Torna all'home Page

Versioni sulla sintassi dei casi

 

Cesare grazia i pompeiani che si sono arresi

 

Caesar copias suas divisit partemque in castris Pompei remanere iussit, partem in sua castra remisit, quattuor secum legiones duxit et, progressus circiter milia passuum sex, aciem instruxit. Pompeiani vero, quos illa res non fugerat, in proximo monte constiterunt. Hunc montem flumen subluebat. Caesar cum milites cohortatus esset, etsi totius diei continenti labore erant confecti et nox iam suberat, tamen munitione flumen a monte secludi iussit, ne noctu aquari Pompeiani possent. Quo profecto opere, illi, cum eos aqua defecisset, miserunt legatos ut de deditione agerent et salutem sibi a victore peterent. Caesar prima luce eos, qui in montem ascenderant, ex superioribus locis in planitiem descendere atque arma proicere iussit. Quod sine recusatione fecerunt passisque palmis ad eum venerunt et ad terram proiecti inter fletum salutem ab eo petiverunt. Tum Caesar eos consurgere iussit et omnes conservavit. Cuius indulgentiae ei numquam paenitendum fuit: nam postea eos semper fidelissimos in omni tempore habuit.

 

Cesare divise le sue truppe e comandò che una parte rimanesse nell’accampamento di Pompeo, rispedì una parte  nel suo accampamento, condusse con sé quattro legioni e, avanzato sei miglia, schierò l’esercito. I Pompeiani, a cui non era sfuggita quella manovra, si disposero sul monte vicino. Un fiume scorreva ai piedi di questo monte. Cesare, esortati i militari, anche se erano spossati dal lavoro ininterrotto di tutto il giorno e la notte si avvicinava già, tuttavia comandò che il fiume fosse isolato dalla montagna  con una fortificazione, affinché i Pompeiani non potessero rifornirsi d’acqua nella notte. Quando fu completato questo lavoro, i Pompeiani, essendo loro mancata l’acqua, mandarono anbasciatori per trattare la resa e chiedere la salvezza per sé al vincitore. Cesare all’alba comandò che quelli che erano saliti sulla montagna scendessero dai luoghi più elevati in pianura e deponessero le armi. Lo fecero senza protestare e andarono da lui supplicando e, prostrati a terra, tra le lacrime gli chiesero la salvezza. Allora Cesare comandò che essi si alzassero e li mandò via salvi tutti. Di questa indulgenza egli non dovette mai pentirsi: infatti da quel momento li ebbe sempre fedelissimi in ogni circostanza.

 

Sbarco di cesare in britannia

cum caesar in britanniam navigaturus esset, labienum legatum in continenti cum legionibus tribus et duobus milibus equitum reliquit ut portus tuerentur et rem frumentariam providerent. praeterea labieno imperavit ut consilium pro tempore et pro re caperet. ipse cum quinque legionibus et pari numero equitum, quem in continenti reliquerat, ad solis occasum naves solvit. nam noctu navigandum esse putabat ne ab hostibus naves conspicerentur nec britanni ad insulae litus, ubi romanis egrediendum erat, appropinquarent. leni africo provectus, vento media circiter nocte intermisso, cursum non tenuit et longius delatus aestu, orta luce, britanniam relictam sub sinistra conspexit. tum rursus aestus commutatio expectanda fuit et remis contendendum ut eam partem insulae caperet, quam optimam esse ad egressum superiore aestate cognoverat. qua in re admodum fuit militum virtus laudanda, quia, vectoriis gravibusque nevigiis, remigii laborem non intermiserunt ut longarum navium cursum adaequarent.

 

Cesare diede ordine che le navi da combattimento, il cui aspetto era meno noto ai barbari e la mobilità più adatta alle manovre, si staccassero un po' da quelle da carico e a forza di remi andassero a piazzarsi sul lato destro dei nemici e di lì attaccassero i nemici con le frecce, le fionde e gli ordigni da lancio. Questa fu una manovra utilissima per i nostri. Allora ecco i barbari fermarsi e arretrare un poco, spaventati per il tipo di navi, per le manovre a forza di remi e per l'inusuale genere di ordigni. E, mentre i nostri avevano un attimo di esitazione soprattutto per la profondità del mare, l'aquilifero della decima legione, dopo aver pregato gli dèi perchè il suo gesto tornasse utile alla legione: <Saltate già, o soldati - disse -, se non volete abbandonare la nostra aquila ai nemici>.

Detto ciò ad alta voce, si buttò dalla nave e si diresse con l'aquila contro i nemici. Allora i nostri, esortatisi a vicenda a non permettere un simile disonore, saltarono tutti giù dalla nave.

Suicidio di Catone

Cato,omnibus rebus diligentissime constitutis, liberis suis Lucio Caesari qui tum ei quaestor erat, commendatis ,et sine suspicione , vultu ac sermone, quo semper antea usus erat, cum dormitum isset ,ferrum clam in cubiculum tulit et ita se traiecit. Cum, anima nondum exspirata,concidisset, et medici familiaresque, strepitu audito, metu ac suspicione in cubiculum irrupissent, et vulnus continere atque obligare coepissent, se suis manibus crudelissime taenias divellit atque animo praesenti se inteteremit. Uticenses, quamquam eum oderant quia Pompeio favebat ,tamen propter eius singularem integritatem, quia dissimillimus reliquorum ducum fuerat et quia Uticam mirifice operibus muniverat, eum iusta seputura affecerunt.

Catone, disposte assai diligentemente tutte le cose, affidati i suoi figli a Lucio Cesare che allora era questo con lui, e senza alcun sospetto, nel volto e nella parola, come era sempre stato in precedenza uso, andando a dormire, portò in camera una spada e così si trafisse. Essendo caduto, ancora non morto, e avendo fatto irruzione nella stanza per la paura e il sospetto i medici e i familiari, sentito lo strepito, e avendo iniziato a stringere la ferita e a fasciarla, si tolse con le sue mani le bende assai crudelmente e lasciò morire con animo cosciente. Gli Uticensi, sebbene lo odiassero perchè sosteneva Pompeo, tuttavia per la sua singolare temerarietà, poichè era stato assai diverso dai restanti comandanti e poichè aveva munito Utica con opere magnificamente, gli resero giusta sepoltura.

Una sorella invidiosa

fabius ambustus duas filias habuit, quarum maior in matrimonium data erat Aulo Sulpicio, nobili genere orto, qui tribunus militum consulari potestate erat;minor Licinio Stoloni, viro e plebe, nupserat. Cum in Sulpicii domo sorores Fabiae inter se temus tererent variis sermonibus, forte accidit ut Sulpicius de foro domum se rediperet, comitatus a lictore qui imperii insigna proferecat. Cum lictor, ut mos huic generi est, fores virga percussisset ut tribunum venire nuntiaret,Minor Fabia, quae huic mori insueta erat, graviter territa est: quod risui sorori fuit. Paucis post diebus patri, qui eam tristem viderat, sciscitanti causam doloris, confessa est se tristem esse cum nupta esset plebeio viro. At pater filiam consolatus est et pollicitus ei propediam eosdem honores in domo eius futuros esse, quos apud sororem viderat. Nam Aulus Sulpicius tribunus legem tulit ut alter consul e plebe crearetur. Quod (questa proposta) cum senatui et populo placuissset, primus Licinius Stolo e plebe consul factus est.

Fabio Ambusto ebbe due figlie, delle quali la maggiore era stata data in sposa ad Aulo Sulpicio, d’origine patrizia, che era tribuno militare con podestà consolare; la minore aveva sposato Licinio Stolone, un plebeo. Mentre a casa di Sulpicio le due sorelle Fabie passavano il tempo tra di loro con vari discorsi, all’improvviso accadde che Sulpicio stava ritornando dal foro a casa, accompagnato da un littore che esponeva le insegne dell’impero. Dopo che il littore, come suo solito, aveva colpito i battenti della porta con il fascio per annunciare il tribuno, la Fabia minore, che non era abituata a quell’usanza, si spaventò molto: il che fece ridere la sorella. Dopo pochi giorni confessò al padre, che l’aveva vista triste e cercava di scoprire il motivo del dolore, che era infelice perché si era sposata con un uomo plebeo. Ma il padre consolò la figlia e le promise che ben presto ci sarebbero stati gli stessi onori che aveva visto dalla sorella. Infatti Aulo Sulpicio come tribuno presentò la legge che fosse eletto un altro console tra il popolo. Questa proposta, dopo che era stata gradita dal senato e dal popolo, elesse come primo console della plebe Licinio Stolone.

 

Semele, amante di Giove e madre di Dioniso

Iuno, irata Semeli quia cum iove iacuerat et puerulum Dionysum ex eo conceperat, ei insidias dolo paravit. Nam, cum Iuppiter Semeli promisisset, si secum iacuisset, se ei quidquid peteret daturum esse, Iuno mulieri persuasit ut a iove peteret ut sibi ostenderet qualis vere sua natura esset. Quod ei extremae perniciei fuit. Iuppiter enim, ne fidem paelici datam violaret, adparuit in thalamo eius igneo currui impositus et fulmen manu iecit. Id tanto terrori miserae mulieri fuit ut statim mortua sit et fetum, quem conceperat, immature demiserit. Quem ex igne Iuppiter servavit. Tum Semelis sorores famam vulgaverunt eam mortali viro numpsisse et Iovi de fetu mentitam esse; quapropter a deo necatam esse. Iuppiter postea puerulum Dionysum educandum Ermeti dedit, qui eum attulit ad Ino et Athamanta et eis persuasit ut tamquam filium educarent.

Giunone, irata con Semele perchè aveva giaciuto con Giove e aveva concepito da quello il fanciullo Dioniso, le preparò insidie con l'inganno. Infatti, Giove avendo promesso a Semele, se con lui avesse giaciuto, le avrebbe dato qualsiasi cosa volesse, Giunone persuase la donna di chiedere a Giove di mostrarle quale fosse la sua vera natura. Questo fu per quella di estrema rovina. Giove infatti, per non violare la fiducia data a (paelici), apparve nel talamo posto su un carro di legno e gettò con la mano un fulmine. Questo fu di tanto terrore per la povera donna da morire subito e da perdere immaturamente il feto che aveva concepito. Giove salvò quello dal fuoco. Allora le sorelle di Semele divulgarono la notizia che quella aveva sposato un uomo mortale e che aveva mentito a Giove sul feto, per tale ragione venne uccisa dal dio. Giove dopo diede il fanciullo Dioniso per essere educato a Ermete che lo portò da Giunone e Atamante e le persuase che lo educassero come un figlio.

