti 'na brritta guerra
speriamo ca sta lezione t' servuta.

'A Capretta
"Haiu mille... mille offese suppurtatu!
Ma m siarrivtu puru tuni!!
Tenete cari sti beddri succuzzuni
recoglite ste lodi c'ha meritatu!"

'U Caprune
Si cadutu, finalmente, allegra la foresta!!
Si canta, si balla... serena la serata
hai adottatu sempre la legge sbagliata
sei cadutu? Anch'io, cornutu. Faccio festa.

Delle pecore il comando avevi dato
felice saltellavo, allegro... fiero
forte e musculusu solo io ero
sei stato infame! Oggi sei odiato

 

TORNA ALL'INDICE