sutta a rocca dra Marasca


sutta a rocca dra Marasca
r'è successa ina gran burrasca
tutte er döne patanüe
is nascundeivan sutta er brüe

sotto la rocca della Marasca/ è successa una gran burrasca/ tutte le donne nude/ si nascondevano sotto le eriche
(Martina)
 

A proposito di questa curiosa e divertente filastrocca, che dato il tema è chiaramente di creazione locale, gli scolari di Urbe annotano:
questa filastrocca sarà forse legata ad un avvenimento "piccante" avvenuto chissà quando?
 


 
 
Daulisjin-a daulisjian-a
Diu marmellu
Se a liaza
Una vota
u iera un re
Vaggu zù
Daulagnun buttazun
Tupulin
U cieuve u cieuve
Muncarvigni
Durmicciu durmiva
Sutta a rocca dra Marasca
Musca tavagnin-a
Pregna 'l sun
S.Barbara e S.Scimun
Daugnarin
I l'è la ciù bela chi l'an faccia
Tirindindin
Fa ra nanna poponin
Baciccia
Daula daulagna

 
HOME

 

a cura di Anselmo Roveda