Prego, attendere il caricamento del Flash!
Una volta visualizzato, vi basterÓ cliccare sul personaggio scelto
per visionarne la scheda.

Altri personaggi:

Maggiore dei fratelli Toguro
Bui
Sakyo
Kaito
Yanagisawa
Kido
Shizuru Kuwabara
Atsuko Urameshi
Sadao "Gourmet" Makihara
Amanuma "Game Master" Tsukihito
Kiyoshi "Seaman" Mitarai
Minoru "Doctor" Kamiya
Suzuki
Suzaku
Re Enma
Sawamura, Okubo & Kirishima