 

meglio usare le maniere forti


Homo quidam, qui miseram vitam in paupertate degebat cum ei tenuissimae opes essent, ligneam statuam dei habebat, cui quotidie supplicabat ut sibi benefacerent. Preces tamen nulli beneficio ei erant. Tandem, surdo deo iratus, statuam cruribus abripuit et in pavimentum proiecit. Tum, colliso et confracto capite, aurum effluere coepit quam plurimum, quod magnae admirationi homini fuit. Dum aurum manibus colligit, sic deo maledicit. " Perversus est et, sicut(come) mihi videris, ingratus erga eos qui tibi confidunt. Nam, dum (affinche) tibi supplicavi et te colui, nihil mihi subvenisti; cum autem tibi suscensui et effigem tuam fregi, mihi favisti et multis donis me compensavisti." Fabula ostendit nihil nobis prodesse si pravo homini blandiemur, sed multo maiori nobis esse si eo irascemur et eum verberabimus.

 

Un uomo, che viveva in povertà avendo pochissime cose, aveva una statua di legno di dio, che ogni giorno supplicava affinchè gli facesse del bene. Le preghiere tuttavia non gli procuravano alcun beneficio. Tuttavia, irato per il sordo dio, ruppe alle gambe la statue e la gettò sul pavimento. Allora, rotta e danneggiata la testa, iniziò a scorrere oro tanto che fu grande l'ammirazione dell'uomo. Mentre raccoglie l'oro con le mani, così maledice il dio. E' (perversus), come mi sembra, ingrato verso quelli che confidano in te. Infatti finchè ti ho supplicato e ti ho onorato, non mi sei venuto in aiuto, tuttavia quando ti ho offeso e ho distrutto la tua statua, mi hai sostenuto e mi hai compensato con tanti doni. La favola mostra che non ci giova per niente se (blandiemur) al cattivo uomo, ma avremo molto di più se ci arrabbieremo con quello e lo colpiremo.

 

Trionfale ritorno di Alcibiade (non buona)

cum obviam his - alcibiadi,therameni et thrasybulo - universa atheniensium civitas in Piraeum dexcendisset, tanta fuit omnium exspectatio visendi(di vedere) alcibiadem, ut ad eiustriremem vulgus conflueret, proinde ac si solus advenissent.
poplus enim putabat adversus superiores et praesentes secundas res accidisse eius opera. itaque et siciliae amissum et lacedaemoniorum victorias culpae suae tribuebant, quod talem virum e civitate expulissent.
nam postquam execitui praesse coeperat, neque terra neque mari hostes pares esse valuerant.(Nepote)

 

Essendo  tutta la popolazione  scesa incontro, verso il Pireo, ai vincitori di ritorno dall'Asia, divenne così grande l'attesa di tutti di vedere Alcibiade che la gente confluì alla sua trireme, come se lui fosse giunto da solo. Infatti il popolo era convinto che le precedenti disfatte e le attuali vittorie si erano verificate per opera sua . Così, gli Ateniesi attribuivano a loro stessi la colpa della perdita della Sicilia e delle vittorie degli Spartani, dal momento che avevano allontanato dalla città un tale uomo. E sembrava che pensassero questo non senza ragione. Infatti, dopo che (Alcibiade) aveva cominciato ad essere a comando dell'esercito, né per terra né per mare i nemici poterono essere pari agli Ateniesi. Così, appena costui scese dalla nave , i cittadini ignorarono Teramene e Trasibulo, benché essi fossero stati a capo delle medesime imprese e nonostante fossero giunti insieme al Pireo. Tutti, infatti, rendevano grazie a lui soltanto e a lui soltanto venivano donate corone  di alloro e nastri, cosa che prima era accaduta ad alcuno ad eccezione per i vincitori a Olimpia. Lui riceveva commosso tale benevolenza dei suoi concittadini, ricordando quanta asprezza aveva ricevuto, in precedenza.

 

La Fanciulla Pigra Mutata In Tartaruga

Virgo quaedam, quae in Thessalia vivebat et Testudo appellabatur, pigra incessu et lingua impotens fuit. Olim, cum Iovis et Iunonis in Olympo sollemnes nuptiae celebrarentur, pater deorum Mercurio praecepit ut in terram descenderet et omnes deos et homines illius regionis convocaret. Omnes, quos Mercurius invitaverat, magna cum laetitia et festinatione ad regiam Olympi convenerunt; Testudo una ita proterva et pigra fuit ut Iovis iussa contempserit et omnes deos, qui ei paruerant, irriserit. Id cum animadvertisset Iuppiter, denuo Mercurium in terram misit ut tantam proterviam et segnitiem ulcisceretur. Hic, cum in Thessaliam descendisset, Testudinis aedes, in fluminis ripa positas, in undas praecipitavit. Ab eodem Testudo in animal conversa est, quod nunc nomen pigrae pullae habet, ita ut Testudines appellentur omnes qui lento grado progedientur.

Una fanciulla, che viveva in tessaglia e che era chiamata Testudo, fu pigra di portamento e impotente di lingua. Una volta, essendo celebrate sull'olimpo le solenni nozze di giove e giunone, il padre degli dei mandò a chiamare Mercurio affinchè scendesse sulla terra e convocasse tutti gli dei e uomini di quella regione. Tutti quelli che Mercurio aveva invitato giunsero alla reggia dell' Olimpo con grande gioia e allegria; Testudo sola fu pigra e insolente al punto che ignorò gli ordini di giove e irrise tutti gli dei che a quello avevano ubbidito. Giove avendo saputo questo, mandò in terra per due giorni Mercurio affinchè vendicasse la tanta insolenza e la pigrizia. Questo, essendo giunto in Tessaglia, sede di testudo, precipitò nelle onde poste alla riva del fiume. Per questo Testudo fu trasformata in animale che ora ha il nome della pigra fanciulla, così che sono chiamate testuggine tutti quelli che avanzano lentamente.

 

Dumnorige intermediario fra Sequani ed Elvezi

Orgetorix, nobilissimus inter Helvetios, suis civibus suaserat ut ex suis finibus exirent et totius Galliae imperio potirentur. Duo erant itinera, quibus domo exire poterant: unum per Sequanos, alterum per provinciam romanam. Sed, cum Caesar per provinciam transuendi facultatem eius non dedisset, reliquebatur una per Sequanos via, qua, si ab Sequanis impedirentur, propter angustias ire non poterat. Sequanis cum sua sponte persuaderi non posset, Helvetii legatos ad Dumnorigem Haeduum mittunt ut eo deprecatore a Sequanis impetrarent. Dumnorix gratia et largitione apud eos plurimum aestimabatur et Helvetiis favebat, quod ex ea civitate Orgetorigis filia ei nupserat et, regnandi cupidus, novis rebus studebat et plerasque Galliae civitates suo beneficio sibi adstrictas habere cupiebat. Quam ob rem multum Dumnorigi Helvetii confidebant. Ille negotium sibi suscipit et a Sequanis impetrat ut per fines suos Helvetios transire patiantur.

Orgetorige, il [personaggio di gran lunga] più nobile tra gli Elvezi, aveva persuaso i suoi concittadini (=la sua nazione) a varcare [in armi] i confini del proprio territorio e a impadronirsi dell'intera Gallia. Vi erano [soltanto] due strade attraverso le quali [gli Elvezi] potevano uscire dal [loro] paese: una per il territorio dei Sequani, l'altra per la [nostra] pro¬vincia romana. Ma, dal momento che Cesare non ebbe(=aveva) dato [loro] la sua facoltà di attraversare la provincia, non rimaneva [loro] che prendere la via attraverso il territorio dei Sequani, impossibile da seguire, a causa delle strettoie, senza il loro consenso[=se fosse impedito dai Sequani(=da loro stessi)].
Non potendo persuaderli senza un aiuto, gli Elvezi inviano ambasciatori all'eduo Durimorige, per ottenere con la sua intercessione il permesso dai Sequani. Duninorige era molto influente presso di loro, per il favore di cui godeva e per la sua generosità, ed era legato agli Elvezi per aver preso in moglie la figlia di Orgetorige, della loro nazione, e, bramoso di impadronirsi del potere, portava a favorire(=favoriva) i cambiamenti politici, e desiderava di legare(=avere) a sé con vincoli di gratitudine(=con la propria fratitudine) le città della Gallia e parecchie [altre][=quanti più popoli possibile]. Per tal motivo(=Perciò) gli Elvezi confidavano molto in Dumnorige[=nelle sue mani]. Egli si fa carico della faccenda: ottiene dai Sequani che gli Elvezi attraversino i loro confini(=il loro paese).

Lotte sociali a roma (da unus)

Romae priscis rei publicae temporibus plebs, cum patriciorum opibus et honoribus invideret, semper senatui et optimaribus adversata est. Tribuni autem plebi favebant et adsentabantur et patriciis obtrectabant. Tum, cum hostes urbi minarentur, plebei, qui vehementur patribus succensuerant, in montem Sacrum seccesserunt, quibus frustra senatus supplicavit ut urbem redirent. Unus Menenius Agrippa plebeis persuadere potuit ut arma caperent et rei publicae in tanto peri**** opitularentur. Post multos annos, ordinibus aequatis, bella civilia inter Marium et Sillam, inter Cesarem et Pompeium, et alios primores civitatis orta sunt, cum hi, dominatui studentes, omnibus antecellere vellent, Deinde Octavianus, ut vulneribus bellorum civilium medentur, imperium solus accepit.

