POESIA

 

 

Gagliato in the World

 

 

HOME PAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lallergia

 

 

A fhria u passa e spassa supa u corsu,

avanti a la cchj vecchja libreria,

nu profhassori e mpcchju u misi scorsu

malatu catta e non sapa chava.

 

Nu jornu si recu pronto soccorsu

u po vidra ch sa malata,

convintu ca d libru on c concorsu,

pecch dh intru mancu cci trasa.

 

Appena u visitaru on cci fhu cura,

lanalisi parraru fhorta e chjaru:

Allrgicu a li libra e a la cultura!,

 

dhi dssaru p preju d scarparu.

E mo tornau e novu mu misura

u corsu supa e sutta e Catanzaru.

 

Vincenzo Pitaro

 

Cenni biografici dellAutore

 

(1996)

 

Metro: sonetto. Schema: ABAB, ABAB, CDC, DCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Laltra Calabria

Registrazione: Tribunale di Catanzaro n 15/91 del 18 Gennaio 1991

www.laltracalabria.it

All rights reserved International copyright secured