torna alla prima pagina
Numero 3- Mercoledì 12 Febbraio 2003

Avverbi di tempo   (di Fausto Curto D'Andrea)

Ora Astura
Doppu Finastura
Appriessu Allura
Subitu Finallura
Tardu Prima
Avanti Oi
Lestu Tarduliddru
Aieri Ora ora
Passannaieri Già
Anturozza Aguannu
Dumani Doppudumani
Prestu Tannu
Ancora Passannadumani
Stavota Cuomu
Appena Raramenti
Cchiù Sempri
Ntantu Mai
Oramai Quannu
Stamatina Stasira
Stanotti Finarmenti
Cuntinuamenti Mmediatamenti
Arsira Mpruvvisamenti
Anturazzu Oranannu
Antura Giornalmenti
 

Per le frasi tipiche e proverbi visita il sito di armadrum