Solo Menenio Agrippa potè persuadere la plebe a prendere le armi e soccorrere lo stato in tanto pericolo. Dopo molti anni, eguagliati gli ordini, sorsero guerre civili tra Mario e Silla, tra Cesare e Pompeo, e altri capi della città, volendo questi, desiderosi di dominio, prevalere su tutti. Dopo Ottaviano, per sedare le ferite delle guerre civili, prese da solo il potere.

 

 

 

Ulisse e la maga circe

Telegonus Ulixis et Circes filius missus a matre, ut genitorem quaereret, tempestate in Ithacam est delatus ibique, fame coactus, agros depopulari coepit; cum quo Ulixes et Telemachus ignari arma contulerunt. Ulixes a Telegono filio est interfectus. Quem postquam cognovit qui (= quis) esset, iussu Minervae cum Telemacho et Penelope in patriam redierunt (= rediit), in insulam Aeneam; ad Circem Ulixem mortuum deportaverunt ibique sepulturae tradiderunt. Eiusdem Minervae monitu Telegonus Penelopen, Telemachus Circen duxerunt uxores. Circe et Telemacho natus est Latinus, qui ex suo nomine Latinae linguae nomen imposuit; ex Penelope et Telegono natus est Italus, qui Italiam ex suo nomine denominavit.

Dopo varie peregrinazioni Ulisse arrivò nell'isola Enaria da Circe. Circe era figlia del Sole e,offrendo una medicina curativa,trasformò gli uomini en animali feroci. Ulisse mandò da lei Euriloco con altri compagni, ma li trasformò in maiali. Euriloco che non era entrato fuggì e annnunciò tutto ad Ulisse. Allora Ulisse solo si recò da lei : ma durante il viaggio Mercurio gli diede una medicina. Dopo che Ulisse arrivò da Circe e prese una medicina da lei su consiglio di Mercurio gettò la medicina; allora strinse la spada e con voce minacciante disse che egli l'avrebbe uccisa ; allora Circe spaventata da Ulisse riportò i compagni alla (loro) forma iniziale. Successivamente si accoppiò con Ulisse ed ebbe due figli da lui, Nausito e Telegono.

Le imprese di Augusto

Octavianus Augustus rei publicae per quadraginta et quattuor (quarantaquattro) annos solus praefuit; antea enim duodecim (dodici) annos cum Antonio et Lepido praefuerat. Ita ab initio principatus eius usque ad finem quinquaginta et sex (cinquantasei) anni interfuerunt. Nullus princeps poterit unquam in bellis felictior quam ille esse aut in pace moderatior. Per tot annos magnopere rei publicae profuit. Multas terras Romano imperio adiecit. Nonnulla bella praesens gessit, multa tamen absens (pur essendo...) per Drusum et Tiberium, privignos suos, administravit. Scythae et Indi, quibus (ai quali) antea Romanorum nomen incognitum fuerat, munera et legatos ad eum miserunt. Fuit Galatia quoque Romana provincia, quamvis (sebbene) antea regnum fuisset. Augustus rem publicam beatissimam Tiberio, filio adoptivo, reliquit

Ottaviano Augusto fu a capo dello stato da solo per 44 anni; prima infatti per 12 anni era stato a capo con Antonio e Lepido. Così all'inizio il suo principato fino alla fine durò 56 anni. Nessun capo potrà mai essere più fortunato nelle guerra che quello o più moderato in pace. Per diversi anni giovò allo stato con grandi opere. Aggiunse molte terre all'impero romano. Non fece nessuna guerra in prima persona (metti bene praesens), ma tuttavia pur essendo mancante amministrò molte attraverso Druso e Tiberio, suoi (cerca privignos). Gli sciti e gli Indi a cui prima il nome dei romani era ignoto, gli mandarono molti doni e ambasciatori. La Galazia fu anche una provincia romana, sebbene fosse prima regno. Augusto lasciò a Tiberio, suo figlio adottivo, uno stato assai tranquillo.

 

La dinastia di Massinissa

Bello Punico secundo, quo dux Carthaginiensium Hannibal post magnitudinem nominis Romani Italiae opes maxime attriuerat, Masinissa rex Numidarum in amicitiam receptus a P. Scipione, cui postea Africano cognomen ex virtute fuit, multa et praeclara rei militaris facinora fecerat. Ob quae victis Carthaginiensibus et capto Syphace, cuius in Africa magnum atque late imperium valuit, populus Romanus, quascumque urbis et agros manu ceperat, regi dono dedit. Igitur amicitia Masinissae bona atque honesta nobis permansit. Sed imperi vitaeque eius finis idem fuit. Dein Micipsa filius regnum solus obtinuit Mastanabale et Gulussa fratribus morbo absumptis. Is Adherbalem et Hiempsalem ex sese genuit Iugurthamque filium Mastanabalis fratris, quem Masinissa, quod ortus ex concubina erat, privatum dereliquerat, eodem cultu quo liberos suos domi habuit.

Nel corso della seconda guerra punica, in cui il comandante cartaginese Annibale aveva piu di ogni altro estenuato le forze italiche, Massinissa, re dei Numidi, accolto fra gli amici da Publio Scipione che in seguito fu detto l'Africano per il suo valore, aveva compiuto molte e spendite azioni belliche. Per questo, dopo la vittoria sui Cartaginesi e la cattura di Siface, che in Africa possedeva un impero vasto e potente, il popolo romano gli fece dono di tutte le città e dei territori che aveva conquistato con le armi. E dunque l'amicizia di Massinissa rimase per noi leale e onorevole. Ma la fine della sua vita segno anche la fine del suo impero. Poi il figlio Micipsa, regnò da solo in seguito alla morte per malattia dei fratelli Mastanabale e Gulussa. Micipsa aveva due figli, Giugurta, figlio del fratello Mastanabale, che Massinissa, poichè era nato da una concubina, aveva lasciato senza diritti di successione.

Generoso e spiritoso

Rufus,vir senatorii ordinis,inter cenam Caesari Augusto acerbe maledixerat eique mortem optaverat.Postero die servus ei narrat quae ebrius inter cenam dixisset eique suadet ut a Caesare veniam petat.Mox ille Caesari accurrit et,cum iurasset se pridie ebrium malam mentem habuisse,eum rogavit un sibi ignosceret.Quod cum Caesar non recusavisset:"Nemo-inquit-credet te mihi ignovisse,nisi aliqua re a te donatus ero".Petivit igitur haud parvam summam.Tum lepide Caesar:"Nunc-inquit-dabo operam ne umquam tibi irascar".Bene iudicanti hoc magno honori Augusto tribuendum est.Inimico enim parcens,liberalem et facetum se ostendit.

Rufo, uomo dell’ordine senatorio, durante una cena aspramente aveva maledetto Cesare Augusto e gli aveva augurato la morte. Il giorno dopo un servo gli racconta le cose che ubriaco aveva detto durante la cena e lo persuade a chiedere perdono a Cesare. Subito egli corre da Cesare e, dopo aver giurato di aver avuto il giorno prima un pensiero malsano perché ubriaco, lo pregò di perdonarlo. Non avendo Cesare rifiutato ciò, disse: “ Nessuno crederà che tu mi abbia perdonato, se non mi avrai donato qualche cosa (lett. se da te non sarò stato donato di qualche cosa)” Chiese dunque una non piccola somma. Allora spiritosamente Cesare disse: “ Ora mi impegnerò per non arrabbiarmi mai con te”. A ben pensare (lett. ad un ben giudicante) ciò deve essere attribuito a grande onore di Augusto. Infatti perdonando il nemico, si mostrò anche generoso e spiritoso

Istituiamo una scuola a nostre spese

Proxime cum in patria mea fui, venit ad me salutandum municipis mei filius praetextatus. Huic ego "Studes?" inquam. Respondit: "Etiam." "Ubi?" "Mediolani." "Cur non hic?" Et pater eius: "Quia nullos hic praeceptores habemus." "Quare nullos? Nam vehementer intererat vestra, qui patres estis (et opportune complures patres audiebant) liberos vestros hic potissimum discere. Ubi enim aut iucundius morarentur quam in patria aut pudicius continerentur quam sub oculis parentum aut minore sumptu quam domi? Atque adeo ego, qui nondum liberos habeo, paratus sum pro re publica nostra, quasi pro filia vel parente, tertiam partem eius quod conferre vobis placebit dare. Educentur hic qui hic nascuntur, statimque ab infantia natale solum amare, frequentare consuescant."

Mi rallegro che tu sia arrivato a Roma in buone condizioni. Se mai altra volta ho desiderato questo tuo arrivo, ora l’ho aspettato con una brama più intensa che mai. Personalmente, io mi tratterrò ancora per qualche giorno nella villa di Tusculo, per condurre a compimento un lavoretto che ho tra le mani. (2) Temo infatti che se, ormai che sono giunto presso alla fine, allentassi la tensione in cui sono concentrato, mi riuscirebbe difficile il riprenderla. Nel frattempo, per non sottrarre alla mia fretta nessuna possibilità di azione, ti sollecito con questa lettera, la quale mi fa un po’ da battistrada, una cortesia che ti richiederò poi a voce. Ma ascolta prima i motivi della mia richiesta, dopo la stessa cosa che domando.
(3) Ultimamente, quando fui nella mia città natale, mi venne a salutare il figlio di un mio compaesano, ancora vestito con la pretesta. Gli chiesi: “Attendi agli studi?” Mi rispose: “Appunto”. – “Dove?” – “A Milano”. – “E perché non qui?” E suo padre (era infatti insieme al ragazzo ed era stato lui a condurmelo): “Perché qui non abbiamo insegnanti”. – “E perché non ne avete? Nella vostra qualità di padri -ed andò bene che c’erano parecchi padri a sentirmi- avreste dovuto avere tutto l’interesse che i vostri figli frequentassero le scuole qui piuttosto che in qualsiasi altro luogo. Dove infatti dimorerebbero più volentieri che nella loro città, o sarebbero tenuti a freno con più pudore che sotto gli occhi dei genitori, o costerebbero meno che a casa? (5) Non ci vuol davvero molto per raccogliere il denaro e stipendiare gli insegnanti, e quello che oggi spendete in pigioni, in viaggi, negli acquisti che si fanno quando si è via –e quando si è via tutto deve essere acquistato- aggiungerlo alle paghe? E per venire al pratico, io, che non ho ancora figli, sono pronto a contribuire, con la terza parte di quella somma che vi parrà opportuno di mettere insieme, in favore della nostra amministrazione municipale, come se si trattasse dei mia figlia o di mia madre.

