LA MIA COLLEZIONE:
ISRAELEISRAELE

VALORESTATOANNOKM#NOTE
0,5 SheqelBB(5746) 1986167Rothschild
10 AgorotBB(5743) 1983158
5 AgorotBB(5756) 1996157
1 AgorahBB(5746) 1986156
100 SheqalimSpl(5745) 1985151Jabotinsky
100 SheqalimBB(5745) 1985143
10 Sheqalim Spl(5744) 1984137Theodor Herzl
10 SheqalimBB(5742) 1982119
5 SheqalimBB(5744) 1984118
1 SheqelBB((5)741) 1981111
0,5 SheqelBB((5)740) 1980109
10 New AgorotBB(5741) 1981108
5 New AgorotBB((5)740) 1980107
1 New AgorahBB((5)740) 1980106
5 LirotBB(5739) 197990
1 PoundBB(5735) 197547,1
0,5 LirahBB((5)738) 197836,1
25 AgorotBB((5)724) 196427
10 AgorotBB((5)737) 197726b
10 AgorotBB((5)736) 197626
5 AgorotBB((5)737) 197725b
5 AgorotBB((5)736) 197625
1 AgorahBB(5737) 197724,1
100 PrutoBB((5)714) 195418
250 PrutoBB((5)709) 194915
100 PrutoBB((5)709) 194914
50 PrutoBB((5)714) 195413,2
10 PrutoBB((5)709) 194911
1 PrutoBB((5)709) 19499