POESIA

 

 

Gagliato in the World

 

 

HOME PAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvaratu

 

 

O Marina e Suvaratu

chi riluci nta ssu mara,

chidhu Diu chi tha critu

fhortamenta tava amara.

 

Ti trattau cu tantu amuri,

poi ti dezza u sorrisu,

misa a loleandru u fhjuri,

vozza u fha nu Paradisu.

 

Fhcia u celu m stellatu

e criu na perla vera,

a chjamu poi Suvaratu,

capitale d riviera.

 

Quanda genti cc soggiorna

Trova tanta cortesia,

lannu dopu penza u torna,

sinchja u cora e nostalgia.

 

Oja cchj bella chera,

c profhumu tuttu ntornu,

ca u vernu primavera

e a notta adhcia e jornu.

 

Vincenzo Pitaro

 

(1997)

 

www.vincenzopitaro.it