Il denaro non puzza

Vespasianus imperator traditur fuisse vir summae prudentiae,rei militaris peritissimus,sed pecuniae nimis avidus.Cum nonnullae Asiae civitates magnam pecuniam collegissent,quia earum intererat statuam magni pretii imperatori aedificare,ille,rei commonefactus a suis legatis,principes Asiae arcessivit et quaesivit quanti illa basis esset (costasse).Deinde,manum avide tendens:"Basim exstruere-inquit-nullius momenti est,nec vestra nec imperatoris interest.Potius pecuniam mihi date:nam pecunia basis omnium rerum firmissima est".Alias frater Titus eum avaritiae incusabat quia latrinas pro pretio instituerat,dicens non honesti imperatoris esse ex latrinis pecuniam trahere.Tunc ille nummo levis ponderis accepto et naribus fratris supposito:"Odorare,-iniquit-mi frater:minimi olet.Attamen ex latrinarum pretiis devenit". Nihil enim eius intererat utrum pecunia ex latrinis an ex aliis vectigalibus deveniret.

L’imperatore Vespasiano fu uomo di grandissima saggezza, molto abile nell’arte della guerra , ma troppo avido di denaro.
 poichè alcune città dell’Asia raccoglievano una grande somma di
denaro, poiché a loro interessava moltissimo costruire una statua per l’imperatore, lui informato di ciò dai suoi ambasciatori convocò i principi dell’Asia e chiese  se avevano intenzione di costruire una base per la statua e quanto costava. Poi tendendo la mano avidamente disse –Costruire una base è cosa di nessuna importanza, non interessa né a voi né all’imperatore-. Piuttosto datemi i soldi: infatti il denaro è la base più solida di tutte le cose. Un’altra volta il fratello Tito, che accusava Vespasiano di avidità perché aveva istituito latrine pubbliche a pagamento, disse – Non è proprio di un imperatore rispettabile prendere soldi dalle latrine-. Allora quello prese una moneta di poco peso  e l’accostò alle narici del fratello dicendo – Odora! Fratello mio non puzza affatto. Tuttavia proviene dai proventi delle latrine.

 

Gli svevi

Sueborum gens est longe maxima et bellicosissima Germanorum omnium. Hi centum pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula milia armatorum ad belli usum ex finibus educunt. Reliqui, qui domi manserunt, se atque illos alunt; hi rursus in vicem anno post in armis sunt, illi domi remanent. Sic neque agricultura nec usus belli intermittitur. Sed privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco licet. Neque multum frumento, sed maximam partem lacte atque pecore vivunt multumque sunt in venationibus; quae res et cibi genere et quotidiana exercitatione et libertate vitae vires alit et immani corporum magnitudine homines efficit.

Gli Svevi, tra tutti i Germani, sono il popolo più numeroso ed agguerrito in assoluto. Si dice che siano formati da cento tribù: ognuna fornisce annualmente mille soldati, che vengono portati a combattere fuori dai loro territori contro i popoli vicini. Chi è rimasto a casa, provvede a mantenere sé e gli altri; l'anno seguente si avvicendano: quest'ultimi vanno a combattere, i primi rimangono in patria. Così non tralasciano né l'agricoltura, né la teoria e la pratica delle armi. E non hanno terreni privati o divisi, nessuno può rimanere più di un anno nello stesso luogo per praticare l'agricoltura. Si nutrono poco di frumento, vivono soprattutto di latte e carne ovina, praticano molto la caccia. Il tipo di alimentazione, l'esercizio quotidiano e la vita libera che conducono (fin da piccoli, infatti, non sono sottoposti ad alcun dovere o disciplina e non fanno assolutamente. nulla contro la propria volontà) accrescono le loro forze e li rendono uomini dal fisico imponente. Sono abituati a lavarsi nei fiumi e a portare come vestito, in quelle regioni freddissime, solo delle pelli che, piccole come sono, lasciano scoperta gran parte del corpo.

I soldati seguono l’esempio del capo

Boni imperatoris est exemplum continentiae praebere, quia militum semper interest quid faciat imperator et quales sint eius mores. Nunc mihi in mentem venit Antiochi, regis Syriae, qui contra Romanos in Graeciam tantum copiarum traduxit quantum nemo unquam imperator. Qui tamen a Romanis victus est, cum militarem disciplinam ipse et eius esercitus neglexissent. Nam, amore captus virginis eximiae formae, tamquam in media pace esset, nuptias celebrat et reliquum hiemem, belli oblitus, in conviviis ac sommo traduxit. Eadem cepit luxuria omnes praefectos, qui ubique in Boeotia hibernis praepositi erant; in eandem etiam milites effusi sunt, nec quisquam eorum quicquam, quod militaris muneris esset, fecit, sed omnis militaris disciplinae oblitus est. Itaque principio veris cum rex Chaeroneam, quo omnis convenerat exercitus, venisset, facile animadvertit nihilo severiore disciplina milites quam ipsum hibernasse. Paulo post, apud Thermopylas victus, Antiochus Graecia expulsus est et maxima pars eius militum in ea pugna aut caesi aut capti sunt.

L'esempio di un buon comandante è dato dalla moderazione, poichè ai soldati interessa sempre cosa faccia il comandante e quali siano le sue abitudini. Adesso mi viene in mente Antioco, re di Siria, che condusse in Grecia contro i Romani tante truppe quanto mai nessun comandante. Infatti egli ( è la traduzione di QUI che è un nesso relativo) tuttavia fu vinto dai Romani, avendo trascurato la disciplina militare di se stesso e del suo esercito. Infatti preso dall'amore di una fanciulla di straordinario aspetto, come se fosse in periodo di pace, celebra le nozze e si dedicò ai banchetti e alla pigrizia. la medesima lussuria prese tutti gli ufficiali che erano stati preposti ovunque per l'inverno in Beozia; nella stessa (il soggetto è sempre "lussuria") furono gettati anche i soldati e nessuno di loro fece qualcosa che fosse del servizio militare, ma tutto della dottrina militare fu dimenticato. E così, all'inizio della primavera, essendo venuto il re di Cheronea, dove tutto l'esercito si era radunato [facile animadvertit nihilo severiore disciplina milites quam ipsum hibernasse ( qst pezzo nn mi è riuscito tradurlo)]. Poco dopo, vinto presso Termopili, Antioco fu scacciato dalla Grecia e in massima parte i suoi soldati furono o uccisi o catturati.

Un poeta che non vuole adulare

Dionysii,Syracusanorum tyranni, maxime intererat quid de se et de suis carminibus familiares et docti viri sentirent.Nam poeticae laudis studiosissimus erat et saepe carmina sua, inter epulas,convivis,adulandi peritissimis,recitabat.Inter hos Philoxenus erat,magni ingenii vir,qui unus,simulationis nescius,libere aperuit quid sentiret cum olim nullius laudis(pregio) carmina a Dionysio recitata audivisset.Qua verborum liberate offensus,tyrannus suorum carminum reprehensorem a satellitibus suis deprehendi et in lautiumas,quae publicus erant carcer, detrudi iussit.Postride tamen iracundiae suae eum paenituit et, ab amicis exoratus,Philoxenum rursus ad epulas adhibuit, ubi, carmina sua recitans, de quibusdam versibus,quos permagni existimabat,setentiam Philoxenis exquisivit.

A Dioniso, tiranno dei siracusani, interessava specilmente cose i parenti e gli uomini dotti pensassero su di lui e i suoi carmi. Infatti era assai studioso dell'arte poetica e spesso recitava le sue poesie, durante i banchetti, ai convitati, assai esperti di adulazione. Tra questi vi era Filoxene, uomo di grande ingegno, che da solo, ignaro della finzione, disse apertamente cosa pensava avendo ascoltato recitati da Dioniso le poesie di nessun pregio. Offeso dalla libertà di parola, il tiranno ordinò che il disprezzatore delle sue poesie fosse preso dalle sue guardie e fosse condotto in (cerca lautiumas) che erano le carceri pubbliche. Il giorno dopo tuttavia, pentito della sua ira, e esortato dagli amici, mandò a chiamare di nuovo Filoxeno al pranzo dove, recitando le sue poesia, sugli stessi versi, che lui credeva grandi, chiese il parere di Filoxene.

Alcuni re di persia

Ex iis (= ex regibus) vero, qui dominatum imperio tenuerunt, excellentissimi fuerunt, ut nos iudicamus, Persarum Cyrus et Darius, Hystaspi filius, quorum uterque privatus virtute regnum est adeptus. Prior horum apud Massagetas in proelio cecidit, Darius senectute diem obiit supremum. Tres sunt praeterea eiusdem gentis: Xerxi maxime est illustre quod maximis post hominum memoriam exercitibus terra marique bellum intulit Graeciae. At Macrochir (= il Longìmano) praecipuam habet laudem amplissimae pulcherrimaeque corporis formae, quam incredibili ornavit virtute belli: namque illo Perses nemo manu fuit fortior. Mnemon autem iustitiae fama floruit. Nam cum matris suae scelere amisisset uxorem, tantum indulsit dolori, ut eum pietas vinceret. Ex his duo eodem nomine morbo naturae debitum reddiderunt, tertius ab Artabano praefecto ferro interemptus est.

