102. generacija Gimazije "Uroš Predić" Pančevo

album sa fotografijama

 

 

IV5

Stevo Todorčević

 

Ne sećam se tačnog datuma kada je Stevo odbranio svoj doktorski rad. Znam samo da sam ulazeći u zgradu PMF na oglasnoj tabli video ovu cedulju. Kada se odbrana okončala, pri izlasku iz zgrade zaključio sam da ona više nikome neće biti potrebna. Osim meni, naravno, mada, da me je neko tom prilikom pitao zašto će mi, nisam siguran da bih uspeo da smislim bilo kakav racionalan odgovor.

nazad