El lament del Tecoppa

 

 Musicata da V. Pinotti

 

  Tecoppa semm d'acrd, Felice n,

se in malasrt i rgn m'hann faa el palt

De venerd dersett, ann bisestil,

Milan m'ha vist a nass on d d'april.

Scighera de navili e la brodaja,

son vegnuu grand an'm con la ciurmaja.

 

Felice fortunaa, magari poeu

d'on principe de l'India on s caroeu.

Sariss fin trpp per t, pver Felis,

tant brav e bolgiraa pesg d'on tobis,

e schiav d'on mond balss. Amben contrari,

costrett a slong i man per f i afari.

 

     Oh Sant Ambroeus, de m e de Milan

     gran protettor.

     mi te pregavi insc: Tgnom lontan

     de San Vittor.

     

     E famm borl sul coo, che gh'hoo bisgn

     per el mestee,

     on soffiadin special, ma senza rgn

     per fa danee.

 

     T'hee 'l giuri Sant Ambroeus se tutt v ben,

     senza fogn

     la spartingaja in duu, ne p ne men

     son pront de f.

 

     Consegnaroo el fagtt al scior prevst

     che te voeut ti,

     e dent de l'osteria a bagn el becch

     ghe voo ancam.

 

     Ahj! Ma cribbio, ma varda che legnada che t'hee me daa!

     Ambroeus Ambroeus! Spettavi la soffiada!

     Per Felis... te see prpi scavigiaa, neh!

 

     Considerand tuscss a l' lampant,

     per scans el pesg,

     me mettaroo in di man d'on alter sant

     che me proteg !