 

In verità di quelli che esercitarono il dominio1, i più illustri furono, a nostro parere2, i Persiani3 Ciro e Dario, figlio di Istaspe, che ottennero entrambi4 il regno col valore. Il primo di questi cadde in battaglia presso i Massageti, Dario morì5 di vecchiaia. Vi sono inoltre tre (re) del medesimo popolo: per Serse è particolarmente famoso il fatto che portò guerra alla Grecia per terra e per mare con gli eserciti più grandi a memoria d’uomo. Il Longìmano invece ha il grandissimo merito di un imponente e bellissimo aspetto del corpo, (merito) che adornò con una straordinaria virtù bellica6: e infatti nessun persiano fu più forte di lui7. Memnone invece si segnalò per la fama di giustizia. Infatti, avendo perso la moglie per il delitto di sua madre, si lasciò andare al dolore (solo quel) tanto che la pietà filiale potesse avere il sopravvento su di lui8. Di questi, i due del medesimo nome pagarono il (loro) debito alla natura (= morirono) con (= oppure: per) una malattia, il terzo fu ucciso con la spada dal governatore Artabano.

fiducia meritata

tiberius gracchus, cum in scipionis exercitu stipendia mereret, brevi tempore omnibus suis aequalis virtute et fortitudine praestit. Nec tamen tantae superbiae fuit ut officiorum militarium et discplinae oblivisceretur. Nam, cum ad Numantiam oppugnandam, scipionis quaestor, missus esset, et tantum laudum apud suas copias et apud hostes consecutus esset, ut ipse ab omnibus quasi imperator haberetur, semper plurimum reverentiae et offici in consulem praebuit. Cum autem romani res male gessissent at ab hostius indutias peterent, numantini, romanis et eorum imperatori diffisi, responderunt se nulli romanorum fidem praestituros nec foedus factoros nisi cum tiberio graccho. Nam patris eius, qui cum eis firmam et diuturnam pacem composuerat, neminerant et sibi persuaseret filii animum simillimum patris esse.

Tiberio Gracco, all'epoca in cui [cum] militava["merere stipendia" è formula idiomatica esignifica appunto "fare il servizio militare"]nell'esercito di Scipione, superò - in breve tempo - in quanto a valore e forza [sono ablativi di limitazione] tutti i suoi pari-grado [aequales; ma puoi intendere anche coetanei]. Ciononostante non fu tipo [lett. tale] da - spinto dalla superbia - accantonare [lett. dimenticare; ricordati che "obliviscor" regge il genitivo] la disciplina e i (suoi) doveri di soldato. Quando fu inviato, (in qualità di) questore [apposizione con funzione predicativa], a combattere contro i Numantini - all'epoca del consolato di C. Mancino - s'acquistò fama sia presso le sue legioni sia [tum.; in correlazione, quindi] presso i nemici [ovvero, venne considerato un grande condottiero e combattente sia dalle une che dagli altri].

 

Orgetorige e gli elvezi

Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is, regni cupiditate inductus, coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis decederent: dixit enim perfacile esse totius Galliae imperium obtinere, cum virtute omnibus praestaarent.
Id hoc facilius eis persuasit quod(traduci"li indusse a ciò...per il fatto che") undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit, altera ex parte monte Iura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios, tertia lacu Lemanno et flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit.
Quare minus late vagabantur(=facevano scorrerie) et minus facile cum finitimis bellum committere poterant(=ind.imperf di possum).

Orgetorige fu di gran lunga presso gli Elvezi il più nobile e il più ricco.
Costui, spinto dalla brama del regno, persuase i cittadini affinchè uscissero dai propri territori con tutte le truppe.
Affermava infatti che era facilissimo procurarsi il dominio di tutta la Gallia, poichè gli Elvezi superavano in valore militare tutti gli altri. Tanto più facilmente li convinse di ciò il fatto che gli Elvezi erano bloccati da ogni parte dalla natura del luogo: dal fiume Reno, larghissimo e molto profondo, che divide le loro terre degli Elvezi da quelle dei Germani; dall'altra parte dall'altissimo monte del Giura, che è tra i Sequani e gli Elvezi; e infine dal lago Lemano e dal fiume Rodano, che divide la provincia Romana dagli Elvezi. Perciò gli Elvezi ritenevano i propri confini troppo esigui rispetto alla moltitudine degli uomini e alla gloria della guerra. Indotti da questi motivi e sollecitati dall'influenza di Orgetorige, gli Elvezi acquistarono il maggior numero possibile di carri e animali da soma, seminarono tutte le terre coltivabili per avere frumento a sufficienza durante il tragitto, rafforzarono la pace e l'amicizia con le popolazioni vicine.

Preparativi per un’emigrazione

Caesari cum nuntiatum esset Helvetios per Provinciam nostram iter facere conari, maturat ab urbe quam primum proficisci, et quam maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem contendit et ad Genavam pervenit. Provinciae toti quam maximum potest militum numerum imperat (erat omnino in Gallia ulteriore legio una); pontem,qui erat ad Genavam, iubet rescindi. Ubi de eius adventu Helvetii certiores facti sunt, lagatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis, qui rogarent ut iter per Provinciam facere eius voluntate (permesso) sibi liceret. Caesar, quod memoria tenebat Lucium Cassium consulem occisum exercitumque eius ab Helvetiis foedissime pulsum et sub iugum missum esse, id concedendum esse non putabat. Tamen, ut spatium temporis intercedere posset, legatis respondit se diem ad deliberandum sumpturum esse. Interea a lacu Lemanno ad montem Iura fossam perducit.

 

Essendo stato annunciato questo a Cesare, che essi tentavano di fare una marcia attraverso la nostra provincia, si affretta a partire dalla città (di Roma) ed a marce quanto più possibili, forzate, si dirige verso la Gallia transalpina e giunge a Ginevra. A tutta la provincia ordina il maggior numero possibile di soldati – nella Gallia transalpina c’era in tutto una sola legione -; comanda che il ponte che c’era presso Ginevra fosse tagliato. Quando gli Elvezi furono informati del suo arrivo, gli mandano come ambasciatori i più nobili della nazione, Nammeio e Veruclezio tenevano il ruolo principale di quella ambasceria, perché dicessero che loro avevano in animo di fare una marcia attraverso la provincia senza nessun danno, per il fatto che non avevano nessuna altra strada; chiedevano che col suo permesso fosse lecito fare questo. Cesare, poiché ricordava che il console L. Cassio era stato ucciso ed il suo esercito sconfitto dagli Elvezi e mandato sotto il giogo, non riteneva si dovesse concedere; neppure giudicava che uomini di animo ostile, concesso il permesso di fare una marcia attraverso la provincia, si sarebbero astenuti dall’oltraggio e dal danno. Tuttavia, perché potesse frapporsi un intervallo, fin che i soldati che aveva ordinato si riunissero, rispose agli ambasciatori che avrebbe preso il tempo per decidere; se volessero qualcosa, ritornassero il 13 aprile.

un episodio di malversazione

Vi erano presso Cesare, nella sua cavalleria, due fratelli Allobrogi, Roucillo ed Eco, figli di Adbucillo, che per molti anni era stato al comando del suo popolo, uomini di singolare valore, della cui opera, eccellente e valorosissima, Cesare si era servito in tutte le guerre galliche. A costoro in patria, per questi motivi, aveva fatto affidare cariche molto importanti e li aveva, eccezionalmente, fatti eleggere senatori; aveva dato loro in Gallia terreni sottratti ai nemici e grandi premi in denaro, facendoli, da poveri che erano, ricchi. Costoro, per il loro valore, erano non solo stimati da Cesare, ma anche considerati dall'esercito; ma, fiduciosi dell'amicizia di Cesare e trascinati da una stolta arroganza tipica dei barbari, disprezzavano i loro compagni, defraudavano la paga dei cavalieri e sottraevano tutto il bottino per mandarlo a casa. I cavalieri, irritati da questi fatti, andarono tutti insieme da Cesare e si lamentarono pubblicamente dei loro soprusi e in più aggiunsero che da quelli era stato dichiarato un falso numero di cavalieri per appropriarsi indebitamente della loro paga.Cesare, giudicando che quello non era il momento per punizioni, con atto di grande condiscendenza per il loro valore, differì l'intera disputa; li rimproverò privatamente per i guadagni sui cavalieri, ricordando loro che dovevano attendersi ogni bene solo dalla sua amicizia

cesare si appresta ad affrontare gli elvezi

A Cesare viene annunciato che gli Elevzi hanno in animo di fare la marcia per il terreno dei Sequani e degli Edui verso i territori dei Santoni, che non distano molto dai territori dei Tolosati, e questa popolazione è nella provincia. Se accadesse ciò, capiva che sarebbe capitato con grande rischio della provincia, che avessero come confinanti uomini bellicosi, avversari del popolo romano, in zone aperte e soprattutto cerealicole. Per tali motivi mette a capo di quella fortificazione, che aveva fatto, il legato T. Labieno; egli si dirige a marce forzate in Italia ed arruola lì due legioni e (ne) richiama dagli accampamenti invernali tre, che svernavano attorno ad Aquileia e, per dove la marcia verso la Gallia transalpina era più vicina attraverso le Alpi, decide di andare con queste cinque legioni. Qui i Neutroni, i Graioceli ed i Caturigi, occupati i luoghi superiori, tentano di bloccare l’esercito durante la marcia. Sconfitti costoro con parecchi combattimenti, da Ocelo, che è l’estremità della provincia cisalpina, giunge nei territori dei Voconzi della provincia transalpina al settimo giorno; di lì nei territori degli Allobrogi, dagli Allobrogi guida l’esercito tra i Segusiavi. Questi sono i primi fuori della provincia al di là del Rodano.

la città di celene e il fiume marsia

Alessandro, sistemate le questioni in Licia ed in Panfilia, mosse l'esercito verso la città di Celene. Le mura di quella città erano attraversate dal fiume Marsia, famoso nelle favole e nelle poesie dei poeti greci. La sua fonte, situata sulla sommità di un monte, cade facendo un gran rumore su di una roccia. Quindi, diffondendosi, irriga i campi circostanti e si dirama in tanti piccoli ruscelletti. E cos' il suo colore, simile a quello del mare calmo, ispirò i poeti, che dicevano che le ninfe, prese dall'amore, si rifugiavano lì. Per quanto scorra entro le mura della città, mantiene il suo nome, quando se ne esce, con onde più grandi e molta più acqua, si chiama Lico.

Cincinnato libera l'esercito romano dall'assedio

Essendo stato annunciato in città che gli equi tenevano assediato nell'accampamento l'esercito romano con il console Minucio, sorto un grande timore a roma e fu creato dittatore Cincinnato che era un cittadino privato e coltivava un piccolo campo oltre il tevere. A quello vennero mandati ambasciatori affinchè portassero i mandati del senato. Quello, arruolate nuove truppe, (prodiit) all'accampamento del console affinchè circondasse gli equi che assediavano e che portassero aiuto agli assediati. Poi fu fatto un grande clamore di nemici, che fu udito dai romani nell'accampamento. Per primo tuttavia il console senza dubbio sapeva da dove fosse il clamore ma, quando capì che l'esercito dei romani (adesse) e che a lui portava aiuto, ordinò ai suoi di prendere le armi e di uscire dal vallo contro i nemici. Da ogni parte iniziò lo scontro. Dopo molte ore gli equi implorarono il dittatore di lasciarli andare inermi. Fu concesso a loro andare via ma prima dovevano essere aggiogati.

 

Un caso di telepatia

In quel giorno in cui Cesare e Pompeo lottarono con una guerra civile in Tessaglia, presso Farsalo, accadde una cosa meravigliosa in (Patavii), nell'Italia transpadana. Cornelio, sacerdote venerando per religione e santo per castità di vita, all'improvviso disse che lui stesso vedeva una battaglia assai violenta. Vedeva alcuni cedere altri incalzare, che vi era una strage assai cruente, una fuga, dardi volanti, ferite, gemiti di ferite, come se lui stesso fosse presente nello scontro. Tali cose si vociferava che quello vedesse e subito esclamò che Cesare avrebbe vinto. Tale divinazione del sacerdote Cornelio fu considerata leggera e (cerca vecors), ma apparve subito vera, poichè nel nono giorno di battaglia, che era combattuta in Tessaglia, il sacerdote vaticinò l'esito ma anche il nome del vincitore e (cerca repraesentavit) con parole (cerca omns vices) del combattimento.

Decio mure si immola per la patria

Publio Decio, al quale fu aggiunto il soprannome di Mure, fu tribuno militare al comando del (lett. sotto il..) console Valerio. Poiché una volta l’esercito romano era stato chiuso in una strettoia, Decio occupò una collina che dominava dall’alto l’accampamento dei nemici, con il suo repentino arrivo atterrì i nemici e diede al console la possibilità (spatium) di trarre (lett, sottrarre) l’esercito (con "agmen" si indica generalmente un esercito quando si sposta od è in marcia) in una posizione più favorevole. Perciò dall’esercito gli fu attribuita (lett. data) la corona civica che di solito veniva assegnata a coloro che avessero liberato i cittadini da un assedio (normale l'ablativo in questo senso con "liberare"). In seguito fu console insieme a Manlio Torquato nella guerra latina (= contro i Latini). Allora, poiché entrambi i consoli avevano saputo dai [rispettivi] sogni che sarebbe stato vincitore quel popolo il cui comandante fosse perito in battaglia, si accordarono fra di loro che quel console la cui ala fosse in difficoltà sul campo di battaglia si consacrasse (oppure “si votasse”) agli Dei Mani per fare salva la patria. Publio Decio, quando vide la sua parte ritirarsi, consacrò se stesso e i nemici agli dei Mani. Balzò armato a cavallo e si spinse in mezzo ai nemici che tutti quanti fecero impeto verso di lui. Alla fine crollò coperto di dardi e combattendo con grande accanimento, e in questo modo diede (lett. partorì) la vittoria alla sua patria.

 

 

 

Castore e Polluce combattono al Lago Regillo

Anche i Latini sostenevano che i Taquini per emulazione e invidia, come popolo, che comandava dall'esterno, servisse appena in patria. Dunque tutto il Lazio sotto il comandante Manilio Tuscolano sollevò gli animi alla vendetta del re. Presso il lago Regillio si era combattuto a lungo (vedi l'espressione Marte vario), finchè il dittatore Postumio diede il segno contro i nemici - nuovo e insigne (cerca commentum)- al punto che si combattè da ogni parte. Cosso maestro dei cavalieri ordinò di togliere i freni- ciò è nuovo- per incalzare con più agilità.Nello spettacolo dell'atrocità del combattimento intevennero anche gli dei; infatti due giovani in bianchi cavalli sovrolarono tra gli astri : che tutti conoscevano come Castore e Polluce. Così sia l'imperatore tributò onori al dio e promise e diede templi per la vittoria, come ringraziamento ai commilitoni divini.

Due matrimoni di claudio"

Claudio, appena adolescente, sposò Agrippina, figlia di Marco Agrippa, nipote del cavaliere romano Cecilio Attico, che generò come figlio Druso. Amandola con ardente amore, fu costretto a lasciarla, di nuovo incinta, e ad unirsi con Giulia, figlia di Augusto, non senza grande affanno di animo, poichè era legato ancora dall'amore di Agrippina e disapprovava i costumi di Giulia. Per questo dopo il divorzio si doleva di aver perso Agrippina e quando la vedeva, la seguiva con gli occhi umidi. Tuttavia nel primo periodo visse in concordia e d'amore reciproco con Giulia; in seguito dissenti, quando il figlio, pegno di un amore comune, morì piccolo ad Aquileia.

La leggenda di Arione

Arione di Corinto dilettava tutti con il suono della cetra. Da Corinto, come narrano, venne in Sicilia e in Italia, dove con la sua arte fece un enorme guadagno. Decise poi di tornare a Corinto e si imbarcò. Ma nel corso del viaggio marittimo i marinai gli rubarono il denaro e gli prepararono delle insidie. Allora il musico capì la cosa e così pregò i marinai: " Prima della mia rovina, ascoltate il dolce canto del povero Arione". I marinai cedettero alle preghiere e Arione sulla poppa della nave cantò, ornato, della tradizione. Ma all'improvviso si gettò con la cetra e ornato di ogni cosa nel mare. I marinai seguirono nelle onde il musico e non dubitarono della morte di Arione. Ma accadde una cosa nuova e sorprendente: un delfino, che era stato attratto alla nave dal canto, prese Arione sul dorso e incolume nel corpo e nel ornamento lo portò sulla terra della Laconia.

Un imperatore pazzoide

Caligola, che gestì il potere per quattro anni, lascio una durevole memoria della sua insania. Infatti era affetto da un grave difetto di mente (cerca bene il significato di alienatione perchè sono come sempre senza vocabolario),non potendo di notte prendere sonno, era solito errare per la città e così aspettare la luce. Quando tuonava o lampeggiava, era solito nascondere la testa e nascondersi sotto il letto, gli storici antichi ci tramandano molti esempi di follia, tra i quali sarà sifficiente riportare queste cose: avendo riunito in Campania tutte le navi mercantili e avendolo legate con assai solide catene tra loro, gettò sopra della terra e come se fosse un ponte unì Baia e Pozzuoli. Sopra questo ponte per tre giorni continui, da una parte all'altra, si faceva trasportare sopra un veicolo (carro) e offriva al popolo un mirabile esempio della sua follia. Troncò la testa alla statua di Giove e impose la sua immagine al suo posto e ordinò che lui stesso fosse onorato e adorato tanto quanto un dio. Vestì il suo cavallo con drappi porpurei e gli edificò un monumento equestre ed era solito indire il silenzio attraverso i soldati perchè non fosse turbata la quiete del cavallo.

"Gli aruspici sono dei ciarlatani"

gli antichi quando stavano per (siscepturi) più gravi imprese o stavano per iniziare la guerra, sempre consultavano gli aruspici che dal volo degli uccelli o dalle interiora delle vittime pensavano di poter prevere le cose future. Molti responsi degli aruspici in vero possono essere commemorati, che ebbero esito contrario. Per questo io penso che non bisogna prestare alcuna fiducia agli aruspici cialtroni e spesso che gli aruspici abbiano vaticinato cose false. Giustamente Catone, che è chiamato Censore, era solito di re che si meravigliava del fatto che l'aruspice non ridesse vedendo un aruspice. Lo stesso pensava sugli aruspici e la loro dottrina Annibale. Infatti, esortando il re Prusia a iniziare la guerra contro i romani e avendo il re detto che questa guerra era vietata dagli aruspici che intepretavano le viscere degli animali disse: preverisci credere alla (carnunculae vitulinae) piuttosto che a me che ho fatto tante guerre e che sono così esperto di arte militare?

l'educazione dei ragazzi romani

Presso gli antichi romani il padre di famiglia reggeva da solo la casa, lo aiutavano la moglie, i figli e i servi. Il padre comandava sui figli e le figlie fino al matrimonio. Allora i figli a loro volta diventavano padri di famiglia, le figlie invece venivano nella tutela del marito. Presso i ricchi il servo o il liberto erudivano in casa i fanciulli ai primi elementi. I cittadini invece, ai quali erano poche ricchezze, mandavano i figli dal comune precettore, dal quale apprendevano a leggere, scrivere e contate. Questa era la prima ragione degli studi: il maestro insegnava, i fanciulli (cerca il verbo) nella cerca le lettere con un acuto stilo dopo leggevano le cose dettate e le imparavano a memoria. I fanciulli, che desideravano cariche politiche, apprendevano anche presso i maestri il diritto, la filosofia, la geometria, la musica e la lingua greca e latina. Molti anche si recano ad Atene per imparare qui la lingua greca presso i più famosi filosofi e oratori.

Si Deve Credere Ai Sogni?

Avendo due amici fatto un viaggio insieme e essendo giunti a Megara, uno si rivolse verso (ap cauponam??) per pernottare lì, l'altro a casa di un amico. Durante la notte a quello che dormiva presso l'ospite, apparve in sogno l'immagine dell'amico che implorava con molte lacrime di aiutarlo e di liberarlo dalla morte essendogli state preparate insidie da parte del (caupone). Spinto dalla forte paura, si destò dal sonno: avendo visto tutte le cose quiete, di nuovo si addormentò. Ma poco dopo vide in sogno dormendo di nuovo l'amico che lo implorava: poichè non mi hai soccorso da vivo fai in modo di vendicare la mia morte. Domani vai alla porta della città, prima che esca dalle mura (plaustrum) del (cauponis). All'alba quello andò alla porta per aspettare l'imprudente (cauponem). Quello appena vide il veicolo che giungeva, uscì dai lati e, sfoderando la spada, chiese al (plaustro) cosa portasse. Subito (caupo) lasciò velocemente il veicolo e velocemente fuggì. Avendo quello mosso il (fimum) che era nel (plaustro), svenne del tutto vedendo il corpo dell'amico dilaniato da tremende ferite.

L imperatore Marco Aurelio

Dopo Antonio comandò Marco Aurelio, senza dubbio più nobile, proveniendo la sua origine paterna da Numa Pompilio. Con quello regnò suo fratello Antonino Varo. Allora lo stato romano venne affidato a due capi che comandavano con eguale autorità, avendo fino a questo momento avuto sempre imperatori singoli. Questi fecero guerra contro i parti, che dopo la vittoria di Traiano si ribellarono. Dopo la morte del fratello, Marco Aurelio tenne da solo lo stato. Dedito alla filosofia stoica, lui stesso non solo fu filosofo per costumi di vita ma anche per erudizione. A Roma si comportò assai giustamente con tutti, non fu spinto alla somma insolenza dal fastigio del comando ma ebbe sempre una assai pronta liberalità. Avendo riportato la fortuna allo stato per virtù e mansuetudine, morì nel 18esimo anno del suo impero.

 

Alcibiade sospettato di sacrilegio

Alcibiade, figlio di Clinia, Ateniese. In lui sembra che la natura abbia sperimentato quello che può compiere. E' certamente risaputo tra tutti quelli che hanno tramandato il ricordo di quest'uomo che nessuno lo superò tanto nei vizi quanto nelle virtu'. 2. Nato in una grandissima città da nobile famiglia, di gran lunga il piu' bello tra tutti quelli della sua età, abile in tutte le attività e pieno di senno - infatti fu un eccellente comandante per mare e per terra -; loquace, tanto da valere tra i primi nell'arte della parola, perchè così grande era il pregio della dizione e del linguaggio che nessuno poteva resistergli; ricco; 3. quando le circostanze lo richiesero, operoso, tenace; generoso, signorile non meno nella vita pubblica che in quella privata; affabile, piacevole, ingegnosamente accondiscendente nelle varie situazioni: 4. ma lui medesimo, non appena si rilassava e non aveva impegni, si mostrava dissoluto,sregolato, sfrenato, smodato, così che tutti si meravigliavano che in un solo uomo ci fosse una così grande dissomiglianza di comportamenti e una natura così volta in direzioni opposte. 

 

Il sepolcro degli amanti [suppongo "amantium"].

Marco Plauzio - mentre riconduceva in Asia, su ordine del Senato, una flotta di 90 navi appartenenti agli alleati - fece scalo a Taranto, in Lucania, per far scendere lì su terraferma la moglie Orestilla, (sua) compagna di viaggio [lett. di navigazione] e spossata dallo sballottamento delle onde nonché minata [suppongo "aegrotam"] da una grave malattia. Morta di lì a poco Orestilla, Marco Plauzio soffrì a tal punto in cuor suo [animo] per quella morte, da desiderare, più di ogni altra cosa [lett. null'altro più… che…], di morire egli stesso [suppongo "deponere"]. 
Lì per lì [in praesentia], tuttavia, egli dissimulò il proprio proposito, ed allestì la cerimonia funebre della moglie nel modo più premuroso possibile [quam piissime]. Già erano pronte le essenze, già venivano preparate le fiaccole per appiccare il fuoco al rogo, quando Plauzio - con la scusa di [simulans, fingendo] offrire alla moglie gli ultimi baci - sguainò il gladio e vi si gettò sopra, tal che stramazzò morto [mortuus… statim ceciderit] sul cadavere della moglie. I presenti [qui aderant], molto turbati e commossi dall'avvenimento, legarono il corpo di Marco Plauzio, vestito di toga e con i calzari ai piedi, alla moglie, e cremarono i due cadaveri con un sol rogo.
In seguito, i Tarentini innalzarono un sepolcro nel luogo in cui erano stati cremati i due coniugi [uxor et vir], per onorare un legame d'amore [pietatem] così grande: chiamarono quel (sepolcro) "degli amanti", affinché lo scorrere vorace [leghiamo l'endiadi "longinquitas et edacitas"; vorace, nel senso che "divora" ogni avvenimento, lo destina alla dimenticanza] del tempo non potesse cancellare un esempio così bello ed alto [tam insigne] d'amor coniugale [pietatis inter uxorem et virum].

Gli ateniesi salvano la Grecia

Essendosi gli Ionici ribellati ai Persiani nel 500 a.C e avendo chiesto aiuto ai Greci contro quelli, gli Ateniesi mandarono 20 navi in aiuto, gli Eretriensi (cercalo) 5. Ma Dario, re dei persiani, vinse in molti combattimenti i greci, e sottomise di nuovo sotto il suo potere gli ionici e nel 409, avendo preparato una grande flotta, partì verso la Grecia per punire gli Ateniesi e gli Eretriensi. Date e Artaferne presiedevano questa flotta, che essendo giunti all'isola di Eubea, subito iniziarono ad assediare Eretria. Per sei giorni gli abitanti eretresi resis*****ro assiduamente, al settimo tuttavia i persiani furono vincitori e occuparono e distrussero la città. Allora Ippia, esule Ateniese, che presso l'esercito di Dario era ospite, convinse i persiani di navigare verso la spiaggia dell'Attica e di assediare Atene. Tuttavia compiendo tale tragitto verso Atene, gli Ateniesi nella piana di Maratona, con Milziade a capo, gli andarono incontro. Assai violenta fu la battaglia, ma tuttavia gli Ateniesi si allontanarono vincitori e scacciarono i barbari dalla grecia.

Paride

Questa fine era stata predetta dai vati, e così Priamo comandò ai servi di abbandonare il giovane Paride sulle rive del fiume. Ma i pastori lo trovarono, lo diedero alla nutrice per allevarlo. In adulta età, essendosi (descendisset) in gara con i figli del re di troia, li superò tutti. Ma Deifobo, anche quello figlio di Priamo, per questa offesa arse e sfoderò la spada contro di lui. Paride (insiluit) sull'altare di Giove e, poichè Cassandra, figlia sacerdotessa di Priamo, aveva chiamato quello (ratem), lui stesso il re lo riconobbe e lo portò nella reggia. Dopo non molto tempo quello partì per la grecia, dove conobbe Elena, bellissima moglie di Menelao, re dei lacedemoni: la rapì e così realizzò i fati della fine troiana

Achille a sciro

Teti Nereide, sapendo che Achille, suo figlio che aveva (avuto) da Peleo, se fosse andato ad espugnare Troia, sarebbe morto, lo affidò nell'isola di Sciro al re Licomede, che custodiva tra le figlie vergini, con un abito femminile, sotto falso nome; infatti le vergini (lo) chiamarono Pirra, poiché fu di capelli rossi, e in Greco rosso si dice "pyrrhon". Gli Achei, invece, venendo a sapere che lui era nascosto lì, mandarono degli oratori dal re Licomede, per chiedere che lo mandasse in aiuto ai Danai. Poiché il re negò che l’adolescente stesse da lui, col suo potere fece in modo che domandassero nella reggia. E questi, non potendo capire quale di loro fosse (Achille), Ulisse pose nel vestibolo regio doni femminili tra i quali uno scudo e un’asta, e subito ordinò al trombettiere di suonare e che fosse alzato un grido e un fragore di armi. Allora, Achille, pensando che il nemico fosse vicino, si strappò la veste femminile e afferrò lo scudo e l’asta. Da questo fu riconosciuto, promise agli Argivi il suo servizio e i soldati Mirmidoni.

Gli ateniesi a siracusa

Avendo gli ateniesi deciso di muovere guerra contro i siracusani che sostenevano gli spartani, prepararono una ingente flotta e un esercito a cui vennero preposti i comandanti Nicia, Alcibiade e Lamaco. La Sicilia venne attaccata con tante forze che tutte le città dell'isola vennero atterrite. Albiade tuttavia dopo poco tempo venne richiamato in patria, essendo stato accusato di aver violato la religione. Nicia e Lamaco, avendo fatto due combattimenti pedestri con fortuna seconda, spinsero i siracusani alla disperazione al punto che chiesero l'aiuto degli spartani. Questi mandarono Gilippo, assai strenue comandante, che, occupati opportuni luoghi presso siracusa, spinse alla fuga gli ateniesi e liberò la città dall'assedio.

Epaminonda cade combattendo contro gli Spartani

Epaminonda, imperatore dei tebani, presso Mantinea, città della Beozia, combattendo assai audacemente in battaglia contro i lacedemoni che avevano invaso la beozia per espugnare tebe, fu riconosciuto dai nemici tra i restanti tebani. Tuttavia sapendo che solo in quello era la salvezza dei tebani, tutti i lacedemoni fecero subito impeto contro quello per non (abscendo) prima che percuotessero lo stesso Epaminonda e uccidessero. Avendo visto la situazione del loro comandante, i Tebani resis*****ro perecchio, affinchè non uscissero dalla battaglia, fino a sconfiggere i lacedemoni. Ma Epaminonda, finchè non vide la vittoria dei suoi, mantenne il ferro nella sua ferita e tollerò fortemente il dolore assai intenso, poichè, se avesse estratto questo dal corpo, subito il flusso del sangue lo avrebbe uccis e non avrebbe potuto vedere la fuga dei nemici. Avendo visto la vittoria dei beoti: sufficientemente ho vissuto - disse - invinto infatti esco dalla vita e vedo la mia patria salva. Ora, estraendo il ferro dalla ferita con la sua stessa mano, subito esalò l'anima.

I giardini pensili di Babilonia

Sopra la rocca di Babilonia vi sono i giardini pensili - comunemente miracolosi nelle storie dei greci - ricchi di fresche ombre dei molti alberi. I pilastri, che sostenevano tutto il peso, erano costruite di pietre, sopra i pilastri vi era un solo strato di pietra quadrata, sopra al quale gli architetti gettarono una spessa terra e dedussero i rivi della corrente acqua. Questa sosteneva la mole degli alberi così validamente che i loro stipiti raggiungeva gli otto (cubitorum) di spessore e si elevavano per 50 piedi di altezza. Questi alberi sono così fruttiferi che sono alimentati dalla loro terra. E, sebbene la vecchiaia non solo devasta l'opera degli uomini ma un poco la stessa natura, questa mole, che è premuta dalle radici degli alberi ed è onerata dal peso di tanto (nemoris), già a lungo dura inviolata e perenne. Infatti la sostengono pareti altissime così che quei boschi sembrano agli uomini che le vedono più alti dei monti.

lo spettro dei germani versione

Per le chiacchiere dei Galli e dei mercanti che, insistentemente interrogati dai nostri, andavano raccontando come i Germani fossero eccezionali guerrieri di incredibile coraggio, dalla corporatura gigantesca dicevano che spesso, essendosi scontrati con loro, non erano riusciti neppure a sostenerne lo sguardo un improvviso timore si impadronì a tal punto dell'esercito, da turbare profondamente le menti e l'animo di tutti. I primi a manifestare questo sentimento erano stati i tribuni, i prefetti e quanti, avendo seguito Cesare da Roma per motivi di amicizia, non avevano una grande esperienza della vita militare. Molti di loro, chi con una scusa, chi con un'altra, dicevano di essere costretti a partire, e chiedevano di allontanarsi con il suo consenso; altri rimanevano perché non si pensasse di loro che fossero dei codardi. Non riuscivano tuttavia ad assumere un'espressione convincente e talvolta nemmeno a trattenere le lacrime; nascosti nelle tende si lamentavano del loro triste destino o si commiseravano a vicenda per il comune pericolo.

L’uccisione di cesare

I congiurati, avendo deciso di uccidere Cesare, lo aspettarono davanti alla statua di Pompeo nella curia.
Ma quando il dittatore entrò in curia, avanzarono verso lui Cimbro Tullio e Casca, che colpì col pugnale la sua gola.
Allora gli altri congiurati accorsero con spade e pugnali.
Dopo aver visto persino Bruto tra essi, il quale amava così come un figlio, Cesare gemette: "Anche tu Bruto figlio mio" e subito 
avvolse il suo capo con la toga e non oppose resistenza (ai fendenti).
A lungo(Cesare)giacque morto presso la statua di Pompeo, finchè Antonio sopraggiunse con i soldati armati.
I congiurati avevano deciso di gettare il suo corpo nel Tevere ma, avendo visto i soldati armati,
ebbero molta paura e fuggirono disordinatamente.
Allora Antonio trasportò su una lettiga il corpo di Cesare nei Rostri, e dai Rostri tenne un'orazione incalzante davanti al popolo,
nella quale elogiò Cesare con grandi lodi.
Recitò a gran voce il suo testamento nel quale lasciava in eredità tutti i suoi beni al popolo romano.
I Romani dopo lo considerarono nel novero degli dei e il giorno in cui i congiurati lo avevano ucciso,
chiamarono quel giorno il giorno del parricidio.

 

Il santuario di Delfi salvato da un terremoto


 Col disprezzo dell'eseguità dei nemici, i Galli, si spingevano in 
battaglia  senza il rispetto dei pericoli; ma gli abitanti di Delfi li schiacciarono dall'alta punta del monte con sassi e armi. All'improvviso i sacerdoti del tempio, con le insegne e le bende, impauriti, corrono in avanti in prima fila, urlando che avevano visto lo stesso  apollo  che era sceso nel tempio per la sommità del tetto , non videro soltanto con gli occhi  ma sentirono anche lo stridore dell'arco del dio  e lo strepito delle armi. Accesi da queste voci, tutti corrono in battaglia. Anche gli stessi Galli si accorsero della presenza  del Dio: infatti a causa del terremoto la parte del monte spezzata distrusse l'esercito dei barbari; poi la tempesta uccise con la grandine e il freddo i feriti.

Rapporti di Augusto con l'esercito

Ottaviano Augusto ricevette due gravissime sconfitte in germania: una in cui teneva il comando supremo Lollio, l'altra in cui il comandante era Varo. Fu molto più grave della sconfitta lolliana fu quella variana: infatti Varo perse tre legioni con i suoi luogotenenti e tutte le truppe ausiliarie. Dopo la sconfitta variana Augusto fu colpito da tanto dolore che spesso (illideret) il capo vociferando: O Varo, ridammi le mie legioni. E ogni anno considerò il giorno della sconfitta mesto e luttuoso. Subito tuttavia volse la cosa ad una situazione migliore. Infatti nell'arte militare resse la disciplina severamente tanto che i soldati vedevano le mogli solo nei mesi invernali e da punire i centurioni e i manipolari che abbandonavano il campo con la pena capitale.

 

Cesare si accinge ad assediare Alesia

Messa in fuga tutta la cavalleria, Vercingetorige riportò le sue truppe, poiché le aveva poste davanti agli accampamenti e subito cominciò a fare la marcia verso Alesia, che è una città dei Mandubi, e comandò di far uscire i carriaggi dagli accampamenti e di seguirlo. Cesare, trasferiti gli accampamenti nel colle vicino, lasciate due legioni di guardia, seguendo quanto il tempo di un giorno ha ( potuto) permettere, uccisi circa tre mila nemici della retroguardia nel secondo giorno mise gli accampamenti presso Alesia. Controllata la posizione della città ed atterriti i nemici, perché eran stati sconfitti nella cavalleria, parte dell'esercito su cui speravano moltissimo, rincuoratili alla fatica ordinò ai soldati di circondare (la zona) con una trincea.

 

Gli spettacoli dei gladiatori


I giochi gladiatori erano molto grati ai romani. Nel circo combattevano i gladiatori e i cittadini, uomini e donne, con i magistrati e le vergini vestali, guardavano i giochi pubblici. C'erano due generi di gladiatori: quelli dei servi, che erano stati condannati per delitti o fuga, o quelli dei prigionieri, che avevano assunto (lanistae) e avevano istruito; degli altri liberi cittadini, essendoci mancanza, gareggiavano (pretio) nell'arena con gli uomini e le bestie. Nelle gare i gladiatori avevano scudi e (loricas) e combattevano con gli avversari con le spade; gli altri, che i romani chiamavano retari, prendevano le bestie con le reti per ucciderle con le forche. Gli spettacoli di questo genere erano gratissimi sia alla plebe che ai patrizi, i filosofi tuttavia e i sapienti li consideravano (ineptissima) e inutili.

 

un popolo barbaro e disorganizzato

 

Nessuno ara (coltiva) presso gli Unni, e nè mai tocca il manico dell' aratro. Tutti infatti, senza fissa dimora, senza alcuna legge e alcun vitto sicuro, errano,sempre simili a fuggitivi, con i carri in cui abitano. Nelle vesti sono di gran lunga i più ingannevoli fra tutti i barbari, (gente)volubile ad ogni soffio di speranza nuova, per nulla ascriventi al non furore(???).Con il rito degli animali irragionevoli, ignorano profondamente che cosa sia l' onorevole e il disonorevole, nè sono occupati dalla reverenza di alcuna religione(nè sono rivolti ad alcuna religione con reverenza), ma ardono dall' immensa bramosia dell' oro, e sono mutevoli e iracondi a tal punto, che nello stesso giorno

spesso si allontanano dai soci senza alcuna causa, e allo stesso modo si riconciliano a essi.

 

Medea uccide i suoi figli

 

Medea, figlia di Eeta, sposò Giasone, che l'aveva portata con sé dalla Colchide, e da lui generò due figli, Mermero e Ferete.
Quando i due coniugi vivevano a Corinto con grandissima concordia, Creonte, il re di quella città, ordinò a Giasone di abbandonare la moglie, poiché era straniera ed era considerata una maga.
Giasone fu costretto ad obbedire a quello (Creonte) e a sposare Glauce, la figlia di Creonte. 
Allora Medea, che era una maga, fece una corona avvelenata, che consegnò ai figli affinché la dessero alla matrigna.
Appena Glauce la ricevette, immediatamente bruciò insieme a Giasone e a Creonte. 
Allora Medea, dopo aver visto che la reggia (palazzo regale) andava in fiamme, uccise i figli nati da lei e da Giasone e scappò da Corinto.

 

 

 

 

 

Cesare spietato contro gli elvezi fugitivi

Gli Elvezi, cui non era rimasto pi nulla, furono costretti a mandare ambasciatori per trattare la resa. Questi incontrarono Cesare mentre era in marcia, gli si gettarono ai piedi piangendo e implorando la pace. Cesare ingiunse loro di fermarsi dove si trovavano e di aspettare il suo arrivo: obbedirono. Appena giunto, chiese che gli venissero consegnati ostaggi, armi, e gli schiavi fuggiti presso di loro. Mentre si cerca e si consegna quanto stato richiesto, si fa notte. Allora, circa seimila uomini del cantone chiamato Verbigeno, temendo forse di venire uccisi, una volta che avessero consegnato le armi, o sperando di salvarsi, perch credevano che nella massa di coloro che si arrendevano la loro fuga sarebbe passata inosservata, o completamente ignorata, usciti dal campo degli Elvezi nelle prime ore della notte, si diressero verso il Reno e i territori dei Germani.

Prosperita economica degli etrtuschi

.Gli Etruschi entrarono in Italia da terre ignote e nello stesso modo si impadronirono di quella parte che il fiume po bagna dalle Alpi al mar Adriatico. In seguito, incalzati dai barbari, superarono l'Appennino e coltivarono più sicure sedi in quella regione, che dal loro nome fu chiamata Etruria o Toscana. Ma essendo molti per numero e forti con le armi, sottomisero in parte quelle regioni che gli Umbri abitavano, in parte le sterminarono. Allora, per il clima mite ,per la fertilità dei campi, l’amenità del luogo, con tanta alacrità si dedicarono all'agricoltura, affinché non solo in breve tempo raccogliessero i frutti della terra, dei quali gli stessi si cibavano, ma anche che commerciavano con i confinanti, o nelle regioni lontane.
Infatti essendo aumentate le loro risorse, chiamavano ogni giorno dall'Africa e dall'Asia uomini più audaci affinchè esportassero i loro prodotti o importassero le cose necessarie alla vita umana.